ADAM CHŁOPEK LAUREATEM WYRÓŻNIENIA „SEMPER FIDELIS”

Z wielką przyjemnością przychodzi nam zakomunikować, że na posiedzeniu w dniu 10 maja br, kapituła z pośród czterech wniosków wybrała i przedstawiła do zaakceptowania kandydaturę Adama Chłopka Zarządowi Oddziału. Tego samego dnia kandydatura została zaakceptowana.

Sylwetka laureata:

Adam Chłopek urodził się 21 listopada 1951 r. w Drohobyczu (woj. Lwowskie) w polskiej rodzinie, z zawodu nauczyciel. Po rozpadzie ZSRR od 30 lat aktywnie działa na rzecz mniejszości polskiej w Drohobyczu i okolicach, jest jednym z najaktywniejszych działaczy polskich na terenie Ukrainy. Obecnie jest Prezesem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Członkiem Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Członkiem Rady Oświaty Mniejszości Narodowej przy Ministrze Oświaty Ukrainy.

Ważniejsze zasługi pana Adama Chłopka dla polskiej mniejszości oraz z upamiętniania polskiego dziedzictwa na wschodzie:

– tworzenie struktur oświaty polskojęzycznej na Ukrainie: twórca i nauczyciel polskiej sobotniej szkółki im. Królowej Jadwigi w Drohobyczu (szkoła jest czynna 6 razy w tygodniu i uczy ok. 400 uczniów) oraz nauczyciel w jej filiach w Mednicach, Słońskiem i Wołoszczy.

– zainicjował Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, która szkoli nauczycieli, pomaga zakładać szkoły polskie, wyposażać je i tworzyć do nich programy nauczania.

– adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Truskawieckiej 9 w Drohobyczu na rzecz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej i Domu Polskiego w Drohobyczu,

– remont zniszczonych nagrobków na XIX- wiecznym cmentarzu w Drohobyczu,

– powołanie muzeum „Izba Pamięci Bruno Schulza w Drohobyczu”,

– powołanie muzeum Aleksandra Fredry w Rudkach,

– adaptacja pierwszego poziomu przykościelnej dzwonnicy w Drohobyczu na sale wystawową obrazów Najświętszej Marii Panny czczonych na Ukrainie.

– autor licznych artykułów metodycznych w „Głosie Nauczyciela”

Oraz szereg mniejszych inicjatyw w tym aktywny udział w opiece nad starszymi samotnymi Polakami itd.

Za zasługi dla polskiej mniejszości pan Chłopek odznaczony został: Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa, Złotą Odznaką za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, oraz szeregiem innych wielce zaszczytnych wyróżnień.

Podkreślić należy także fakt, że A. Chłopek jest wielkim orędownikiem polsko-ukraińskiej współpracy, oraz cieszy się w Drohobyczu wielkim szacunkiem także wśród Ukraińców.