BIEG PAMIĘCI ORLĄT LWOWSKICH W LUBONIU

W tegorocznym Biegu Pamięci Orląt Lwowskich ? edycja III, w dniu 15 września, uczestniczyło dziewięć trzyosobowych drużyn. Były to drużyny z Kalisza, Poznania, Konina i Lubonia. Zaangażowanych było 90 osób: wolontariusze, instruktorzy, żołnierze, ratownicy medyczni itp. Bieg miał charakter patriotyczny z elementami taktyki i ratownictwa pola walki.

Celem biegu było uświadomienie młodzieży znaczenia walki młodych ludzi ze Lwowa o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, o honor i godność. Ich poświęcenie i przelana krew nie może ulec zapomnieniu. Naszym obowiązkiem jest dbanie o pamięć i szacunek dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność. Lwów w 1918 roku był polem krwawej bitwy ? młodzi ludzie, gimnazjaliści w obronie miasta chwytając za broń, musieli wykazać się wielką odwagą, aby przez oblężone miasto dotrzeć do barykady, a czasem by tam właśnie z honorem oddać swoje życie. W dniu 15 września Lwowem stał się Luboń, a dzielnymi obrońcami uczestnicy biegu. Musieli pokonać długi i trudny marsz strumieniem przez miasto, różnego rodzaju przeszkody, kanały i tunele. Na trasie biegu udzielali pomocy rannym, transportowano do miejsc pomocy medycznej, dostarczano amunicję i broń na barykadę, przedostawali się przez teren kontrolowany przez wroga i wykonywali wiele innych zadań po to, aby w końcu zmierzyć się w ostatecznym boju ? zdobyć barykadę i zatknąć na jej szczycie biało-czerwony sztandar.

Ten dzień i ten bieg był dla wszystkich lekcją pokory i szacunku dla bohaterów narodowych. Dziś Lwów nie jest już polskim miastem ? jednakże ziemia ta na zawsze poprzez przelaną na niej krew została polską. Nie wolno nam zapomnieć o Orlętach. Obyśmy my dziś, 100 lat po odzyskaniu niepodległości ? potrafili docenić wolność i umieli jej strzec i bronić! Celem było stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji.

Organizatorem biegu był Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego ? Okręg Zachodni Związku Strzeleckiego ?Strzelec? przy współpracy z jednostką strzelecką Luboń-Poznań im. Orląt Lwowskich.

Imprezie biegowej w tym roku towarzyszył festyn dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Luboniu. W ramach imprezy zbierano pieniądze na operację dla chorego chłopca.

W uroczystości uczestniczył Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu Stanisław Łukasiewicz, Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego, Burmistrz Miasta Luboń, Komendant Związku Strzeleckiego Strzelec, Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu, Przedstawiciele Lubońskiego Bractwa Kurkowego oraz Harcerze i Strzelcy.

Patronat honorowy udzielił Instytut Pamięci Narodowej, burmistrz Miasta Luboń oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, nagrody ufundowali – w kategorii ogólnej – Burmistrz Miasta Luboń, Instytut Pamięci Narodowej Komenda Główna ZS STRZELEC, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, Agencja Mienia Wojskowego, sklep Spec Shop oraz sklep Camufage. Patronat medialny – Wieści Lubońskie.

Nagrodę specjalną ufundowali – Agencja Mienia Wojskowego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu (za I miejsce wycieczka dla 3 osób do Lwowa wyjazd razem z Akcją Charytatywną).

?To lwowskie dzieci w mogiłach śpią,

gimnazjaliści i batiary?

Na niebie gwiazdy za zwiewną mgłą

i płyną mury jak sztandary??

Hanna Dobias-Telesińska