70. ROCZNICA „RZEZI WOŁYŃSKIEJ” W CZERWONAKU

SMUTNE DNI 70-LECIA LUDOBÓJSTWA

NA KRESACH W CZERWONAKU…

Władysław Opiat

tekst i zdjęcia

Ks. Błażej Stróżycki podczas modlitwy za pomordowanych

W dniu 12 lipca 2013 roku w Czerwonaku, przy pomniku poświęconym pamięci pomordowanych i poległych na Kresach, odbyła się uroczystość upa­miętnienia tragicznych wydarzeń – masowych mordów na ludności polskiej na Kresach Wschod­nich dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich działających w zbrodniczych organizacjach OUN-UPA.

Na uroczystość przybyło ok 30 osób reprezentują­cych towarzystwa kresowe, władze gminy Czerwonak oraz mieszkańcy.

W imieniu Gminy Czerwonak przybyłych na coroczne obchody gości przywitał z-ca Wójta gminy Czerwonak p. Eugeniusz Chałupniczak, który wspomniał tragiczne wydarzenia na Kresach, jakie miały miejsce 70 lat temu. Zebrani odśpiewali drugi hymn narodowy – Rotę – skomponowaną ponad 100 lat temu.

Następnie kilka patriotycznych słów wygłosił ks. Błażej Stróżycki z miejscowej parafii, które zakoń­czył krótka modlitwą.

Z kolei Władysław Opiat odczytał tekst

Zebrani w Czerwonaku

„To było ludobójstwo” opracowany przez pana Krzysz­tofa Bulzackiego autora książki „Zawsze Wierni To­bie”. Mieliśmy nadzieję, że Sejm RP, obra­dujący w dniu 12 lipca 2013 r., przyjmie uchwałę o Zbrodni Ludobójstwa na Kresach, oraz ustanowi dzień 11 lipca stosownym świętem; jednak stało się inaczej z woli Pre­zydenta, Premiera i Sejmu RP.

Trudno było zebranym powstrzymać emocje, nic dziwnego, że i niebo w stosownym czasie zapłakało, nie tylko nad losem pomordowanych, ale i ich rodzin oraz Rodaków, którzy wciąż nie mogą pełnym głosem mó­wić o tamtej zbrodni, a nasze dzieci wciąż nie dowia­dują się całej prawdy o Kresach realizując program nauki historii w szkole.

W strugach deszczu jako ostatni zabrał głos Prezes Fundacji „Kresy” członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich fundator pomnika kol. Zbigniew Kowalski – partyzant AK i WiN, autor wielu książek i wierszy kresowych, kawaler Orderu Polonia Mater Nostra EST.

Na zakończenie złożono przed pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów w imieniu Władz Gminy, organizacji oraz osób prywatnych.

Mamy nadzieję, że następne uroczystości, w 10 rocz­nicę zbudowania pomnika, będą kolejnym dowodem pamięci społeczeństwa Poznania i Czerwonaka o tej straszliwej zbrodni OUN -UPA.

 

http://lwow.wilno.w.interia.pl/lwow24.htm

lokalizacja pomnika: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=126727