85 urodziny Mariana Osady

W minioną środę, 25 lutego b.r., obchodziliśmy jubileusz 85 urodzin członka naszego Oddziału Mariana Osady. Zebrani składali Jubilatowi życzenia wielu lat w zdrowiu i dalszej wspanialej kondycji, radości oraz dalszej działalności na rzecz Kresów. Jubilat ze wzruszeniem przyjmował gratulacje i życzenia. Od nas otrzymał przygotowane przez W. Opiata w formie dyplomu życzenia, na których widnieją stare pocztówki Przemyśla, jako że M. Osada jest urodzonym przemyślaninem. Do życzeń dołączony został „dla zdrowotności” Baczewski.

Spotkanie urodzinowe uświetnione zostało pokazem filmowym oraz prezentacją pocztówek Przemyśla, które przygotował W. Opiat. Jubilat bardzo interesująco objaśniał poszczególne ujęcia ulic, licznych kościołów, budynków i innych przepięknych miejsc, które zna z dzieciństwa i młodości. Zobaczyliśmy ulicę, przy której się urodził, gdzie mieszkał, gdzie  biegał z kolegami. Objaśnienia przeplatały się z historią Przemyśla, przeżyciami wojennymi Jubilata.

Nie mogło się obyć bez śpiewu lwowskich piosenek w wykonaniu Mariana Osady i odśpiewania Mu 100 lat przez zgromadzonych.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Wanda Butowska

Życzeniom nie było końca
Życzeniom nie było końca