17 WRZEŚNIA PAMIĘTAMY

17 września br. w Poznaniu jak co roku od ponad 30 lat odbyły się uroczystości upamiętniające sowiecki napad na nasz kraj w 1939 r. Uroczystości o godz. 10.00 rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Po mszy zgromadzeni w uroczystym pochodzie przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, tam też po części oficjalnej, która zawierała przemówienia, modlitwy i apel poległych, złożono kwiaty.

W tym roku należy podkreślić iż pierwszy raz, jako pierwsza przed wszystkimi, kwiaty składała delegacja stowarzyszeń zrzeszających osoby poszkodowane na skutek napadu sowieckiego, które reprezentowali prezesi poznańskich oddziałów: Związku Sybiraków, Rodziny Katyńskiej, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz naszego Towarzystwa, reprezentowanego przez panią prezes Katarzynę Kwinecką.

Warto także podkreślić liczniejszy niż w latach poprzednich udział władz miejskich w uroczystościach, w tym prezydenta miasta. „Łyżką dziegciu” można nazwać jedynie fakt, iż w przemówieniach prawie w całości skupiono się na wywózkach na Sybir i mordzie katyńskim, a pominięto inne formy gehenny ludności polskich na Kresach jak zamykanie kościołów i szkół, masowe aresztowania i egzekucje na terenach więzień, niszczenie polskich zabytków czy oględnie mówiąc kultury, nie wspominając w ogóle, że to był początek końca blisko 1000-letniej polskiej obecności na tych ziemiach, oraz ponad 500-letniej przynależności tych ziem do Polski.

Po uroczystościach pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru nasi członkowie udali się do kościoła Dominikanów, gdzie jak co roku, pod „naszą” tablicą złożyli kwiaty i zapalili znicz.

tekst: Igor Megger, foto: Jacek Kołodziej

foto: Igor Megger