77 ROCZNICA AKCJI BURZA – OPERACJA OSTRA BRAMA

Światowy Związek żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowały uroczystości związane z 77 rocznicą Akcji Burza – operacja Ostra Brama.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 18.30 w kościele p.w. Św. Wojciecha na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu odprawioną w intencji bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej okręgów wileńskiego i nowogródzkiego uczestniczących przed 77 laty w walkach w ramach Akcji Burza – operacja Ostra Brama. Akcja Burza była operacją wojskową zorganizowaną i podjętą przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej i bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej. Rozkaz do rozpoczęcia akcji wydał gen. Bór-Komorowski.

Po uroczystości w kościele uczestnicy przeszli do krużganków pod tablicę upamiętniającą walki w 1944 roku. Tu składano wiązanki kwiatów oraz rzucano róże pod tablicę. Nasze Towarzystwo reprezentowała prezes Katarzyna Kwinecka, Renata Zawirska-Wojtasiak oraz Władysław Opiat.

Uroczystość zakończył wspólny śpiew, począwszy od pieśni ,,Na znojną walkę..”

Katarzyna Kwinecka