2 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN I ZAKOŃCZENIE XXII DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

2 października 2019 r. w Dniu Jedności Kresowian zakończyliśmy XXII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

W kościele p.w. św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich Kresowian i ich rodzin ? a następnie ok. godz. 19.00 odbyło się spotkanie w Labolatoriujm Wiary przy Katedrze Poznańskiej. Msza św. rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni „Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa”. Mszę koncelebrowaną prowadził bp Damian Bryl, wraz z nim odprawiał ks. prałat Jan Stanisławski i ks. proboszcz Ireneusz Szwarc. Przy ołtarzu ustawiona została wierna kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej. Ks. Biskup w homilii nawiązał m. in. do spraw kresowych, historii Kresów i ludzi stamtąd się wywodzących. Kapłani modlili się pod obrazem Matki Bożej Łaskawej. Koniec uroczystości zakończyła pieśń „Bogu Rodzica”, a podczas wyjścia śpiewaliśmy „Lwowskie Madonny” Jerzego Michotka.

W Labolatorium Wiary, które udostępnił nam już kolejny raz gościnny ks. proboszcz Szwarc, zebrali się Kresowianie oraz goście: ks. Bp Damian Bryl, ks. prałat Jan Stanisławski, ks. proboszcz Ireneusz Szwarc, Wilniucy. Na początku nastąpiła część oficjalna. Zasłużeni członkowie naszego Oddziału odebrali Złotą Odznakę TML i KPW: Aleksandra Krasnowska- Tylewicz, Renata Zawirska-Wojtasiak i Michał Wojtasiak; Odznakę Trzydziestolecia TML i KPW: Hanna Dobias-Telesińska (odebrała także w imieniu siostry Ewy Dobias-Józefiak) i Andrzej Kuczyński. W terminie późniejszym odbiorą wyróżnienia osoby, które nie mogły przybyć a także Wanda Butowska i Janusz Furmaniuk – Srebrne Krzyże Zasługi, gdy będzie mógł przybyć przedstawiciel Prezydenta RP. Prezes Stanisław Łukasiewicz pokrótce zrelacjonował przebieg XXII Dni Lwowa i Kresów, które miały miejsce we Lwowie i w Poznaniu. Jednocześnie nawiązał do akcji charytatywnej „Serce dla Lwowa”, rozpoczynająca się w listopadzie.

Po części oficjalnej, przy poczęstunku i w dobrych humorach wysłuchaliśmy wypowiedzi niezrównanego gawędziarza ks. Stanisławskiego, wspominającego księży kresowych, z którymi zetknął się na swej drodze kapłańskiej. Głos zabierały i wspominały inne osoby, pani Teresa Mayer przekazała pozdrowienia od córek prof. Andrzeja Alexiewicza, pierwszego prezesa naszego Oddziału.

Tomasz Łuczewski, prowadzący spotkanie, zapowiedział Patriotyczny Salon Lwowski, który odbędzie się 10 listopada (niedziela) o godz. 16.30 w Domu Polonii na Starym Rynku 51. Nawiązywać będzie oczywiście do wyzwolenia Polski w 1918 r. Serdecznie zapraszamy!

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej