69 rocznica „Krwawej Niedzieli”

Władysław Opiat

W Czerwonaku k. Poznania deszczowa pogoda nie przeszkodziła w uczczeniu 69 rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Uroczystość otworzył kol. Włodzimierz Matkowski witając przybyłych na tę patriotyczną imprezę mieszkańców Poznania, gminy Czerwonak i gminy Suchy Las. Poza liczną grupą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w spotkaniu wzięli udział m.in. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z prezesem Ryszardem Liminowiczem, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka z panem Franciszkiem Bąkowskim, członkowie Towarzystwa Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej z panem Piotrem Szelągowskim, poczet sztandarowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Gniazdo Rataje z panem Czesławem Berndtem, harcerze oraz członkowie Rady Gminy  Czerwonak z panem  Jackiem Sommerfeldem.  Imprezę zabezpieczała Straż Gminna oraz Policja Państwowa.

Uroczystość miała miejsce przy posesji fundatora pomnika Gloria Orlikom Kresowych Stanic http://lwow.wilno.w.interia.pl/lwow24.htm mgr inż. Zbigniewa Maurycego Kowalskiego, niezłomnego bojownika o Kresy, akowca, odznaczonego medalem Polonia Mater Nostra Est. Jest on jednocześnie autorem wielu książek poświęconych tematyce „Ziem Utraconych”.  Na szczególne uznanie należy wydanie przez Niego książki „Czekoladowy Las” zawierającej zbiór wspaniałych wierszy dla dzieci. Książkę tę bezpłatnie przekazał polskim dzieciom, które wbrew swej i rodziców woli znalazły się na terenach byłego ZSRR. Uważam, że książka ta winna zostać wprowadzona do obowiązkowych lektur szkolnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Po emocjonalnych patriotycznych wystąpieniach kolegów: Stanisława Łukasiewicza, Zbigniewa Kowalskiego, Piotra Szelągowskiego oraz Jacka Sommerfelda, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i krótką modlitwą uczczono pamięć ofiar tego potwornego ludobójstwa.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podpisali  list do Ewy Kopacz – Marszałka Sejmu RP – następującej treści:

My, niżej podpisani apelujemy o poparcie inicjatywy uchwałodawczej i możliwie szybkie wprowadzenie pod głosowanie podczas obrad Sejmu RP – złożonej (31.05.2012 r.) przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, która dotyczy ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Zgromadzeni podczas obchodów 69. Rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, popieramy ww. projekt, jak i starania wielu środowisk, w tym kresowych, dążących do upamiętnienia tych strasznych wydarzeń.”

Po części oficjalnej pan Zbigniew Maurycy Kowalski podarował uczestnikom spotkania książki – w tym również „Czekoladowy Las”, by trafiły w godne ręce celem ich upowszechnienia.

Chociaż oficjalnych obchodów Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian wciąż nie możemy się doczekać, to świętowano 11 Lipca w Warszawie i Krakowie: http://kuriergalicyjski.com/index.php/reportage/875-obchody-11-lipca-w-warszawie

„Rzeczpospolita obojga narodów dzięki swoim ziemiom wschodnim była europejskim mocarstwem. III RP jest tylko jej cieniem?” cd. w „Uważam Rze Historia”; tematyka kresowa jest tematem wiodącym lipcowego numeru tego miesięcznika. http://www.historia.uwazamrze.pl/– warto poczytać.