74 ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI NA WOŁYNIU

11 lipca w Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego w 1943 roku na ludności polskiej przez bandy OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęconych ofiarom straszliwej rzezi dokonanej na ludności polskiej.

O godz. 12.00 w kościele o.o. Dominikanów odprawiona została Msza św.  koncelebrowana w intencji bestialsko pomordowanych Polaków. Ks. Nikodem Brzózy OP, który przewodniczył koncelebrze, w homilii odniósł się do męczeństwa ofiar. Zebrani modlili się również o pojednanie między Polakami a Ukraińcami i o to, by prawda, która jest podstawą pojednania, zwyciężyła.  Po uroczystej Mszy św.  uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod tablicą upamiętniającą 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Przybył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, parlamentarzyści PIS, przedstawiciel Marszałka Wielkopolskiego, przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, przedstawiciele Kukis 15.  Pod tablicą ks. Brzózy poprowadził modlitwy, prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW podziękował przybyłym za uczestnictwo w uroczystościach i  przedstawił historię zaplanowanych przez OUN UPA mordów.  Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Tego dnia odbyły się także uroczystości w Czerwonaku pod Pomnikiem Gloria Orlikom Kresowych Stanic, odprawiona została Msza św. w kościele p.w. św. Jana Kantego w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947, w której uczestniczyła przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego i delegacje różnych organizacji ze sztandarami, oraz odprawiona została Msza św. w Kościele Garnizonowym, po której złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą poświęconą 27 Dywizji Wołyńskiej AK.

We wszystkich uroczystościach wzięli udział Kresowianie  oraz mieszkańcy Poznania i Czerwonaka.

Tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska