72 rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – Poznań Pamięta

Grupa Polaków z Piły oraz z Essen przybyła do Poznania 11 lipca, by uczestniczyć w rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z OUN UPA na Polakach. Oto relacja z ich pobytu:

„W 72 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez szowinistów Ukraińskich i ich popleczników na mieszkańcach południowych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej dzięki inicjatywie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu odbył się szereg uroczystości oddających hołd pomordowanym naszym Rodakom. 11 lipca 2015 roku w kościele oo.Dominikanów braliśmy udział we Mszy św. w intencji pomordowanych przez bandy UPA. Po przejściu pod tablicę pamiątkową odsłoniętą w 70 rocznicę Ludobójstwa na Wołyniu gdzie złożono kwiaty, odmówiona została wspólna modlitwa w intencji spokoju dusz ofiar.

Po krótkiej rozmowie i wspólnym zdjęciu pamiątkowym z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich udaliśmy się do miejscowości Czerwonak p. Poznaniem gdzie na posesji Pana Maurycego Kowalskiego pod pomnikiem Gloria Orlikom Kresowych Stanic i tablicy poświęconej Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej oddając hołd uhonorowanym zapaliliśmy znicze. W miejscu tym dzień wcześniej odbyły się obchody związane z mijającą rocznicą, gdzie udział brały przedstawiciele władz gminy Czerwonak, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, stowarzyszenia Huta Pieniacka, delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, członków PIS oraz członków organizacji patriotycznych.”

Dariusz Butyrowski

Rocznica Krwawej Niedzieli 4Rocznica Krwawej Niedzieli 13Rocznica Krwawej Niedzieli 1Rocznica Krwawej Niedzieli 2Rocznica Krwawej Niedzieli 3Rocznica Krwawej Niedzieli 20Rocznica Krwawej Niedzieli 14Rocznica Krwawej Niedzieli 25Rocznica Krwawej Niedzieli 5Rocznica Krwawej Niedzieli 7Rocznica Krwawej Niedzieli 8Rocznica Krwawej Niedzieli 9Rocznica Krwawej Niedzieli 10Rocznica Krwawej Niedzieli 11Rocznica Krwawej Niedzieli 12Rocznica Krwawej Niedzieli 15Rocznica Krwawej Niedzieli 16Rocznica Krwawej Niedzieli 17Rocznica Krwawej Niedzieli 18Rocznica Krwawej Niedzieli 19Rocznica Krwawej Niedzieli 23Rocznica Krwawej Niedzieli 24Rocznica Krwawej Niedzieli 26Rocznica Krwawej Niedzieli 27Rocznica Krwawej Niedzieli 29Rocznica Krwawej Niedzieli 30Rocznica Krwawej Niedzieli 32