BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLIKPW

Informujemy, że Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa posiada liczącą ponad 400 pozycji bibliotekę, zawierającą pozycje dot. historii Kresów Południowo-Wschodnich, miejscowości, zabytków, postaci z nimi związanych itd. Korzystanie ze zbiorów możliwe jest tylko na miejscu – tj. w naszej siedzibie (CK Zamek p. 336), w godzinach pracy biura (środy 16.00-17.00), lub po uzgodnieniu telefonicznym z opiekunką biblioteki p. Wandą Butowską – tel. 508-395-836. Z powodów technicznych (objętość) katalog biblioteki nie może być zamieszony na naszej stronie, ale przesłany zostanie osobom zainteresowanym drogą elektroniczną na e-mail.

Dublety pozycji z naszej  biblioteki (około 70 pozycji) przekazane zostały do Biblioteki Wydziału Historycznego UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań-Morasko). Korzystać można z nich na zasadach korzystania z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej. Dostęp do katalogu znajduje się tu:https://uam-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile=

Archiwalne (wszystkie) numery czasopisma „Głosy Podolan” opisującego byłe woj. tarnopolskie, ukazującego się od 1993 r. (od 2021 r. wydawanych w Poznaniu przez nasz Oddział) znajdują się w wersji cyfrowej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej :https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/4524#structure dostęp do zbiorów jest bezpłatny. Serdecznie polecamy poszukiwania zacząć od Zeszytu Specjalnego nr 12 –  „Bibliografia 1993-2018”. Numer ten zawiera spisy treści, indeksy autorów, nekrologów oraz indeks geograficzny – wykaz miejscowości których dotyczą zamieszczone w „Głosach” artykuły.

Osoby zainteresowane innymi czasopismami kresowymi informujemy, że w internecie znajdują się m.in. cyfrowe wersje czasopisma Zarządu Głównego naszegoTowarzystwa pt. „Semper Fidelis” (na stronie Zarządu Głównego), kwartalnik oddziału krakowskiego „Cracovia Leopolis” (osobna strona kwartalnika), wydawanego we Lwowie dwutygodnika „Kurier Galicyjski”, czy dwumiesięcznika „Spotkania Świrzan” (tak jak „Głosy Podolan na stronie WBC). Prócz tego w internecie można natknąć się na cyfrowe wersje poszczególnych numerów „Głosów Buczaczan”, „Zeszytów Krzemienieckich”, „Strzechy Stryjskiej”, „Zeszytów Tłumackich”, „Na Rubieży”, zeszytów londyńskiego Koła Lwowian i innych czasopism wydawanych przez oddziały TML i środowiska kresowe w kraju i zagranicą.