90 URODZINY DANUTY SZWARC

9 lipca 2023 roku nasza koleżanka Danusia Szwarc obchodzi jubileusz 90. urodzin. Naszej wielce szanownej Jubilatce w imieniu wszystkich przyjaciół z Towarzystwa Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich składa najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i szacunku przyjaciół.

Danuta Szwarc urodziła się 09.07.1933 r. we Lwowie. W 1936 r. przenie­siono jej ojca do Radomia, gdyż służył w lotnictwie. Mieszkała tam wraz z rodzicami, a jak wojna wybuchła z matką i bratem do 1945 r. Ojciec we wrześniu 1939 r. walczył, a gdy nie udało mu się przedostać na Zachód, wrócił i się ukrywał. Od lipca 1945 r. Danusia w Ostrowie Wlkp. rozpoczęła naukę w gimnazjum, od 1947 r. w Poznaniu. Maturę zdała w 1952 r. w Poznaniu. Ojciec jako meteorolog pracował w PLL „Lot”. Po maturze podjęła pracę w Centrali Zaopatrzenia Szkół, a jednocześnie rozpoczęła studia (zaocznie) na Wydziale Prawa UAM. Od 1958 r. aplikację sądową odbywała w Sądzie Wojewódzkim w Bydgosz­czy, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracowała w Sądzie Powiato­wym w Wyrzysku do końca 1962 r. W 1962 r. wróciła do Poznania, zdała egzamin radcowski. Jako radca prawny pracowała w Państwowych Ośrod­kach Maszynowych, Kombinatach PGR, Przedsiębiorstwie „Domar”. W 1966 r. zdała egzamin adwokacki. Na emeryturę przeszła w 1990 r. Do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wstąpiła na początku powstania Poznańskiego Oddziału tj. w 1989 r. Przez wszystkie lata naszej działalności Danuta Szwarc była bardzo aktywnym członkiem. Wchodzi w skład redakcji Biuletynu Informacyjnego (redaktor na­czelny), do którego przez szereg lat zbierała materiały skrzętnie tropiąc wszelkie wzmianki o Lwowie i Kresach w prasie i wydawnictwach oraz pisząc własne artykuły. Także w innych publikacjach pisała biogramy i je opracowywała. Jest jednym z najbardziej aktywnych członków poznańskiego Oddziału TML i KPW. Dopóki siły Jej pozwalały organizowała wszelkie imprezy i uroczystości, uczestniczyła w akcjach chary­tatywnych, wspierała również swoich krajanów w mieście, w którym się urodziła, we Lwowie, które opuściła w wieku trzech lat, i które poznała dopiero jako dorosła osoba podczas licznych wycieczek organizo­wanych przez nasz Oddział. Uczyła się tego miasta od rodziców, a także od starszych kolegów, jak my wszyscy i stara się je upamiętnić i przekazać jego wyjątkowość tym, którzy nie mieli szczęścia je poznać. Za swą wspaniałą działalność w 1996 r. odznaczona została Złotą Odznaką Towarzystwa.