PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 9 kwietnia 2022 odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę dla członków i przyjaciół Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem był nowy (od 2021 r.) prezes Zarządu Głównego TML i KPW Adam Kiwacki. Z naszego poznańskiego oddziału uczestniczyli: prezes Katarzyna Kwinecka, Stanisław Łukasiewicz oraz Renata i Michał Wojtasiak.

Program rozpoczął się o godzinie 11-tej spotkaniem w Auli Jana Pawła II, gdzie zgromadziło się wielu uczestników pielgrzymki, członków Towarzystwa z różnych stron Polski. Wszystkich zgromadzonych uroczystym słowem wstępnym powitał prezes Kiwacki, który także zaprezentował główne kierunki działania TML i KPW. Dalej zebranie, połączone ze wspomnieniami, wręczeniem wyróżnień oraz częścią artystyczną, którą prowadził Wojciech Habela, znany aktor z Krakowa i członek Towarzystwa.

Potem, o godz. 13.30 w kościele głównym na Jasnej Górze, została odprawiona msza św. w intencji Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Homilię wygłosił o. Jan Poteralski. We mszy brały udział przybyłe poczty sztandarowe różnych oddziałów Towarzystwa oraz innych organizacji, a także uczniowie szkół mundurowych z Częstochowy. Podczas mszy wysłuchaliśmy pięknego śpiewu solowego artystki z zespołu Chawira, w tym na rozpoczęcie pieśni „Śliczna Gwiazda miasta Lwowa”.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy przeszli na Wały Jasnogórskie, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna ze złożeniem kwiatów przy tablicach na Wałach.

Po obiedzie w Domu Pielgrzyma ponownie udaliśmy się do Auli Jana Pawła II na koncert muzyki kresowej w wykonaniu Andrzeja Szczepańskiego, zespołu Chawira oraz zespołu dziecięcego „Promyki Krakowa”. Koncert prowadził Wojciech Habela.

Na zakończenie prezes Zarządu Głównego Adam Kiwacki dziękując za liczy udział wyraził chęć organizacji ogólnopolskiej pielgrzymki każdego roku.

Tekst i foto: Michał Wojtasiak