17 WRZEŚNIA – ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ I ZAGARNIĘCIA WSCHODNICH ZIEM RZECZPOSPOLITEJ ORAZ DZIEŃ SYBIRAKA

Włączyliśmy się w wojewódzkie obchody upamiętniające wydarzenia, konsekwencje których zaciążyły na losach tysięcy ludzi. Z uwagi na stan epidemiczny w tym roku uroczystości miały charakter skromniejszy niż w ubiegłych latach.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Farze celebrowana przez bpa Grzegorza Balcerka w koncelebrze z kapłanami Markiem Balcerem, kapelanem Sybiraków, Tadeuszem Magasem oraz proboszczem Fary ks. Mateuszem Misiakiem.

Msza św. zgromadziła liczne grono przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, miasta, m.in. Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza, przedstawicieli środowisk kombatanckich i kresowych, a także młodzież. Modlitwę wiernych poprowadził ? Sybirak Marian Macutkiewicz.

Po skończonej celebrze uformował się pochód, który ruszył w kierunku ul. Paderewskiego. Przy pomniku ułana Przemysław Terlecki wygłosił emocjonalną mowę nakreślając główne fakty z historii – tła rocznicy.

Zostały złożone kwiaty od przedstawicieli władz lokalnych, kombatantów oraz w imieniu Marleny Maląg Minister ds. spraw rodziny pracy i polityki społecznej.

Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru. Zebrani zaśpiewali hymn przy akompaniamencie Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Przemawiał Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, następnie odczytano list od minister Marleny Maląg. Bardzo osobiste wystąpienie miał Przewodniczący Sybiraków Marian Macutkiewicz.

Duchowni różnych wyznań odmówili modlitwy za zmarłych i nastąpiło składanie kwiatów.

W naszej delegacji wystąpili: prezes Katarzyna Kwinecka, wiceprezes Janusz Furmaniuk i członek Zarządu Michał Wojtasiak.

Na zakończenie uroczystości wszyscy odśpiewali hymn sybiraków.

Nasza delegacja udała się jeszcze do kościoła Dominikanów, by zapalić znicze przy naszej tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.

Tekst i foto: Wanda Butowska