WYRÓŻNIENIE SEMPER FIDELIS

Przypominamy, że jak co roku, podczas organizowanych w Poznaniu „Dni Lwowa i Kresów”, wybranej osobie wręczona zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia „Semper Fidelis”. Statuetka, którą wykonał artysta plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną przed Ratuszem. Statuetkę od ponad siedemnastu lat przyznaje poznański Oddział TMLiKPW. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa narodowego Kresów, upamiętniania miejsc pamięci narodowej czy niesienia pomocy Polakom i ich potomkom na wschodzie.

Zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia listownie lub drogą elektroniczną przyjmowane są do 15 kwietnia br. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany w stopce redakcyjnej. Szczegółowych informacji udziela wiceprezes Oddziału Wanda Butowska, tel. 508 395 836. Zgłoszenia mogą składać osoby prywatne jak i instytucje, towarzystwa, oddziały TMLiKPW, itd.

ŻYCZENIA ZE SZKOCJI

Alleluja! Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gorące życzenia zasyłają Sławek i Marysia Roch z Glasgow ze Szkocji. W ten poranek Syn Boży powstał z martwych, pokonując śmierć i wszelkie zło, otworzył Niebo i ukazał nam cel naszej ziemskiej drogi. Niech odwalony kamień i znak pustego grobu wzbudzi w nas głęboką radość, przemieni nasze serca i napełni je pokojem. Prośmy, by w tych dniach wzmacniała się nasza wiara w Boże przeznaczenie i sens naszego powołania. Niech  Zmartwychwstały Pan pomaga nam dziś i zawsze wychodzić z naszych ziemskich smutków, przywiązań i ciemności. A obdarzeni Jego darami, łaską i mocą ducha, rozpalajmy chętnie światło Chrystusa naszym życiem w niełatwych wyzwaniach codzienności.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji upływających świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym członkom i sympatykom najlepsze życzenia spokojnych, rodzinnych świat, wypoczynku, pociechy z bliskich, oraz wiele słonecznych dni nadchodzących wraz ze zbliżającą się wiosną.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TMLiKPW

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRESOWIAN NA JASNĄ GÓRĘ

23 marca br. Z.G TMLiKPW zorganizował, już po raz trzeci, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Nastrój był podniosły ze względu na termin – okres Wielkiego Postu, dzień przed Niedzielą Palmową, co udziela się wszystkim pielgrzymom. Ale dla uczestników z naszego, poznańskiego Oddziału był dodatkowy powód do wzruszenia. Podczas tegorocznej pielgrzymki towarzyszył nam wizerunek MB Łaskawej ze Lwowa, który w swej wiernej poznańskiej kopii (na co dzień wystawiony w poznańskiej Katedrze) zawitał z nami do miejsca, gdzie króluje Królowa Polski. To bardzo symboliczne. Każdy, kto choć trochę zna historię Polski wie, co znaczą te dwa wizerunki Matki Bożej dla przełomowych dziejów naszego narodu. Lwów i Częstochowa są ze sobą silnie związane od czasu Potopu Szwedzkiego.

Czytaj dalej

NOWE WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW

Podczas zebrania 13 marca 2024 r. spośród wybranego zarządu wyłoniono prezydium:

Prezes:  Katarzyna Kwinecka 

Wiceprezesi:  Igor Megger, Wanda Butowska

Skarbnik:

Sekretarz: Maria Berezowska-Kaniewska

Członkowie zarządu: Jacek Kołodziej,  Marta Markunina, Dorota Polska, Piotr Tuczyński, Renata Zawirska-Wojtasiak.

Nie wybrano skarbnika z powodu braku osoby chętnej do objęcia tej funkcji.

W związku z tym zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego w celu wyboru członka zarządu, który zgodzi się objąć funkcję skarbnika Oddziału.

Termin zebrania:  3 kwietnia,  godz. 16.45 (17.00 drugi termin) w siedzibie w p. 336.

Zaraz po zebraniu wyborczym – Spotkanie Wielkanocne (ok. 17.15). 

wiceprezes Wanda Butowska

IMIĘ ORLĄT LWOWSKICH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo

Procedury i organizacja, by nadać Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu dumne imię Orląt Lwowskich weszły w decydującą fazę. Data uroczystego nadania imienia planowana to 14 czerwca br. o godz. 11.00. W związku z tym ważnym wydarzeniem przygotowywany jest dla szkoły sztandar – w załączeniu prezentujemy jego projekt. Sztandar ten zostanie uroczyście wręczony szkole w dniu nadania imienia.

 Aktualnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania sztandaru (ręcznie haftowanego wraz z ozdobnym drzewcem). Darczyńca, który wpłaci powyżej 500,- zł. ma prawo, podczas uroczystości, do wbicia w drzewiec sztandaru specjalnego ,,gwoździa” ze swoim imieniem i nazwiskiem. Firma wykonująca sztandar (jednocześnie sponsorująca gros kosztów), to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HERO-COLLECTION” KŁOSKOWSKI I WSPÓLNICY.

Wpłat na sztandar można dokonywać na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu ul. Św Marcin 80/82 Poznań

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Z dopiskiem na sztandar dla szkoły.

Więcej informacji zarówno o sztandarze jak i o nadaniu imienia znaleźć można na stronie szkoły : https://sp1.poznan.pl/2023/orleta-lwowskie-konkursy/

Zarząd TMLiKPW o/Poznań

SALON LWOWSKI

Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Zamku (pok.336) na Wiosenny Salon Lwowski ,, Powitanie wiosny na wesoło”.

– środa 20 marca 2024r. o godz.16.00

Przy kawie i słodkim poczęstunku poznamy dowcipne opowieści w gwarze poznańskiej. które przygotuje dla nas syn Lwowianki – Paweł Kuleszewicz . Radiowiec, aktor i specjalista od gwary wielkopolskiej.

Wanda Butowska

ŚWIĘTOWANIE BOŻENY

13 marca w naszej siedzibie obchodziliśmy imieniny pani Prezes Honorowej Bożeny Łączkowskiej. W miłej atmosferze zebrani odśpiewali Solenizantce 100 lat i życzyli wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.