AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

 

Rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu w ramach akcji charytatywnej 2016 roku do Lwowa.

SERCE DLA LWOWA

buzka

W dniach 10 i 12 listopada odbyły się pierwsze zbiórki darów w 5 marketach PIOTR i PAWEŁ.

Następne w dniach 19 i 20.XI. oraz 26 i 27.XI. razem jeszcze w 7 marketach PiP.

Baza w Szkole Podstawowej przy ul. Św. Szczepana 3 (wejście od strony boiska) czynna będzie od 25 listopada br. w godzinach:

25.11. (piątek) godz. 15.oo do 21.oo przyjmowanie darów w godz. 13.oo ? 18.oo

26.11. (sobota) godz. 15.oo do 21.oo

27.11. (niedziela) godz. 15.oo do 21.oo

28.11. (poniedz.) godz. 16.oo do 21.00 – przyjmowanie darów w godz. 13.oo ? 18.oo

29.11. (wtorek) godz. 16.oo do 21.00 – przyjmowanie darów w godz. 13.oo ? 18.oo

30.11. (środa) godz. 16.oo do 21.00 – przyjmowanie darów w godz. 13.oo ? 18.oo

01.12. (czwartek) godz. 16.oo do 21.00 – przyjmowanie darów w godz. 13.oo ? 18.oo

Oczekujemy na zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy w przygotowywaniu paczek w dniach 25.11 do 30.11 w godz. 16.oo do 21.oo.

Przyjmujemy również dobrowolne wpłaty na pokrycie kosztów transportu, które można wpłacać do kasy Towarzystwa w środy podczas dyżurów u p. Marii Wielebskiej oraz na konto Towarzystwa nr: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455.

Zakończenie akcji przygotowawczej w piątek godz. 19.oo, kiedy to na 2 autokary załadujemy przygotowane paczki i ok. godz. 21.oo udamy się w kierunku Lwowa.

Przyjazd do Lwowa planowany jest w sobotę 3 grudnia w godz. przed południowych, rozładunek i przekazanie paczek do Brzeżan i Przemyślan.

W następnych dniach przewidujemy:

  • 4 grudnia ? w Domu Pielgrzyma przy kościele Św. Antoniego wydawanie i rozwożenie paczek we Lwowie
  • 5 grudnia zawozimy paczki do Nowego Rozdołu oraz Gródka Jagiellońskiego
  • 6 grudnia rano św. Mikołaj w Kościele Św. Marii Magdaleny
  • 7 grudnia ciąg dalszy dystrybucji paczek we Lwowie
  • 8 grudnia odwiedziny mikołajkowe w polskich instytucjach i organizacjach (Kurier Galicyjski, Tow. Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, i t.d.).
  • 9 grudnia przed południem odwiedziny na cmentarzu Łyczakowskim i Obrońców Lwowa, po południu przygotowanie do wyjazdu, ok godz. 20.oo wyjazd w kierunku Poznania.

Przyjazd do Poznania przewidziany w sobotę 10 grudnia w godzinach rannych.

Liczymy na włączenie się do akcji wszystkich członków Towarzystwa, za co z góry w imieniu naszych podopiecznych we Lwowie i innych kresowych miejscowości, serdecznie dziękujemy.

Prezes Stanisław Łukasiewicz