W ramach wyjazdu do Lwowa na uroczystości 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej oraz XIX Dni Lwowa, świętując 1050 lecie Chrztu Polski, nasz Oddział zorganizował wystawę poświęconą temu Jubileuszowi. Autorami wystawy są: Marek Szpytko oraz Wanda Butowska i Janusz Furmaniuk. Na ośmiu planszach przedstawiono historię Chrztu Polski, miejsca z nim związane, oraz katedry w Gnieźnie, Poznaniu i we Lwowie oraz duchownych z nimi związanych. Wystawa we Lwowie prezentowana była przed Teatrem Wielkim. Decyzją Zarządu poznańskiego Oddziału wystawa ta przekazana została polskiej Szkole Nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie. Obecnie prezentowana jest […]

W tym roku Spotkanie Wielkanocne odbyło się tuż po powrocie naszych pielgrzymów ze Lwowa. Udział w uroczystościach 360 rocznicy ślubów Jana Kazimierza przed obrazem MB Łaskawej z Katedry Lwowskiej i inauguracja XIX Dni Lwowa stały się tematem tego spotkania. Lwowiacy stawili się licznie, wszyscy uszczęśliwieni i zadowoleni z wyjazdu. Stanisław Łukasiewicz powitał zgromadzonych, przypomniał o niezapomnianych chwilach we Lwowie. Następnie „nasz reporter” – Jacek Kołodziej przy pomocy slajdów oprowadził śladami wspomnianych wydarzeń. W tak zwanym międzyczasie p. Marian Osada bukietami róż jeszcze raz podziękował paniom: Bożenie Łączkowskiej, Katarzynie Kwineckiej i Hannie Dobias-Telesińskiej za pomoc w […]

26 kwietnia 2016 r. zmarł nasz Kolega Eugeniusz Łotecki. Eugeniusz Łotecki urodził się 26.01.1935 r. w Sosnowie w powiecie Pod­hajce w woj. tarnopolskim. W 1945 r. wraz z rodziną został przesiedlony do obecnego woj. lubuskiego (miejscowość Rogoziniec). Szkołę podsta­wową (1948) i średnią (1952) ukończył w Międzyrzeczu Wlkp. a studia geologiczne w Gdańsku (1958). Pracę za­wodową jako inżynier geolog rozpoczął w 1959 r. w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol” w Poznaniu, a następnie w Swarzędzu. Na skutek stale pogar­szającego się stanu zdrowia w 1994 r. przeszedł na wcześniejszą emery­turę. Eugeniusz Łotecki do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów […]

Informujemy, że w maju organizujemy drugą część XIX Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, na które serdecznie zapraszamy. Program przedstawia się następująco: – 15 maja – niedziela godz. 12.00 – piknik na Starym Rynku – 22 maja – niedziela godz. 16.00 – Dom Polonii – prelekcja „Lwów w historii Polski”. – 23 maja – poniedziałek  godz. 15.00 – otwarcie wystawy w holu Urzędu Wojewódzkiego „Piękno Lwowa” ze zdjęciami z kwietniowego wyjazdu do Lwowa. Wystawa będzie czynna do 31 maja w godzinach pracy Urzędu. Hanna Dobias-Telesińska

© 2016 lwowiacy.pl – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Powered by WordPress using the Jishnu theme.