1% z podatku

logo procent

Zarząd TML i KPW Oddział w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do Ludzi Dobrej Woli o wpłatę 1% z podatku za 2011 r. na rzecz Towarzystwa. Wpłata ta przeznaczona będzie na Akcję Charytatywną Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu „Serce dla Lwowa”, którą organizujemy każdego roku.

Na druku PIT 36 lub PIT 37 należy wpisać:

–  KRS:   0000099733

–  w rubryce „Cel szczegółowy”:   „Akcja charytatywna – Poznań”

–  w pozycji „Wyrażam zgodę”: zakreślić X

Każda kwota otrzymana od Państwa z podatku pomaga nam opłacić potrzeby związane z organizacją akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkałych we Lwowie, Brzeżanach, Podhajcach i w innych miastach Południowo-Wschodnich Kresów. Np. transport darów, to wydatek kilku tysięcy złotych, które „zdobywamy” dzięki hojności m.in. tych, którzy przeznaczają 1% z podatku na rzecz Towarzystwa.

Będziemy wdzięczni za w/w wpłaty.

Hanna Dobias-Telesińska

Dodaj komentarz