AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

2013 r. – Harcerze z Poznania przewożą paczki z kościoła św. Antoniego we Lwowie do domów osób starszych – fot. J. Kołodziej

W dniu dzisiejszym w Radiu EMAUS o godz. 17.00 druh Lawina weźmie udział w audycji poświęconej pomocy charytatywnej, jaką każdego roku Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu niesie Polakom zamieszkałym we Lwowie, Brzeżanach, Podhajcach, Rohatynie i innych miastach na Kresach. Przedstawi słuchaczom udział harcerzy w akcjach i zaangażowanie młodzieży w pomocy ludziom starszym, schorowanym oraz dzieciom polskich oddziałów przedszkolnych i szkół polskich we Lwowie. Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Hanna Dobias-Telesińska