100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – UROCZYSTOŚĆ W LUSOWIE

Zarząd poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie zaprasza do Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego ul. Ogrodowa 3 A w Lusowie. W najbliższą sobotę 5 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 zgromadzimy się w Muzeum, by uczcić 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na pobliskim cmentarzu zapalimy znicze na grobie przywódcy Powstania Wielkopolskiego.

W dniu 6 stycznia 1919 r. Józef Dowbor-Muśnicki otrzymał wezwanie od Naczelnej Rady Ludowej, by objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim. By to potwierdzić udał się wpierw do Warszawy, gdzie odbył rozmowę z Józefem Piłsudskim, który potwierdził nominację NRL. Następnie wyjechał do Poznania, gdzie przybył 8 stycznia. Oficjalnie stanowisko dowódcy przejął 16 stycznia 1919 r. od majora Stanisława Taczaka. Kontynuował organizację Armii Wielkopolskiej – ?Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim? – wprowadzając m.in. obowiązkową służbę wojskową i powołując pod broń 11 roczników rekrutów. Dzięki temu udało mu się stworzyć blisko 100-tysięczną armię. Dążył do apolityczności wojska odsuwając od wpływu na decyzje oficerów o radykalnych poglądach oraz likwidując rady żołnierskie. Jako dowódca popierał idee rozszerzenia powstania na Pomorze Gdańskie oraz ofensywę w kierunku Gdańska. Sprzeciwiał się jednocześnie uszczuplaniu Armii Wielkopolskiej poprzez posyłanie oddziałów na wschód. W marcu 1919 r. został awansowany na generała broni. Następnie przeprowadził proces integracji Armii Wielkopolskiej z resztą Wojska Polskiego, pozostając faktycznym jej dowódcą jako dowódca Frontu Wielkopolskiego. 6 października 1920 r. został przeniesiony do rezerwy, a 31 marca 1924 r. w stan spoczynku.

Pełniąc funkcje dowódcze w Poznaniu, urzędował w budynku przy placu Działowym. Posiadał też własne, dwupokojowe mieszkanie przy ul. Mylnej 15. Pod koniec marca 1920 r. osiadł w Lusowie, a następnie w Batorowie koło Poznania. Jako zwolennik apolitycznej armii, podczas zamachu majowego opowiedział się przeciw puczowi.

Zmarł na serce 26 października 1937 r. w Batorowie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Lusowie, gdzie znajduje się też jego pomnik odsłonięty w 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

Hanna Dobias-Telesińska