ZMARŁ JÓZEF WYSOCZAŃSKI

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego kolegi dr Józefa Wysoczańskiego – Podolanina, sybiraka, wieloletniego członka naszego oddziału.

O terminie pożegnania poinformujemy w następnym komunikacie.

Córce Elżbiecie i rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Śp. Józef Wysoczański urodził się 12 października 1932 r. we wsi Horodnica pow. Skałat na terenie województwa tarnopolskiego w rodzinie rolniczej. W lutym 1940, ze względu na działalność swojego Ojca w „Akcji Katolickiej”, został wraz z rodzicami i rodzeństwem zesłany na Syberię w okolice Swierdłowska (wschodni Ural). Tam też spędził 5 lat aż do „repatriacji” do kraju. Swe wspomnienie z czasów zesłania opisał w artykule „Wspomnienia zesłańca Sybiru” który był kilkakrotnie publikowany na łamach prasy kresowej, w tym w wydawanych przez nas „Głosach Podolan” i w „Biuletynie Informacyjnym”.

Czytaj dalej

MY NA „NOCY MUZEÓW”

W związku z odbywającą się w całym Poznaniu wydarzeniem pod nazwą „Noc Muzeów”, w „Domu Polonii” odbył się cykl wykładów związanych tematycznie z szeroko pojętą Polonią – w szczególności zaś z lej losami na wschodzie.
Tradycyjnie już jedno ze spotkań zorganizowane było przez nasz Oddział. W tym roku odbyła się prezentacja filmu autorstwa kol. Jacka Kołodzieja poświęconego „Akcji Charytatywnej” którą organizujemy. Słowo wstępne do filmu udzielił i na pytania zgormadzonych odpowiedział kol. Stanisław Łukasiewicz- twórca i wieloletni koordynator „Akcji”.

POZNAŃSKIE OBCHODY ROCZNICY BITWY POD MONTE CASSINO

W Poznaniu główne uroczystości odbyły się w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 18 na ul. Prądzyńskiego i połączone były z obchodami 115-lecia szkoły. W pięknie zorganizowanej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz stowarzyszeń kombatanckich oraz kresowych. Uczniowie i ich rodziny. Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, a także chór szkolny. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów bitwy. Po uroczystych przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna. W bardzo interesujący sposób przedstawiono historię szkoły od początku jej budowy, jeszcze za czasów pruskich ,na tle historii Polski. Na zakończenie dla wszystkich uczestników uroczystości czekał słodki poczęstunek.
W uroczystościach wzięła udział pani prezes Oddziału.

80 ROCZNICA BITWY POD MONTE CASSINO-WSPOMNIENIE KRESOWIAKA

Od redakcji: W 80 rocznicę bitwy pod Monte Cassino publikujemy relację z tamtych wydarzeń. Poniższe wspomnienie jest fragmentem wspomnień pochodzącego z Podola żołnierza II Korpusu pana Jana Drewniaka. Całość wspomnień ukaże się w odcinkach w najbliższych numerach „Głosów Podolan”. Rodzinie autora dziękujemy za udostępnienie tekstu. Fotografia przedstawia cmentarz w miejscu bitwy i ruiny klasztoru. Zdjęcie pochodzi z archiwum „Głosów Podolan” a jego autorem jest inny Podolanin – pochodzący z Borszczowa Marian Głogowiec – także uczestnik bitwy.

Czytaj dalej

GRAŻYNA ORŁOWSKA-SONDEJ LAUREATKĄ LWA „SEMPER FIDELIS” ZA ROK 2024

Miło nam poinformować, że laureatką za rok 2024 Lwa SEMPER FIDELIS decyzją Zarządu Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich został wrocławska dziennikarka Grażyna Orłowska-Sondej.

Grażyna Orłowska-Sondej urodziła się w pod lubelskiej wsi 7 lipca 1949 roku, do której z Lublina przeprowadzili się jej rodzice. Tam spędziła swoje dzieciństwo. Kiedy ukończyła Żeńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, wiadomo było, że pójdzie na polonistykę. W lubelskim Radiu Studenckim zajmowała się kulturą. Uważała, że taka tematyka najbardziej nobilituje. Pracę magisterską pisała o teatrze współczesnym. Ale już na podyplomowych studiach dziennikarskich, na Uniwersytecie Warszawskim, przekonała się, że życie jest ciekawsze niż teatr. Kiedy pojechała na pierwszą praktykę reporterską do PGRu w Olsztyńskiem i poznała twardych, pełnych namiętności ludzi, dziennikarstwo stało się pasją. Za cykl reportaży na ten temat została wyróżniona w konkursie Tygodnika Kulturalnego.

Czytaj dalej

ZMARŁ PROF. WIESŁAW BARCZYK

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 7 kwietnia zmarł profesor Wiesław Barczyk – członek kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan” w latach 2001– 2018, wielce zasłużony dla naszego pisemka, ostatni żyjący członek redakcji „warszawskiej” i ostatni żyjący współpracownik redakcyjny pani Ireny Kotowicz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Poznaniu 15 kwietnia o godz. 14.30 na cmentarzu Junikowskim. W pożegnaniu wezmą udział przedstawiciele naszej redakcji.

Wiesław Barczyk urodził się w 1927 roku w Częstochowie w rodzinie rzemieślniczej. Podczas okupacji uczęszczał do szkoły handlowej i na tajne komplety w Warszawie, maturę zdał w 1947 roku w Lęborku. Studiował w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii.

Do roku 1952 był asystentem na wydziale matematyczno-fizycznym w katedrze Geologii i Paleontologii na UMK w Toruniu. W 1952 r. został przeniesiony służbowo na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował i habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w 1975 r. W latach 1952-1998 pracował na Wydziale Geologicznym UW m.in. w katedrze Geologii Ogólnej i Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Był także kierownikiem wydziałowego Muzeum Geologicznego. Dwukrotny uczestnik Międzynarodowej Ekspedycji Geologicznej na Kaukazie w latach 1974 i 1975.

Członek wielu komisji senackich UW, licznych stowarzyszeń m.in. Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego (wieloletni członek zarządu), Rady naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego (wieloletni wiceprezes), Polskiego Towarzystwa Geologicznego, współzałożyciel Spółdzielni mieszkaniowej „Oświata”, gdzie także był wiele lat członkiem rady nadzorczej.

Za swoje prace i osiągnięcia odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

Był członkiem warszawskiego „Klubu Podole” przy S/O TMLiKPW, a od 2001 r. członkiem redakcji „Głosów Podolan”, w której zastąpił swoją zmarłą żonę, pochodząca ze Skałatu Ewę Popiel-Barczyk. Z członkostwa w redakcji ustąpił w 2018 r. z powodu stanu zdrowia.

Pan Profesor był bardzo płodnym autorem. Jego artykuły zostały opublikowane w aż 39 numerach naszego pisemka, co lokuje go na drugiej pozycji najczęściej publikujących w „Głosach” autorów. Bardzo ucieszył go fakt kontynuacji pisma w Poznaniu o czym wspomniał w swoim ostatnim artykule z okazji naszego 30-lecia.

Pan Profesor dożył pięknego wieku 97 lat. Być może wpływ miała na to praca w redakcji, gdyż każdy z dawnej redakcji przekroczył wiek 90 lat. Przypomnijmy: Antoni Gołębiowski przeżył 92 lata, natomiast Irena Kotowicz i Jerzy Stopa po 96 lat. Pomimo pięknego wieku, ogarnął nas w redakcji smutek – odszedł ostatni redakcyjny łącznik z dawnymi „Głosami”, osób wielce dla nas zasłużona.

Cześć jego pamięci!

Igor Megger red. naczelny Głosów Podolan

ŻYCZENIA ZE SZKOCJI

Alleluja! Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gorące życzenia zasyłają Sławek i Marysia Roch z Glasgow ze Szkocji. W ten poranek Syn Boży powstał z martwych, pokonując śmierć i wszelkie zło, otworzył Niebo i ukazał nam cel naszej ziemskiej drogi. Niech odwalony kamień i znak pustego grobu wzbudzi w nas głęboką radość, przemieni nasze serca i napełni je pokojem. Prośmy, by w tych dniach wzmacniała się nasza wiara w Boże przeznaczenie i sens naszego powołania. Niech  Zmartwychwstały Pan pomaga nam dziś i zawsze wychodzić z naszych ziemskich smutków, przywiązań i ciemności. A obdarzeni Jego darami, łaską i mocą ducha, rozpalajmy chętnie światło Chrystusa naszym życiem w niełatwych wyzwaniach codzienności.

Czytaj dalej

SPOTKANIE WIELKANOCNE I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

3 kwietnia 2024 r. w naszej siedzibie odbyło się świąteczne spotkanie wielkanocne połączone z wyborami uzupełniającymi do władz poznańskiego Oddziału. Z uwagi na rezygnację Stanisława Łukasiewicza z członkostwa w Zarządzie oraz członkostwa w Towarzystwie przeprowadzono uzupełniające wybory do Zarządu.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji upływających świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym członkom i sympatykom najlepsze życzenia spokojnych, rodzinnych świat, wypoczynku, pociechy z bliskich, oraz wiele słonecznych dni nadchodzących wraz ze zbliżającą się wiosną.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TMLiKPW

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRESOWIAN NA JASNĄ GÓRĘ

23 marca br. Z.G TMLiKPW zorganizował, już po raz trzeci, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Nastrój był podniosły ze względu na termin – okres Wielkiego Postu, dzień przed Niedzielą Palmową, co udziela się wszystkim pielgrzymom. Ale dla uczestników z naszego, poznańskiego Oddziału był dodatkowy powód do wzruszenia. Podczas tegorocznej pielgrzymki towarzyszył nam wizerunek MB Łaskawej ze Lwowa, który w swej wiernej poznańskiej kopii (na co dzień wystawiony w poznańskiej Katedrze) zawitał z nami do miejsca, gdzie króluje Królowa Polski. To bardzo symboliczne. Każdy, kto choć trochę zna historię Polski wie, co znaczą te dwa wizerunki Matki Bożej dla przełomowych dziejów naszego narodu. Lwów i Częstochowa są ze sobą silnie związane od czasu Potopu Szwedzkiego.

Czytaj dalej