35 LAT POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

Obchodzimy 35-lecie powstania poznańskiego Oddziału TMLiKPW. Poznański oddział TMLiKPW, z inicjatywy Ewy Dobias-Józefiak oraz Tomasza Naganowskiego, powstał 23 lutego 1989 roku. Na pierwsze spotkanie do Sali Kominkowej w CK ZAMEK przybyło 111 osób.
Kresowianie szybko znaleźli się w poznańskim środowisku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Andrzej Alexiewicz, następnie prof. Tomasz Naganowski, mgr Bożena Łączkowska, Stanisław Łukasiewicz, a obecnie Katarzyna Kwinecka.
Od tego czasu ruszyła działalność poznańskiego Oddziału. Liczba zapisanych przez 35 lat osób sięgała blisko 700 osób. Członkowie Towarzystwa spotykają się na wspólnych imprezach, odczytach, spektaklach, spotkaniach świątecznych, Dniach Lwowa i Kresów, piknikach i wycieczkach. Powstało wiele „nowych” znajomości i okazji do wspomnień z tamtych minionych miejsc i lat. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie kultury i historii, ponad 600 letnich dziejów Polski, o której nie można było mówić przez prawie 50 lat, a która zajmowała tak ważne miejsce w dziejach Polski. Organizowaliśmy spotkania z interesującymi ludźmi związanymi z Kresami np.: z p.p. Dzieduszyckimi, Witoldem Szołginią, Jerzym Michotkiem, Dorą Kaznelson z Drohobycza, Kazimierzem Podhajeckim ze Stryja, Danutą Nespiak, prof. Stanisławem Nicieją i z wielu innymi. W roku 1997 obchodziliśmy bardzo uroczyście jubileusz 60-lecia pracy scenicznej Krystyny Feldman.

Czytaj dalej

NIE ŻYJE WANDA MALANOWSKA

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 17 grudnia 2023 r. zmarła nasza koleżanka Wanda Malanowska. Wanda Malanowska urodziła się w 1936 roku we wsi Daniłówka pow. Zdołbunów w województwie wołyńskim. Członkiem naszego oddziału była od 30 stycznia 2013 r.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Poznańskiego Oddziału TMLiKPW

39 AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA” – PODSUMOWANIE

W piątek 9 lutego 2024 r. w naszym biurze odbyło się spotkanie poświęcone zeszłorocznej „Akcji Charytatywnej” organizowanej przez nasz oddział. W spotkaniu brali udział wolontariusze, przedstawiciele fundacji, szkół i stowarzyszeń, które włączyły się w Akcję oraz nasi członkowie.

Spotkanie prowadził prezes honorowy poznankiego Oddziału Staszek Łukasiewicz. Podziękował przybyłym, a także wręczył stosowne podziękowania. Po części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli film – materiał video z tegorocznej akcji.

Po projekcji nastąpiła konsumpcja, a w związku z tym, że w ten dzień był międzynarodowy dzień pizzy – nie mogło zabraknąć tego włoskiego specjału, a na deser – w końcu dzień wcześniej był tłusty czwartek, zgromadzeni raczyli się słynnymi chrustami – faworkami kol. Stanisława.

tekst i foto: Igor Megger

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM TMLiKPW ODDZIAŁ POZNAŃ

Poznań 15.1.24

Szanowni Państwo – Członkowie TMiKPW o. Poznań

Na początku bieżącego – 2024 roku mija kadencja władz poznańskiego oddziału TMLiKPW. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 6 marca (środa) o godz. 17.00 (pierwszy termin) lub w przypadku braku kworum w drugim terminie o godz. 17.15. Zebranie odbędzie się w naszej siedzibie tj. CK „Zamek” ul. Św. Marcin 80/82 pokój 336 (III piętro).

Decyzją zarządu oddziału wynikającą ze statutu TMLiKPW członkiem Towarzystwa a zarazem osobą uprawnioną do głosowania jest osoba, która zalega z uiszczeniem składki członkowskiej maksymalnie trzy lata. W 2024 roku członkiem oddziału jest osoba, która opłaciła składkę przynajmniej w 2020 roku.

Prosimy o uiszczenie zaległości do końca lutego br. Brak uiszczenia składek spowoduje przeniesienie osoby z listy członków na listę sympatyków. W dalszej części pisma podamy stan opłat u Pani/Pana.

W 2024 roku mija 35 lat od założenia naszego oddziału – ile serdecznych wspomnień, narodzonych przyjaźni, wspólnych wycieczek czy akcji odbyło się przez te lata – aż trudno zliczyć i uwierzyć ile działań udało nam się wspólnie zrobić.

Bardzo nam zależy na Państwa członkostwie jak i obecności na naszych spotkaniach – zarówno tych oficjalnych jak i tych zwykłych „środowych”. Przypominamy że w każdą środę nasze biuro jest otwarte dla każdego: zarówno dla członków jak i sympatyków. Jest nas coraz mniej, i kto wie jak nasza przyszłość się potoczy, dlatego z całego serca zachęcamy do wspólnych spotkań.

Za Zarząd

Wanda Butowska

Sekretarz TMLiKPW Poznań

ZMARŁ ADAM CHŁOPEK

Z przykrością informujemy, że 11 stycznia 2024 r. zmarł Adam Chłopek z Drohobycza, ubiegłoroczny laureat poznańskiego wyróżnienia SEMPER FIDELIS.

Adam Chłopek urodził się 21 listopada 1951 r. w Drohobyczu (woj. Lwowskie) w polskiej rodzinie, z zawodu nauczyciel. Po rozpadzie ZSRR od 30 lat aktywnie działał na rzecz mniejszości polskiej w Drohobyczu i okolicach, był jednym z najaktywniejszych działaczy polskich na terenie Ukrainy. Do chwili śmierci był Prezesem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Członkiem Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Członkiem Rady Oświaty Mniejszości Narodowej przy Ministrze Oświaty Ukrainy. Podczas ostatniej akcji charytatywnej delegacja naszego Oddziału wręczyła na ręce Jego żony wyróżnienie SEMPER FIDELIS za zasługi dla Kresów i polskiej ludności na Kresach. Adam Chłopek był bardzo cenionym działaczem na terenie Drohobycza.

Zmarły Adam Chłopek wyróżniał się działalnością na rzecz polskiej mniejszości oraz z upamiętniania polskiego dziedzictwa na wschodzie:

– tworzył struktury oświaty polskojęzycznej na Ukrainie: był twórcą i nauczycielem polskiej sobotniej szkółki im. Królowej Jadwigi w Drohobyczu (szkoła jest czynna 6 razy w tygodniu i uczy ok. 400 uczniów) oraz nauczycielem w jej filiach w Mednicach, Słońskiem i Wołoszczy.

– zainicjował Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, która szkoli nauczycieli, pomaga zakładać szkoły polskie, wyposażać je i tworzyć do nich programy nauczania.

-zaadaptował budynek mieszkalny przy ul. Truskawieckiej 9 w Drohobyczu na rzecz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej i Domu Polskiego w Drohobyczu,

Czytaj dalej

ZMARŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI

Z żalem informujemy, że 9 stycznia 2024 roku zmarł ks. Tadeusz Bohdan Isakowicz-Zaleski, wielce zasłużony dla spraw kresowych, niestrudzony w walce o pamięć dla ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Ks. Isakowicz-Zaleski urodził się 7 września 1956 r. w Krakowie, w rodzinie o kresowych korzeniach. Był Ormianinem, duchownym obrządków ormiańskiego i łacińskiego, historykiem Kościoła, działaczem społecznym, wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w PRL, prześladowanym przez reżim komunistyczny, pisarzem i poetą. Rodzice ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to: Jan Zaleski filolog urodzony w Monasterzyskach koło Buczacza i Teresa z domu Isakowicz, polonistka, której rodzina pochodzi z Pokucia. Miał dwie siostry – bliźniaczki Danutę i Joannę. Ks. Isakowicz był krewnym arcybiskupa ormiańsko-katolickiego Lwowa – Izaaka Mikołaja Isakowicza. Jeszcze w okresie szkoły średniej Tadeusz Isakowicz-Zaleski związał się z ruchem oazowym. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1975 r. jako kleryk został powołany do odbycia służby wojskowej w Brzegu. Pod koniec lat 70., jeszcze jako student współredagował podziemne pismo „Krzyż Nowohucki” oraz działał w Studenckim Komitecie Solidarności. W 1977 r. debiutował jako poeta na łamach Tygodnika Powszechnego. Od 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ Solidarność. Uczęszczał na seminarium prowadzone przez historyka Kościoła ks. prof Bolesława Kumora, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską. W latach 1981–1983 odbywał praktyki diakonatu w parafii w Chorzowie, Rajczy i Krakowie-Woli Justowskiej. Święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego otrzymał 22 maja 1983 r. w Katedrze Wawelskiej. Po uzyskaniu święceń kapłańskich skierowany został na studia do Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, co trzykrotnie utrudniała mu SB odmawiając otrzymanie paszportu. W latach 80. był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w 1985 r. został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB: w Wielką Sobotę w rodzinnej kamienicy przy ul. Zyblikiewicza i 4 grudnia w klasztorze Córek Bożej Miłości w Woli Justowskiej przez funkcjonariuszy SB przebranych za sanitariuszy pogotowia ratunkowego. Jego prześladowania przez SB stały się kanwą filmu Macieja Gawlikowskiego „Zastraszyć księdza”.

Czytaj dalej

UROCZYSTOŚCI KU CZCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKI Z WINIAR

W piątek 29 grudnia 2023 r. na poznańskich Winiarach, odbyły się uroczystości upamiętniające pochodzących z Winiar powstańców wielkopolskich a także uczestników walk o Lwów oraz weteranów wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczystości zgromadziły mieszkańców Winiar, a także przedstawicieli środowisk patriotycznych miasta Poznania. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęto odśpiewanym hymnu państwowego. Później nastąpiły przemówienia: Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jana Chudobieckiego – Przewodniczącego Rady Osiedla „Winiary”, natomiast dyrektor SP27 Filip Socha  wygłosił pogadankę o udziale Winiarczyków w walce o niepodległość w latach 1918-1945. W przemówieniach podkreślano  kilkukrotnie fakt odbudowy w roku 2020 pomnika, który to został zniszczony przez okupanta w 1939 roku.

Czytaj dalej

ZMARŁ CEZARY ŻYROMSKI

Śp. Cezary Żyromski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy iż dnia 2 stycznia 2024 roku, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas – Cezary Żyromski – Podolanin, wielki przyjaciel redakcji „Głosów Podolan” i jej wieloletni korektor. W naszej pamięci na długo pozostanie jako nasz serdeczny przyjaciel i niesamowity gawędziarz.

Cezary Żyromski urodził się 22 listopada 1938 roku w Monasterzyskach pow. Buczacz. Po zakończeniu wojny w ramach „repatracji” trafił do Koźla na Opolszczyźnie, gdzie ukończył szkołę średnią. Całą swoją karierę zawodową związał z dziennikarstwem. Karierę rozpoczął jeszcze w latach 50. XX w. czasopismach studenckich, później był wieloletnim dziennikarzem wrocławskiego „Słowa Polskiego”, natomiast w ostatnich kilkunastu latach przed przejściem na emeryturę (w 2000 r.) pełnił funkcję sekretarza redakcji i członka kolegium redakcyjnego tego dziennika.

Czytaj dalej