35 LECIE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW – KONCERT

15 czerwca 2024 r. poznański Oddział TMLiKPW obchodził 35-rocznicę swojego powstania.

Część oficjalna oraz koncert odbyły się w Kolegium Rungego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu al. Wojska Polskiego 52. Patron tego zabytkowego budynku, to wielce zasłużony dla nauki i rozwoju weterynarii nie tylko w Poznaniu, lwowianin.

Spotkanie było wyjątkowym wieczorem pełnym muzyki, emocji i wspomnień. Był hołdem dla pięknych lwowskich piosenek i świętowania 35-letniego istnienia poznańskiego Oddziału TMLiKPW.

Zebranych powitała prezes Katarzyna Kwinecka. Zaproszeni na naszą uroczystość przybyli: gospodarz pięknej sali w Kolegium Rungego Jego Magnificencja Rektor prof. Krzysztof Szoszkiewicz, prezesi zaprzyjaźnionych z nami organizacji i stowarzyszeń , pani Agnieszka Purgat, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, które za swe zasługi w ratowaniu dziedzictwa kulturalnego Lwowa od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę, zostało uhonorowane w 2023 roku Złotą Odznaką TMLiKPW.

Pani Prezes na wstępie przypomniała co łączy nas Kresowian od 35 lat. Jest to dbałość o zachowanie i promowanie kultury lwowskiej i kresowej poprzez wydawanie ciekawych wydawnictw, organizowanie wystaw, spotkań m.in. w ramach Salonu Lwowskiego czy Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, poprzez organizowanie corocznej akcji charytatywnej na rzecz Polaków na Kresach „Serce dla Lwowa”. Poczynania te angażują całą rzeszę osób. I dlatego możemy się dziś cieszyć tym wspaniałym jubileuszem.

Na początku za swą działalność zostały uhonorowane osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się swą pracą na rzecz Kresów.

Tytuł „Honorowego Członka TMLiKPW” otrzymał:

 • pośmiertnie dr Iwo Werschler, który wstąpił do TMLiKPW w maju 1989 r. Przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu Poznańskiego Oddziału, przewodniczył Komisji Rewizyjnej, był członkiem Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczył Kapitule wybierającej laureata nagrody „Semper Fidelis”. Opublikował wiele prac, m.in. „Tadeusz Hołówko – życie i działalność” – książka nagrodzona przez tygodnik „Polityka” oraz wyróżniona przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; „Z Podhajec do Rzymu. Życie i służba ks. Mieczysława Kowalczyka”, liczne artykuły w „Dziejach Najnowszych, „Mówią Wieki”, „Semper Fidelis”. Redagował oddziałowy „Biuletyn Informacyjny”, w którym umieszczał bardzo interesujące artykuły o tematyce historycznej. Już w czasie choroby napisał swój ostatni artykuł: „Piloci brytyjscy w Małopolsce Wschodnich w 1927 roku”, który opublikowaliśmy w ostatnim „Biuletynie Informacyjnym” w kwietniu 2015 r. Przystąpił także do pracy nad publikacją nt. księży kresowych, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w Wielkopolsce. Sporządził listę księży, zebrał wiele materiałów, lecz ciężka choroba uniemożliwiła Mu kontynuowanie pracy. Dr Iwo Werschler odszedł od nas 25 maja 2015 r. My Lwowianie i Kresowianie wspominamy Go jako Człowieka szlachetnego, niezwykle dobrego, o wysokiej kulturze, zawsze wyrozumiałego, o ogromnej wiedzy historycznej, zwłaszcza o dawnych Kresach, którą dzielił się z nami obficie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jesteśmy zaszczyceni, że jest z nami Jego córka, która odbierze wyróżnienie.
 • Janusz Furmaniuk, który urodził się w Czortkowie, do TMLiKPW należy od 1995 r. i od razu bardzo aktywnie włączył się w jego prace. Uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez nasz Oddział. Czynnie udzielał się w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach, uczestniczył w wyjazdach z darami do Lwowa. W zarządzie jako wieloletni wiceprezes odpowiedzialny był m.in. za przygotowywanie wystaw, dbając by treści tych wystaw, zwłaszcza o walorach historyczno-edukacyjnych trafiały z właściwym komentarzem również do szkół. Był także członkiem Zarządu Głównego kadencji 2018-2021. W 2020 r. za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Południowo-Wschodnich otrzymał nadany Mu przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. Janusz Furmaniuk otrzymał także LWOWSKI KRZYŻ KRESOWY.

Lwowski Krzyż Kresowy otrzymali:

 • Janusz Furmaniuk
 • Bożena Łączkowska wieloletnia prezes poznańskiego Oddziału TMLiKPW, do którego należy od założenia Oddziału. Przed wyborem na funkcję prezesa była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Pod jej kierownictwem Oddział prężnie się rozwijał. Była delegatem Oddziału na walne zjazdy Towarzystwa. Dzięki jej staraniom wiele przedsięwzięć kończyło się sukcesem. Bożena Łączkowska każdego roku współorganizowała akcje charytatywne, wyjeżdżała z transportem darów do Lwowa i innych miast kresowych. W prace Oddziału włączyła także swoje dzieci i wnuki. Za swą pracę została przez Prezydenta RP odznaczona złotym Krzyżem Zasługi. 29 czerwca 2015 Poznański Oddział TMLiKPW kierowany przez Bożenę Łączkowską na uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania otrzymał wyróżnienie Zasłużony Dla Miasta Poznania. Po rezygnacji z funkcji prezesa dalej działa z energią w Towarzystwie, zajmuje się prasą kresową. Zarząd poznańskiego Oddziału TMLiKPW przyznał jej tytuł HONOROWEGO PREZESA.
 • Hanna Dobias-Telesińska w TMLiKPW jest członkiem Oddziału od samego początku, tj. od 1989 r. Pełniła w nim liczne funkcje: do 2015 r. była wiceprezesem i sekretarzem Oddziału. Od powstania w 2011 roku strony internetowej naszego Oddziału www.lwowiacy.pl jest jej opiekunem i autorką wielu tekstów tam publikowanych. Poza tym wchodzi w skład zespołów redakcyjnych „Biuletynów Informacyjnych” (m.in. „Kresowi patroni ulic Poznania”, „Nasze drogi z Kresów do Wielkopolski po II wojnie światowej”, „Przeżyliśmy ludobójstwo na Kresach Południowo-Wschodnich. Wspomnienia ocalałych mieszkańców Huty Pieniackiej”, „Czerwiec 1956 oczami poznańskich Kresowian” i inn.), a od 2021 r. „Głosów Podolan”. Jest współautorką i redaktorką wielu publikacji książkowych wydawanych przez nasz Oddział (m.in. „Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski. Biogramy i wspomnienia. Wydanie drugie uzupełnione”, czy kilka tomików wierszy lwowskiej poetki Stanisławy Nowosad). Hanna Dobias-Telesińska uczestniczy także w innych przedsięwzięciach Oddziału – Dni Lwowa, Akcja charytatywna „Serce dla Lwowa”. Za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Południowo-Wschodnich otrzymała nadany przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi.
 • Wanda Butowska do TMLiKPW należy od samego początku istnienia Oddziału. Czynnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach Oddziału, np. w przygotowaniach do Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, organizowaniu i przygotowywaniu wystaw, w akcjach charytatywnych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego”, jest również autorką niektórych artykułów czy materiałów publikowanych w naszych wydawnictwach. Od 2003 r. pracuje w Zarządzie poznańskiego Oddziału TML i KPW jako sekretarz i obecnie wiceprezes. Skrupulatnie pilnuje dokumentów i prowadzi korespondencję, będąc cierpliwym, dobrym duchem Zarządu. W 2020 r. za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Południowo-Wschodnich otrzymała nadany przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi.
 • Stanisław Łukasiewicz należy do poznańskiego Oddziału TML i KPW od 1989 r., tj. od samego początku powstania Oddziału. Przez 35 lat pełnił wiele funkcji: był skarbnikiem, wiceprezesem, a w latach 2016-2020 prezesem. W 2020 r. Zarząd Oddziału nadał tytuł HONOROWEGO PREZESA.. Był również członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz przez trzy kadencje Członkiem Zarządu Głównego. Stanisław Łukasiewicz jest inicjatorem oraz pomysłodawcą wielu przedsięwzięć. Jego inicjatywą było wyróżnienie „Semper Fidelis” przyznawane każdego roku jednej osobie szczególnie zasłużonej dla Kresów i Polaków pozostałych na dawnych Kresach Polski. Był również fundatorem pierwszej statuetki Lwa. Jest także członkiem Kapituły, która rozpatruje wnioski kandydatów do tego wyróżnienia. Najważniejszą jego inicjatywą jest organizowanie każdego roku akcji charytatywnej „SERCE DLA LWOWA”, kierowanej do polskiej społeczności Lwowa i innych miast kresowych. Od początku do końca kieruje zbieraniem darów, pakowaniem oraz przewożeniem ich do miejsca przeznaczenia. W 2013 r. za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Południowo-Wschodnich otrzymał nadany mu przez Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi. W 2022 roku otrzymał z rąk Wojewody Wielkopolskiego medal „100-lecia odzyskania niepodległości”.

Zarząd Główny TMLiKPW na wniosek poznańskiego Oddziału TMLiKPW wyróżnił w tym roku sześć osób z naszego Oddziału przyznając im Złotą Odznakę TMLiKPW:

 • Gertruda i Andrzej Konopliccy są członkami Towarzystwa od początku istnienia poznańskiego Oddziału, tj. od 1989 r. Biorą udział we wszystkich inicjatywach przez nasz Oddział organizowanych. Od lat wspierają akcję charytatywną „Serce dla Lwowa”.
 • Bożena Dobias-Kotkowska do poznańskiego Oddziału należy od 1989 r., tj. od początku jego istnienia. Poprzez lata działalności Oddziału piastowała stanowiska: była członkiem Tymczasowego Zarządu w okresie od 15 marca 1989 r. do 17 października 1989 r.; od 12 grudnia 2007 r. członkiem, a następnie od 10 stycznia 2016 r. do 2024 r. sekretarzem Sądu Koleżeńskiego. Swoje obowiązki wykonuje wzorowo, poza tym angażuje się do różnych przedsięwzięć Oddziału, wspierając materialnie wszystkie akcje charytatywne organizowane przez poznański Oddział.
 • Jerzy Moroz jest członkiem poznańskiego Oddziału TMLiKPW od 22 września 2004 r. Jak sam o sobie opowiada: trzykrotnie cudem ocalały w czasie wojny, przekazuje relacje, które obrazują losy wielu Kresowian, w artykułach prasowych, audycjach w Polskim Radiu, poprzez nośniki internetowe, a także dzieli się swoimi przeżyciami podczas spotkań z młodzieżą szkolną. Od lat wspiera akcję charytatywną „Serce dla Lwowa”, jako wolontariusz zawoził dary do Lwowa.
 • Adam Tiun jest członkiem poznańskiego Oddziału od lipca 1989 r. Aktywny we wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych. Hojnie wspiera od lat akcje charytatywne „Serce dla Lwowa”. 28 czerwca 1956 r., jako 17 uczeń, brał udział w szturmowaniu gmachu UB przy ul. Kochanowskiego oraz uczestniczył w eliminacji „zagłuszarki” na gmachu ZUS-u. W latach 80-tych brał udział w montażu Poznańskich Krzyży. Odznaczony jest m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Miasta Poznania.
 • Piotr Tuczyński jest rzadkim przedstawicielem młodego pokolenia zaangażowanego w upamiętnianiu polskości Kresów Południowo-Wschodnich. Energicznie udziela się w organizowaniu akcji charytatywnych i sam niejednokrotnie organizuje wyjazdy z pomocą charytatywną i humanitarną na Ukrainę, zwłaszcza w czasie toczącej się tam wojny.

Po części oficjalnej nastąpiła część „rozrywkowa”: Na scenie wystąpił wspaniały, znany nam już z poprzednich występów zespół „Chawira” z Krakowa z repertuarem lwowskich piosenek, które rozbawiły publiczność i wciągnęły do wspólnego śpiewania. Pięć młodych pań o wspaniałych głosach pod kierunkiem Karola Wróblewskiego zaśpiewało szereg piosenek przedwojennego Lwowa m.in.: „Tylko we Lwowie”’ „Sensacja”, „Łyczakowskie tango”, „Ten drogi Lwów” i in. Po tej „uczcie piosenek lwowskiej ulicy” nastąpiła krótka przerwa na toast i poczęstunek. Nastroje wśród Kresowian i zaproszonych gości były wspaniałe.

W drugiej części nastąpiło losowanie prezentów jakie Zarząd przygotował dla widzów – kubki z gwarą lwowską, pocztówki Lwowa, obrazy z wizerunkiem Kresów itp. Następnie wystąpili aktorzy z Ludowego Teatru Polskiego ze Lwowa przedstawiając skecz Tońka i Szczepcia. Słowo wstępne wygłosił dyrektor teatru Zbigniew Chrzanowski, który przedstawił pokrótce sytuację wojenną we Lwowie.

Kolejnym występem było zaprezentowanie się zespołu Adama Sypniewskiego, który poza lwowskimi piosenkami przedstawił przedwojenne szlagiery filmowe, do słów znanych autorów tekstów (Emanuela Schlechtera, Mariana Hemara czy powojennych Zbigniewa Herberta).

Na ekranie, z tyłu sceny, prezentowane były wspaniałe fotografie Lwowa autorstwa Jacka Kołodzieja, wykonane podczas wyjazdów z akcji charytatywnych oraz fragmenty filmów przez niego przygotowane.

Tak więc zakończyły się obchody 35 lecia działalności poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Katarzyna Kwinecka zapowiedziała i zaprosiła już dzisiaj na przyszłoroczne Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, których tematem będzie Marian Hemar.

Tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej