77 ROCZNICA LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ DOKONANEGO NA LUDNOŚCI POLSKIEJ PRZEZ UKRAIŃCÓW Z OUN UPA

11 lipca b.r. uczciliśmy ofiary Rzezi Wołyńskiej. Zbrodnie jakich dopuścili się nacjonaliści z OUN UPA w latach 1943-1947 na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej na ludności polskiej dotąd nie zostały osądzone. Rocznice zbrodni gromadzą nas Kresowian każdego roku w kościele o.o Dominikanów w Poznaniu na mszy św. odprawianej za spokój dusz niewinnych ofiar, które w bestialski sposób zamordowane zostały tylko dlatego, że byli Polakami.

Mszę św. odprawił przeor klasztoru ks. Michał Śliż, który wygłosił homilię, oraz ks. Marcin Barański.

Po mszy św. zebrani zgromadzili się w krużganku kościoła, gdzie pod tablicą upamiętniającą ofiary mordów i urną z ziemią z miejsc, w których Ukraińcy dopuścili się tych okrutnych zbrodni, odbyła się uroczystość. Przeor klasztoru ks. Michał Śliż poprowadził modlitwę w intencji pomordowanych. Następnie prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW Katarzyna Kwinecka powitała gości: przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego wicewojewodę Macieja Bieńka, przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania Rafała Ratajczaka, Barbarę Napieralską przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej d.s. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, Zenona Wechmanna przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Kresowian i osoby uczestniczące w uroczystości. Po czym poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą.

Tego samego dnia, uroczystości w 77 rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w Czerwonaku pod pomnikiem Orkąt Kresowych Stanic delegacja naszego Oddziału złożyła kwiaty, a w kościele św. Jana Kantego odprawiona została msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947. Z oficjalnych gosci Marek Szpytko powital zebranych gości: Wicecewojewodę Wielkopolski Anetę Niestrawską, przedstawicieli poznańskiego Oddziału TML i KPW, przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i przedstawicieli organizacji kombatanckich. Prezes Katarzyna Kwinecka przed mszą św. powiedziała kilka zdań wprowadzających. Mszę świętą odprawił proboszcz parafii św. Jana Kantego ks Andrzej Marciniak, który w homilii powiedział m. in., że musimy pamietać o tych tragicznych wydarzeniach i przekazywać tę pamieć nastepnym pokoleniom. Pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia z lat 1939-1947 delegacje złożyły kwiaty.

tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska, Katarzyna Kwinecka

Kościół o.o. Dominikanów

Kościół św. Jana Kantego