150 NUMER „SPOTKAŃ śWIRZAN”

Z przyjemnością informujemy, że niedawno jubileusz 150 numeru obchodziła redakcja „Spotkań Świrzan”. Czasopismo to ukazuje się w formacie takim jak nasze „Głosy Podolan” i jest dwumiesięcznikiem. Zajmuje się głównie powiatem przemyślańskim województwa tarnopolskiego. Każdy numer jest ilustrowany i ładnie wydany.

Redakcja chętnie przyjmuje materiały do publikacji. Osobom zainteresowanym prenumeratą podajemy dane kontaktowe redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl red. Naczelny Józef Wyspiański tel. 76-74-94-125. Istnieje także wersja elektroniczna na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/583482#structure

Na ręce pana Józefa Wyspiańskiego składamy gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy oraz kolejnych jubileuszy.

Za Zarząd

Igor Megger wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW