90 URODZINY MARIANA OSADY

Pan Marian Osada w lutym ukończył 90 lat. Planowane były urodziny, ale na przeszkodzie stanęły trudności obiektywne i ? pandemia? …dlatego dopiero wczoraj winszowaliśmy Panu Marianowi jego ?dziewięćdziesiątki?. Jubilat stawił się w naszej siedzibie w pełnej gali.

Był urodzinowy tort, życzenia przekazane przez Panią Prezes Katarzynę Kwinecką i oczywiście toast. Pan Marian przygotował krótki program artystyczny i uraczył nas wiązanką humorystycznych monologów i wierszyków.

Można było też nabyć tomik jego wierszy, w których autor wpisywał dedykacje.

200 lat Panie Marianie!!! W dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności!!!

tekst i foto: Wanda Butowska