74 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

11 lipca jest Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego w 1943 roku na ludności polskiej przez bandy OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.  W związku z tym organizowane będą uroczystości:

WARSZAWA

8 ? 9 lipca (sobota ? niedziela)  ? Ogólnopolskie Społeczne Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ukraińskiego LUDOBÓJSTWA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

8 lipca (sobota)  ? Muzeum Niepodległości ? konferencja popularno-naukowa. Wstęp wolny.

9 lipca (niedziela)  ? Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego

godz. 12.00 ? hymn państwowy i uroczysta zmiana warty wojskowej

? okolicznościowe przemówienia

? Apel Poległych i Pomordowanych

godz. 13.00 ? spod Grobu Nieznanego Żołnierza na ulice Warszawy wyjdzie Marsz Kresowy, w którym przejdą przedstawiciele środowisk kresowych i patriotycznych z całego Kraju. Marsz zakończy się pod Katedrą Polową Wojska Polskiego przy ul. Długiej.

godz. 14.15  ? Msza św. w Katedrze Polowej w intencji Ofiar Ludobójstwa.

godz. 15.30 ? pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich odbędzie się koncert kresowy.

O zorganizowanie tych Obchodów przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie na początku lutego zaapelował pisarz kresowy ? Stanisław Srokowski. W odpowiedzi na Jego apel powstał Komitet Honorowy Obchodów z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim jako Przewodniczącym oraz dr Lucyną Kulińską, Stanisławem Srokowskim i Witoldem Listowskim jako Wiceprzewodniczącymi. W Komitecie, którego aktualny skład podajemy poniżej znajdują się zaproszeni przedstawiciele: duchowieństwa, środowisk kresowych z całej Polski, środowisk naukowych, politycy i działacze społeczni broniący prawdy o ludobójstwie OUN-UPA dokonanym na obywatelach polskich. Powstało też specjalne konto bankowe Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA w dniu 9 lipca 2017 r.

Nr konta ? 19 1600 1462 1839 3610 4000 0001

POZNAŃ

Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo?Wschodnich dzień ten uczci  11.07. 2017 (wtorek) złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy w miejscach upamiętniających męczeństwo Kresowian.

Są to tablice upamiętniające zlokalizowane w kościołach w Poznaniu:

      –  O.O. Dominikanów p.w. Maryi Panny Królowej Różańca Świętego po Mszy św. 12.00 – ul. Kościuszki 97/99

      –  Św. Jana Kantego Msza św. o godz. 17.00 – ul. Grunwaldzka 86

      –  Kościół Garnizonowym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Szamarzewskiego 3

Oraz

      przy pamiątkowym pomniku ?Chwała Kresowym Orlikom? w Czerwonaku o godz. 17.00

Centralnym miejscem złożenia hołdu będzie kościół oo Dominikanów przy ul. Kościuszki 97/99 w dniu 11 lipca.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji. Wdzięczni będziemy za złożenie skromnych wiązanek kwiatów.

Za Zarząd prezes St. Łukasiewicz