76 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Szanowni Państwo,

infiormujemy, że obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jak informuje nas Teresa Masłowska Pełnomocnik Wojewody d.s. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi, z uwagi na pandemię w tym roku odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w ograniczonym zakresie.

1 sierpnia b.r. uroczystości obejmą ceremonię złożenia wspólnej wiązanki kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu o godz. 17.00. od przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK, Środowiska Syrena, władz samorządowych i rządowych. Wspólną wiązankę złożą: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, w asyście strażnika Straży Miejskiej, a wartę honorową pod pomnikiem pełnić będą żołnierze Garnizonu Poznań. Po ceremoni przemówi Prezydent Poznania.

Następnie reprezentacja władz rządowych, samorządowych i kombatantów środowiska AK przejdzie do kościoła o.o. Dominikanów, by w krużgankach pod tablicą upamiętniającej żołnierzy AK złożyć kwiaty.

Około godz. 18.00 uczestnicy uroczystości przejdą do kościoła Najświętszego Zbawiciela na ul. Fredry, gdzie zostanie odprawiona msza św. w intencji Poległych w Powstaniu Warszawskim.

Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa uroczystości odbędą się w ograniczonym zakresie, poczty sztandarowe nie będą uczestniczyć, także orkiestra wojskowa i nie będą wysyłane zaproszenia.

Katarzyna Kwinecka prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW