DOROCZNY ZJAZD CZORTKOWIAN – 04.09.2023

Zgodnie z zapowiedziami, jak i ponad 40 letnią tradycją, w pierwszą niedzielę września odbyło się spotkanie czortkowian w warszawskim kościele p.w. Św Jacka przy ul. Freta.

Spotkanie poprzedził różaniec i msza święta w intencji pomordowanych w 1941 roku braci Dominkanów oraz w intencji żyjących i zmarłych czortowian. Odczytano listę zmarłych od ostatniego spotkania czortowian.

Po mszy w salce spotkało się, niestety, dość mało liczne grono, ale za to pełne werwy, zainteresowania i ochoty do dyskusji. Milo także dodać, że znalazły się na zjeździe osoby które dowiedziały się o tym spotkaniu z naszych komunikatów.

Na spotkaniu wystawiona była także księga zmarłych czortkowian do wpisania zmarłych w ostatnim czasie naszych krajan.

Zgromadzeni ustalili, że po mimo coraz to gorszej frekwencji, nie ustajemy w działaniu i widzimy się za rok tj. 1 września – na co już dziś zapraszają organizatorzy.

tekst: Igor Megger

foto: Danuta Jarosławska

JUBILEUSZ PANI BOŻENY ŁĄCZKOWSKIEJ

W dniu 6 września br. obchodziliśmy 90. urodziny pani Bożeny Łączkowskiej. W naszej siedzibie w CK Zamek zebrało się liczne grono przyjaciół pani Bożeny, którzy przyszli, by wraz z Nią świętować tak wspaniałą rocznicę urodzin. Były życzenia, kwiaty, szampan i wiele wzruszeń.

Czytaj dalej

CZARNY LAS


Szanowni Państwo,
Na początku listopada 2020 roku rozwiązałem dręcząca mnie od wielu lat zagadkę dotyczącą roku, w którym dawno temu, będąc w Stanisławowie wraz z moją matką Janiną Ziomek-Stobińską, odszukałem w Czarnym Lesie doły śmierci we wsi Pawełcze (Pawliwka) niedaleko Stanisławowa, gdzie Niemcy w sierpniu i wrześniu 1941 roku zamordowali 700 -800 osób, głównie polską inteligencję, w tym moją babcię, Jadwigę Ziomkową. Zagadkę tę rozwiązałem wtedy, kiedy przypomniałem sobie parę istotnych szczegółów istotnych dla tego wydarzenia, a mianowicie to, że w tamtym czasie byłem w klasie maturalnej, mieszkając w Krzeszowicach obok Krakowa. Nietrudno było więc policzyć, ile miałem wtedy lat i którego roku odwiedziłem Stanisławów.

Czytaj dalej

ZMARŁA CZESŁAWA KANIA

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 21 sierpnia br. zmarła nasza koleżanka Czesława Kania. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 sierpnia na cmentarzu  Górczyńskim.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Czesława Kania urodziła się 25 stycznia 1930 r. w Drohobyczu. Po ekspatriacji trafiła do m.in. do Słońska, gdzie pracowała jako nauczycielka języka polskiego, później przeniosła się do Poznania i tu pracowała  m.in. w szkole podstawowej nr 36 na Jeżycach. 

Śp. Czesława Kania była członkinią naszego oddziału od 2003 r. Dopóki stan zdrowia jej na to pozwalał była stałym uczestnikiem naszych środowych spotkań.

za Zarząd

wiceprezes Igor Megger

KONKURS FOTOGRAFICZNY – ROZSTRZYGNIĘCIE

10 sierpnia br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie z pikniku lwowskiego, który to konkurs ogłoszony został na tegorocznych Dniach Lwowa organizowanych przez nasz Oddział. Na fotografii laureatka konkursu z naszą panią Prezes w trakcie wręczania nagrody – albumu starych zdjęć miasta Lwowa.

POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY

1 sierpnia delegacja naszego Oddziału w składzie: Katarzyna  Kwinecka – prezes Oddziału oraz państwo Renata i Michał Wojtasiakowie- członkowie Zarządu brali udział w uroczystościach upamiętniających wybuch powstania warszawskiego. Pamiętając o tej ważnej dacie, przypomnieć należy także związki powstania z Kresami Południowo-Wschodnimi – Komendant Główny AK w czasie powstania Tadeusz Bór Komorowski pochodził ze wsi Choroborów w woj. Tarnopolskim, która była majątkiem jego rodziny. A w samym powstaniu brało udział wielu lwowian i kresowiaków np. ppor Paweł Bylczyński lwowianin, w czasie powstania oddelegowany ds. aprowizacji szpitali, czy ppłk Stanisław Weber, lwowianin, szef sztabu warszawskiego korpusu AK.

Igor Megger

Ś.P. MARIA SIKORZYŃSKA

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej koleżanki – członkini kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan”, pani Marii Sikorzyńskiej, wieloletniej sekretarz warszawskiego Klubu „Podole”, członka zarządu Stołecznego Oddziału TMLiKPW oraz warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Naszemu korektorowi, panu Piotrowi Rudzkiemu oraz rodzinie Zmarłej w imieniu Kolegium Redakcyjnego składam najgłębsze kondolencje

Igor Megger – Redaktor Naczelny „Głosów Podolan”

Maria Sikorzyńska urodziła się w rodzinie kresowej, zdobyła wykształcenie wyższe techniczne. Po przejściu na emeryturę czynnie zaangażowała się w ruch kresowy. Pełniła m. in. funkcję sekretarza w zarządzie Warszawskiego oddziału TMLiKPW oraz członka komisji rewizyjnej warszawskiej „Rodziny Katyńskiej”. Najpełniej zaangażowała się w działalność „Klubu Podole”, którego członkiem była od 1997 roku. Przez lata zajmowała się organizacją zebrań klubowych oraz kontaktów z członkami. Przez szereg lat, aż do jego likwidacji, była sekretarzem Klubu. To na niej spoczął także smutny obowiązek likwidacji Klubu w lutym 2022 roku z powodu topniejącej frekwencji i braku perspektyw do egzystencji.

Na początku 2021 roku, po śmierci pani Ireny Kotowicz i przeniesieniu tytułu z Warszawy do Poznania, Maria Sikorzyńska weszła w skład nowego kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan” jako przedstawiciel przekazującego wydawanie biuletynu Poznańskiemu Oddziałowi TMLiKPW – „Klubu Podole”. W redakcji pełniła funkcję „łącznika” między redakcją a warszawskimi prenumeratorami, nie tylko tymi zrzeszonymi w „Klubie Podole”. Brała aktywny udział w zabezpieczaniu dokumentów redakcyjnych i klubowych po śmierci pani Kotowicz. Zmarła była autorką szeregu artykułów z życia Klubu, oraz z życia warszawskich kresowian. Niestety, nie udało nam już się spotkać na corocznym Zjeździe Czortkowian, ani na planowanym spotkaniu w związku z 30-leciem naszego Biuletynu.

Maria Sikorzyńska zmarła w 85 roku życia, 17 lipca br. w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 lipca o godz. 13.00 na cmentarzu północnym w Warszawie.

Cześć Jej Pamięci!

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II RZECZPOSPOLITEJ

Oficjalne obchody 80 rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca poprzedziła niedzielna msza św. w Katedrze Poznańskiej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności Wołynia, Polesia, Małopolski Wschodniej oraz o zakończenie wojny na Ukrainie. W modlitwie wspominaliśmy zmarłych niedawno Franciszka Bąkowskiego ocalonego z Huty Pieniackiej i Kazimierza Góraka.

Przy ołtarzu wystawiono obraz lwowskiej Matki Bożej Łaskawej. Mszę koncelebrowaną sprawował ks. bp Zdzisław Fortuniak. W asyście uczestniczył znany nam wszystkim ks. Jan Stanisławski.

Czytania członkowie Towarzystwa: Marta Markunina i Katarzyna Kwinecka, modlitwa wiernych Stanisław Łukasiewicz. Agnieszka Szymańska pięknym śpiewem uświetniła przebieg liturgii m.in. pieśnią „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa”.

Czytaj dalej