ARKADIUSZ KOBUS – PIOSENKI O LWOWIE I KRESACH

Arkadiusz Kobus jest autorem piosenek (teksty) o tematyce patriotyczno-historycznej. Ostatnio z kolegą kompozytorem stworzył kilka utworów o Lwowie i szerzej o Kresach. Poniżek podajemy linki  z jego utworami.

https://www.youtube.com/watch?v=1aemPVkZ9ZQ

https://www.youtube.com/watch?v=NCvBLKYO12w&t=100s

https://www.youtube.com/watch?v=fJKE1ov2NmU