ZMARŁ PROF. WOJCIECH ŁĄCZKOWSKI

Z żalem informujemy, że 30 grudnia 2023 roku zmarł prof. Wojciech Łączkowski, mąż pani Bożeny Łączkowskiej honorowej prezes naszego Oddziału, ojciec pani prezes poznańskiego oddziału TMLiKPW Katarzyny Kwineckiej. Rodzinie Profesora składamy serdeczne kondolencje w imieniu Zarządu oraz członków poznańskiego Oddziału TMLiKPW.

Prof. Wojciech Łączkowski urodził się 3 października 1933 r. w Poznaniu.

W 1955 roku ukończył studnia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Aplikację adwokacką odbył w latach 1959-1962. w roku 1964 obronił doktorat, w 1968 uzyskał habilitację. W 1977 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych. Jego specjalizacją było prawo administracyjne i prawo finansowe. Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1984 roku był również wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na UAM pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1981-1982 był prorektorem tej uczelni.

W swej karierze pełnił wiele funkcji. W 1989 roku był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, od 1989 do 1997 pełnił funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w latach 1994-1997 przewodniczył Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1998–2004 wchodził w skład Rady Polityki Pieniężnej I kadencji z nominacji Senatu. W 2006 roku został wybrany na przewodniczącego Kościelnej Komisji Historycznej, należał do Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Wojciech Łączkowski był osobą wybitną. Całe swoje zawodowe życie związał z Uniwersytetem A. Mickiewicza. Miał wielki dorobek naukowy, zwłaszcza w sferze prawa finansowego, doceniany był i w kraju i za granicą. Wykształcił wielu magistrów, doktorów i profesorów. Opublikował ok. 200 prac, był promotorem kilkuset prac magisterskich, 15 przewodów doktorskich, recenzentem w wielu przewodach o nadanie tytułu doktora hinoris causa, procedurach habilitacyjnych, rozprawach doktorskich i publikacjach naukowych.

Cechował Go szacunek i otwartość na drugiego człowieka, był zdyscyplinowany, tolerancyjny, poszukiwał prawdy, cechowało Go partnerstwo, przyzwoitość oraz skromność, a także dostrzeganie dobra. Był człowiekiem szlachetnym . Miał duże poczucie humoru.

Za swe zasługi odznaczony został wieloma nagrodami i i wyróżnieniami: w 1997 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2003 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”. Był kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie i komandorem Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. W 2016 roku został laureatem honorowego tytułu „Deo et Patriae deditus”, który Senat KUL nadał Mu jako „wyraz głębokiego szacunku, uznania i wdzięczności za gorące umiłowanie Ojczyzny oraz za pogłębioną refleksję i praktyczne uczestnictwo w przemianach społecznych i gospodarczych współczesnego świata, inspirowane mądrością i wrażliwością chrześcijańską”. W 2022 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. Także w 2022 roku otrzymał Medal Homini Vere Academico przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który ustanowiony został w dniu 25 listopada 2013 uchwałą Senatu Uniwersytetu. 24 października 2023 roku uhonorowany został księgą pamiątkową „Wierność zasadom” przygotowaną z okazji 90. rocznicy urodzin. Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wręczył Jubilatowi Medal 100-lecia KUL.

Rodzina Łączkowskich pieczętuje się herbem Zadora. Profesor Wojciech Łączkowski jest ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem i pradziadkiem. Młodszemu pokoleniu przekazał zamiłowanie do żeglarstwa, gdyż był również kapitanem żeglugi wielkiej jachtowej. Był mężem honorowej prezes naszego Oddziału Bożeny Łączkowskiej, oraz ojcem obecnej prezes Katarzyny Kwineckiej. Od szeregu lat czynnie angażował się w działania poznańskiego Oddziału TMLiKPW. Uczestniczył w wielu wydarzeniach organizowanych przez nasze Towarzystwo. Był podporą żony i córki w ich działaniach na rzecz Towarzystwa. Wspierał „Akcje Charytatywne” kierowane do Polaków na wschodzie. W 2021 roku, poprzez przedłużenie opłaty, uratował przeznaczony do likwidacji grób prof. Alfreda Ohanowicza – lwowianina, twórcy poznańskiego Uniwersytetu. Za zasługi na rzecz Kresów i Kresowian 3 czerwca 2022 roku Zarząd Główny przyznał Mu Złotą odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbędą się 8 stycznia 2024 r. w poniedziałek: Mszę św. pogrzebową odprawi w Katedrze Poznańskiej ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki o godz. 12.00, pogrzeb na cmentarzu Junikowskim o godz. 14.45.

Hanna Dobias-Telesińska

ŻYCZENIA ZE SZKOCJI

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.

Życzenia rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024 zasyłają Sławek i Marysia Roch z Glasgow ze Szkocji. Oto Jezus światłość zstępująca z wysoka rozpromienia mroki naszych życiowych bezdroży, a rodość ubogiej rodziny z Nazaretu staje się udziałem wszystkich potrzebujących. Życzymy, by maleńkie Dziecię złożone na sianie, pomagało nam odkrywać wciąż niezmienną dobroć i wierność Boga. W tę noc blask tej miłości ma moc przemieniać nasze życie w każdym zakątku serca i duszy, na wszystkich drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Niech nie zabraknie sianka pod bialusieńkim obrusem, a tradycyjne potrawy wigilijne niech ubogacą nasz świąteczny stół, niech zgromadzą się przy nim najbliżsi i niech nie zabraknie dziś miejsca dla jeszcze jednego Gościa. W klimacie pachnącego, leśnego drzewka, kolorowych bombek, słodyczy i żywych spotkań rodzinnych, niech zabrzmi z mocą polska kolęda w naszych domach, kościółkach i w parafiach. Da Bóg i kolędnicy zapukają do naszych drzwi……

A oto i nasz prezent pod choinkę, przepiękna kolęda pt. “The Power Of Love”, czyli Frankie Goes To Hollywood, a zatem:

            P.S.

Nasze życzenia, jak co roku zamieściliśmy także na b. pożytecznej stronie niepoprawnych blogerów i blogerek pod adresem:

https://niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-roch/zyczenia-radosnych-swiat-bozego-narodzenia-6

 Nadto polecam mojego Facebooka, którego założyłem w wigilię św. Mikołaja 5 grudnia 2022 r. . Proszę mnie zapraszać do grona znajomych, chętnie odpowiem, (wystarczy wpisać w wyszukiwarce Sławomir Tomasz Roch), oto adres: Log into Facebook

Log into FacebookLog into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

Zdjęcie: III dzień Bożego Narodzenia (wg starej tradycji polskiej), czyli wspomnienie św. Jana Ewangrlisty. W tym dniu wzięliśmy udział z żoną Marią we mszy świętej, którą sprawował proboszcz father Mark Morris. Po nabożeństwie udałem się z winem do zakrystii, a father Mark poświęcił mi wino, tak że mam oto przez cały rok wino św. Jana. Ile tych butelek miałem ze sobą tego już nie napiszę, byście nie popadli czasem w słabość. W tym roku święcenie wina odbędzie się również, nie straćcie takiej okazji i Wy. Szopka w kościele Niepokalanego Serca NMP (Immaculate Heart of Mary in Balornock), zdjęcie zrobione tamże 27 grudnia 2022 r. w Glasgow City w Szkocji. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szanowni Państwo, Drodzy Lwowianie

składaliśmy sobie życzenia podczas spotkania świątecznego w zeszłym tygodniu. Nie wszyscy mogli być – składam więc tą drogą, w imieniu zarządu Towarzystwa, życzenia:

radosnych świąt Bożego Narodzenia, wszelkich łask z tego płynących, dobrego zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

W załączniku „przesyłka” od p. Jadwigi i p. Lecha.

Serdecznie pozdrawiam

Wanda Butowska

ZŁOTA ODZNAKA TOWARZYSTWA DLA MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Z radością informujemy, że na wniosek Zarządu TMLiKPW o/Poznań, Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch., przyznał Muzeum Narodowemu w Poznaniu Złotą Odznakę Towarzystwa, za zasługi na rzecz ratowania dziedzictwa kulturalnego Lwowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. 

Uroczystość wręczenia Odznaki miała miejsce 15 grudnia 2023 r. w Starym Gmachu MNP, podczas spotkania ,,Do Strefy Zero – współpraca MN Ziemi Przemyskiej i Fundacji Cross Borders w niesieniu pomocy medycznej dla Ukrainy.”

Odznakę, na ręce dyrektora Muzeum Tomasza Łęckiego, w imieniu zarządu wręczyły: Katarzyna Kwinecka i Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

tekst: Katarzyna Kwinecka, foto: Jacek Kołodziej

OPŁATEK U LWOWIAKÓW

W minioną środę 13 grudnia członkowie poznańskiego Oddziału TMLiKPW spotkali się na tradycyjnym Opłatku. Przy suto zastawionym słodyczami stole zebrani śpiewali kolędy, do których akompaniowali harcerze ze Stowarzyszenia Seniorów Harcerskich Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” im. Tadeusza Kościuszki. Pani prezes Katarzyna Kwinecka powitała zebranych, odczytała życzenia świąteczno-noworoczne m.in. od Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Złożyła życzenia.

Miłym akcentem było wręczenie Złotej Odznaki Towarzystwa Dobrochnie Konrad wielce zasłużonej dla Kresów i Kresowiaków. Zebrani zabierali głos, dzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2024 Roku.

Czytaj dalej

NOWY – 163 -NUMER „GŁOSÓW PODOLAN”

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego 163 numeru kwartalnika „Głosy Podolan” biuletynu poznańskiego oddziału TML poświęconemu tylko i wyłącznie poświęcone byłemu województwu tarnopolskiemu, wraz ze stronami poświeconymi działalności poznańskiego oddziału TML.

 W numerze 163 :

Czytaj dalej

SERCE DLA LWOWA 2023

Już po raz 39 wolontariusze z Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wyjechali do Lwowa z pomocą dla naszych Rodaków i słodyczami od św. Mikołaja dla dzieci. Na naszej liście podopiecznych, do których co roku, rękami naszych wolontariuszy dociera pomoc znajduje się ok. 120 osób. Kolejna grupa to osoby, do których docierają paczki i pomoc finansowa poprzez parafie i siostry zakonne. Naszą „bazą”, podobnie jak w roku ubiegłym, był gościnny dom Pani Haliny Makowskiej, gdzie rozładowaliśmy przywiezione paczki skąd później wędrowały do Lwowiaków.

Czytaj dalej

WIERSZE STANISŁAWY NOWOSAD

Informujemy, że ukazało się kolejne wydanie wierszy poetki ze Lwowa Stanisławy Nowosad. Jest to trzeci tomik jej wierszy, który został wydany przez nasz Oddział. Jak zwykle zawiera ok. 100 wierszy poświęconych Kresom, przesiąknięte patriotyzmem i głęboką wiarą oraz wielką miłością do Ojczyzny. Na pierwszym miejscu oczywiście LWÓW. Tytuł : „Nasza Polska”. Tomik ten jest dostępny w siedzibie poznańskiego Oddziału w każdą środę podczas dyżurów. Zachęcamy do zapoznania się tą piękną poezją.

Hanna Dobias-Telesińska

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział w PoznaniuStanisława Nowosad

Nasza Polska


Lwów – Poznań

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Szanowni Państwo, Drodzy Lwowiacy,

szybko minął rok,   i już – spotkanie opłatkowe:   13 grudnia,  godz. 17.00 . Podzielmy się opłatkiem, zaśpiewajmy kolędy, posłuchajmy  co tam we Lwowie.

(można przynieść coś „na stół”)

Miejsce: Sala 303-304 w CK Zamek (trzecie piętro, korytarz w lewo od windy).

Serdecznie zapraszamy!!!

Zarząd poznańskiego Oddziału TMLiKPW

BIULETYN INFORMACYJNY – PRZEŻYLIŚMY LUDOBÓJSTWO NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH. WSPOMNIENIA OCALAŁYCH MIESZKAŃCÓW HUTY PIENIACKIEJ

Informujemy, że kolejny numer Biuletynu Informacyjnego naszego Oddziału już się ukazał. Wydany naszym sumptem okolicznościowy Biuletyn będzie dostępny w naszej siedzibie w środy podczas dyżurów w godz. 16.00-17.00. Zachęcamy do jego lektury, gdzie publikujemy wspomnienia osób, które przeżyły dramat ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. W tym roku przypadła 80 rocznica Rzezi Wołyńskie,j a w przyszłym roku będziemy obchodzić 80 rocznicę mordów ludności polskiej z Huty Pieniackiej, dokonanych przez Ukraińców z SS Galizien oraz z sąsiednich wsi. Wspomnienia te obrazują dramat Polaków, z których tylko cześć ocalała. Biuletyn poświęcony został jednemu z ocalałych panu Franciszkowi Bąkowskiemu, który był inicjatorem wydania wspomnień tych, którzy uszli z życiem z Huty Pieniackiej. Niestety pan Bąkowski zmarł przed ukazaniem się tych wspomnień.

Hanna Dobias-Telesińska

fot. z domeny publicznej