WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TML i KPW nA lATA 2020-2023

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW:

Katarzyna Kwinecka – prezes

Igor Megger  – wiceprezes

Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz – wiceprezes – skarbnik

Wanda Butowska – sekretarz

Członkowie Zarządu:

Jacek Kołodziej

Marta Markunina

Igor Megger

Michał Wojtasiak

Renata Zawirska-Wojtasiak

 

Komisja Rewizyjna:

Piotr Tuczyński – przewodniczący

Stanisław Łukasiewicz – wiceprzewodniczący

Maria Wielebska – sekretarz

Dorota Polska (zastępca)

Sąd Koleżeński:

Henryk Robak – przewodniczący

Bożena Dobias Kotkowska – sekretarz

Józef Wysoczański – członek Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Kuczyński (zastępca)