71 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

W piątek 11 lipca b.r. obchodziliśmy 71 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Modliliśmy się za dusze pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA o godz. 12.00 w kościele o.o. Dominikanów i o 18.00 w Kościele Garnizonowym. Uczestnicy obu uroczystości po mszy św. złożyli kwiaty i zapalili znicze u o.o. Dominikanów pod tablicą poświęconą ofiarom ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu oraz przy Kościele Garnizonowym pod tablicą poświęconą 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Wspominaliśmy tamte wydarzenia, bohaterstwo i niewinne ofiary. Modliliśmy się za spokój duszy bestialsko pomordowanych dzieci, kobiet i starców oraz bohaterów z AK broniących bezbronnych. Miejsca te zgromadziły członków Towarzystwa Miłośników Lwowa, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, młodzież z organizacji prawicowych, i in. Pamiętamy o ofiarach.

Hanna Dobias-Telesińska

Tablica poświęcona Rodakom wymordowanym na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej - fot. W. Butowska
Tablica poświęcona Rodakom wymordowanym na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej – fot. W. Butowska
Zebrani przy Kościele o.o. Dominikanów – fot. W. Butowska B. Łączkowska i H. Dobias-Telesińska wraz zebranymi odmówiły modlitwy za zmarłych – fot. W. Butowska Młodzież z prawicowego odłamu Wiary Lecha – foto. W. butowska Młodzież z prawicowych organizacji zapala znicze – fot. W. Butowska Znicze organizacji prawicowych – fot. W. Butowska Uczestnicy uroczystości w Kościele Garnizonowym – fot. M. Golińska Członkowie TML i KPW z Sokołami i ich Sztandarem przy kościele Garnizonowym – fot. M. Golińska