79 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

11 lipca obchodziliśmy 79 rocznicę Rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Poznański Oddział TMLiKPW zorganizował uroczystości w dniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1943 i 1944. Zebraliśmy się w kościele o.o. Dominikanów na uroczystej mszy św. by modlić się za ofiary tych zbrodni oraz za ofiary obecnej wojny na Ukrainie.

Mszę św. odprawił Dominikanin ks. Paweł Zybura, który wygłosił okolicznościową homilię. W poszczególnych częściach mszy św. w czytaniu i modlitwie wiernych wzięli udział: Katarzyna Kwinecka – prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW, Marta Markunina, Tomasz Łuczewski oraz por. Agnieszka Szymańska. Na zakończenie mszy św. odśpiewano „Boże coś Polskę…”

Po zakończeniu uroczystości w kościele, zebrani przeszli na dziedziniec przed kościołem, gdzie dalsza część uroczystości miała miejsce pod tablicą upamiętniającą ofiary z Wołynia i Małopolski Wschodniej. Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Państwowym. Prezes Katarzyna Kwinecka powitała gości. Na naszą uroczystość przybyli: mjr Zenon Wachmann – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego; Karolina Wojciechowska z-ca Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentująca Marszałka Marka Woźniaka; Marian Macutkiewicz z Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, prezes Związku Sybiraków z Poznania; Szymon Łukasiewicz z Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych; Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu; Wojciech Bogojewski – prezes Stowarzyszenia KATYŃ w Poznaniu; Mirosław Grzędowski, prezes Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu; Michał Mickiewicz, przedstawiciel Solidarnej Polski, prezes Okręgu w Poznaniu; przedstawiciel partii KORWIN; Dowódca Garnizonu.

Ks. Paweł Zybura poprowadził modlitwę w intencji zamordowanych Polaków oraz Ukraińców, którzy ratowali swoich sąsiadów, a także za ofiary wojny na Ukrainie.

Uroczystość odbyła się w asyście Wojska Polskiego. Kompanię Honorową wystawiła 31 Baza Lotnictwa Taktycznego pod dowództwem kap. Filipa Święcickiego. Dowódcą Pocztu Sztandarowego był p.por. Mateusz Palicki, Sztandarowym plut. Michał Kolasiński, Asystującym plut. Bartosz Kania. Werblistę i trębacza wystawiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. Apel Poległych prowadził p.por. Bartosz Krzemiński. Po Apelu odezwały się salwy.

Następnie delegaci i przedstawiciele w/w organizacji złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez Agnieszkę Szymańską „Modlitwy Armii Krajowej.”

Druga część uroczystości poświęconej pamięci ofiar ludobójstwa, odbyła się już tradycyjnie w „dolnym” kościele p.w. Św. Jana Kantego u zbiegu ulic Grochowskiej i Grunwaldzkiej. Miłą niespodzianką był udział w koncelebrze naszego kapelana i krajana ks. kanonika Tadeusza Magasa, który wygłosił piękne kazanie nawiązujące do dnia uroczystości i opowiedział o losach swojej rodziny. Stryj księdza zaginął porwany przez UPA, a zadenuncjowała go własna żona, która była Ukrainką… Poruszył także problem przebaczenia, w kontekście swojej rodziny oraz kwestii „gdzie był Bóg?” w takich dramatycznych chwilach jak rzeź na Wołyniu, czy w obozach koncentracyjnych.

Po nabożeństwie w krótkich słowach opiekun tablicy z ramienia Towarzystwa (zarazem organizator uroczystości) kolega Marek Szpytko w krótkich słowach podziękował zebranym za przybycie i oddał głos wiceprezesowi naszego Oddziału koledze Igorowi Meggerowi, który prócz podziękowań za przybycie, księżom za celebrę, oraz dla kolegi Szpytki za organizację, wygłosił także kilka zdań na temat ludobójstwa na Wołyniu w kontekście historycznym, jak i jego rzutowaniu na współczesną sytuację geopolityczną.

Po przemówieniach nastąpiła uroczystość złożenia kwiatów. Wieńce złożyli: sekretarz stanu MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, delegacja naszego Towarzystwa z panią prezes Katarzyną Kwinecką na czele, Klub Gazety Polskiej z Poznaniu z panią prezes Marią Zawadzką oraz osoby prywatne. W uroczystości brali udział także przedstawiciele Rodziny Katyńskiej oraz kombatantów. Na zakończenie minister Szynkowski vel. Sęk zabrał głos i wygłosił kilka słów n.t. obecnej sytuacji na Ukrainie. Pan Minister oraz księża otrzymali z rąk kolegi Meggera upominek w postaci naszego najnowszego wydawnictwa dotyczącego ekspatriacji z Kresów, który z wielkim zainteresowaniem przyjęli.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, Igor Megger

foto: Hanna Dobias-Telesińska, Wanda Butowska