69 rocznica „Krwawej Niedzieli”

Władysław Opiat

W Czerwonaku k. Poznania deszczowa pogoda nie przeszkodziła w uczczeniu 69 rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Uroczystość otworzył kol. Włodzimierz Matkowski witając przybyłych na tę patriotyczną imprezę mieszkańców Poznania, gminy Czerwonak i gminy Suchy Las. Poza liczną grupą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w spotkaniu wzięli udział m.in. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z prezesem Ryszardem Liminowiczem, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka z panem Franciszkiem Bąkowskim, członkowie Towarzystwa Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej z panem Piotrem Szelągowskim, poczet sztandarowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Gniazdo Rataje z panem Czesławem Berndtem, harcerze oraz członkowie Rady Gminy  Czerwonak z panem  Jackiem Sommerfeldem.  Imprezę zabezpieczała Straż Gminna oraz Policja Państwowa.

Uroczystość miała miejsce przy posesji fundatora pomnika Gloria Orlikom Kresowych Stanic http://lwow.wilno.w.interia.pl/lwow24.htm mgr inż. Zbigniewa Maurycego Kowalskiego, niezłomnego bojownika o Kresy, akowca, odznaczonego medalem Polonia Mater Nostra Est. Jest on jednocześnie autorem wielu książek poświęconych tematyce „Ziem Utraconych”.  Na szczególne uznanie należy wydanie przez Niego książki „Czekoladowy Las” zawierającej zbiór wspaniałych wierszy dla dzieci. Książkę tę bezpłatnie przekazał polskim dzieciom, które wbrew swej i rodziców woli znalazły się na terenach byłego ZSRR. Uważam, że książka ta winna zostać wprowadzona do obowiązkowych lektur szkolnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Po emocjonalnych patriotycznych wystąpieniach kolegów: Stanisława Łukasiewicza, Zbigniewa Kowalskiego, Piotra Szelągowskiego oraz Jacka Sommerfelda, złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i krótką modlitwą uczczono pamięć ofiar tego potwornego ludobójstwa.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podpisali  list do Ewy Kopacz – Marszałka Sejmu RP – następującej treści:

My, niżej podpisani apelujemy o poparcie inicjatywy uchwałodawczej i możliwie szybkie wprowadzenie pod głosowanie podczas obrad Sejmu RP – złożonej (31.05.2012 r.) przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, która dotyczy ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Zgromadzeni podczas obchodów 69. Rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, popieramy ww. projekt, jak i starania wielu środowisk, w tym kresowych, dążących do upamiętnienia tych strasznych wydarzeń.”

Po części oficjalnej pan Zbigniew Maurycy Kowalski podarował uczestnikom spotkania książki – w tym również „Czekoladowy Las”, by trafiły w godne ręce celem ich upowszechnienia.

Chociaż oficjalnych obchodów Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian wciąż nie możemy się doczekać, to świętowano 11 Lipca w Warszawie i Krakowie: http://kuriergalicyjski.com/index.php/reportage/875-obchody-11-lipca-w-warszawie

„Rzeczpospolita obojga narodów dzięki swoim ziemiom wschodnim była europejskim mocarstwem. III RP jest tylko jej cieniem?” cd. w „Uważam Rze Historia”; tematyka kresowa jest tematem wiodącym lipcowego numeru tego miesięcznika. http://www.historia.uwazamrze.pl/– warto poczytać.

69 rocznica mordów dokonanych przez zbrodniarzy Ukraińskiej Powstańczej Armii na ludności polskiej – obchody w Czerwonaku

11 lipca mija 69 rocznica mordów dokonanych na Polakach przez UPA. Wydarzenia te były częścią wielkiego planu unicestwienia narodu polskiego. Każdego roku 11 lipca Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizuje uroczyste obchody upamiętniające zbrodnie dokonane na ludności polskiej. Jak w latach ubiegłych, TML i KPW Oddział w Poznaniu wraz z Urzędem Gminy Czerwonak, organizuje patriotyczny wiec poświęcony ofiarom mordów na Wołyniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących uczcić pamięć tysięcy naszych rodaków pomordowanych w bestialski sposób na Wołyniu, Podolu i wielu innych kresowych miejscach, w dniu 11 lipca 2012 roku o godz. 15.00 do Czerwonaka na ul. Okrężną 5, pod pomnik, który stoi na posesji fundatora pomnika Zbigniewa Kowalskiego.  Dojazd z Poznania: autobus 312 ze Śródki lub autobus 313 z przystanku Pestki przy Al. Solidarności, do ul. Gdyńskiej w Czerwonaku – następnie ul. Okrężną ok. 300 m. do posesji.

11 lipca 1943 roku o świcie oddziały UPA otoczyły i zaatakowały 99 wsi i osad polskich równocześnie w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Rzeź ta rozpoczęła się około godziny 3 rano atakiem na polską wieś Gurów. Z pośród  480 mieszkańców ocalało jedynie 70 osób. Tego samego dnia grupa 20 nacjonalistów ukraińskich weszła  do kościoła w Porycku w czasie mszy świętej. W ciągu trzydziestu minut wymordowano tam około stu osób, wśród których były dzieci, kobiety i starcy. Ofiarami bandytów padła cała ludność Porycka, około dwieście osób. Zaatakowano także osady: Wygranka, Nowiny, Orzeszyn, Romanówka i Swojczów i in. W lipcu 1943 roku oddziały UPA zorganizowały około 530 napadów. Pod hasłem „Śmierć Lachom” wymordowano kilkanaście tysięcy Polaków. Trudno określić dokładną liczbę osób zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej. Niektóre miejscowości zostały zrównane z ziemią,  wszyscy ich mieszkańcy wymordowani. Szacunkowo straty polskie na Wołyniu wynoszą ok. 60 tysięcy pomordowanych. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10 – 20 tysięcy ofiar. Część z nich zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do oprawców.

Od początku wojny istniały akcje skierowane przeciwko Polakom. Jesienią 1942 roku utworzono Ukraińską Powstańczą Armię, formację zbrojną walczącą o niepodległe państwo ukraińskie. Od tego czasu mieszkający na Wołyniu Polacy coraz częściej byli przez nią atakowani. Koncentracja antypolskich działań miała miejsce latem 1943 roku. Masowe akcje nacjonalistów ukraińskich na polskie wsie i małe osady spowodowały, że na od początku 1944 roku Polacy na Wołyniu mieszkali jedynie w miastach. Tworzyły się ośrodki samoobrony, które we współpracy z oddziałami Armii Krajowej, m.in. 27. Wołyńską Dywizją Piechoty AK. próbowały organizować akcje obronne i odwetowe przeciw UPA.

W 2009 roku Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach wschodnich w 66. rocznicę rozpoczęcia przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. antypolskiej akcji, masowych mordów o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. Śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej Wołynia prowadzą terenowe oddziały Instytutu Pamięci Narodowej.

Hanna Dobias-Telesińska

 

Planowany program „XV Dni Lwowa i Kresów” w Poznaniu

Przedstawiamy wstępny, ramowy plan XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. W najbliższej przyszłości uaktualnimy go i uszczegółowimy.

Temat wiodący tegorocznej imprezy to „Wielkopolanie Kresom”.

Poznański Oddział TML i KPW organizuje imprezy wraz z Klubem Sportowym WARTA, który obchodzi 100 lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu odbędzie się mecz piłki nożnej Warty Poznań z Pogonią Lwów, który został reaktywowany kilka lat temu.

03.09.2012 – poniedziałek

16:00

CK ZAMEK                       ul. Św. Marcin 80/82   Stoisko TMLiKPW
 • Konferencja prasowa dotycząca programu i przebiegu imprez
 • Folder okolicznościowy

12.09.2012 – środa

16:00

Droga Dębińska
 • Mecz towarzyski piłki nożnej Warta Poznań – Pogoń Lwów

17:30

 • Występ zespołu VIVATY z Pobiedzisk

18:45

 • Występ zespołu TILIGENTNE BATIARY z Bytomia

19.45

 • Występ zespołu VIVATY z Pobiedzisk
 • Folder okolicznościowy, udział w imprezie KS WARTA (program kresowy)

14.09.2012 – piątek

16:00

Hall Urzędu Wojewódzkiego            al. Niepodległości 16/18
 • Otwarcie wystawy „Wielkopolanie i Kresy”
 • Folder okolicznościowy
 • Publikacja „Udział Wielkopolan w życiu Lwowa i Kresów”

15.09.2012 – sobota

13:00

Droga Dębińska
 • Festyn Lwowski
 • Występ zespołu VIVATY z Pobiedzisk
 • Występ zespołu TILIGENTNE BATIARY z Bytomia
 • Stoisko TMLiKPW
 • Folder okolicznościowy

17:00

Urząd Miasta Poznania  Plac Kolegiacki 17      Sala Biała
 • Koncert Lwowski
 • Wyróżnienia
 • Występ W. Habeli z Krakowa
 • Folder okolicznościowy

16.09.2012 – niedziela

9:00

Kolegiata Farna            ul. Gołębia 1
 • Msza Święta w intencji poległych Kresowian oraz zmarłych członków TMLiKPW oddział w Poznaniu

10:15

Dom Polonii                     Stary Rynek 51
 • Prelekcja dra Marka Rezlera na temat udziału Wielkopolan w obronie Lwowa

18:00

Restauracja Meridian    ul. Litewska 22
 • Spotkanie sympatyków Lwowa na Sołaczu
 • Występ zespołu VIVATY z Pobiedzisk
 • Występ zespołu TILIGENTNE BATIARY

17.09.2012 – poniedziałek

16:00

 • Marsz Pamięci zakończony przy pomniku Katyńskim

28.09.2012 – piątek

16:00

Hall Urzędu Wojewódzkiego            al. Niepodległości 16/18
 • Zamknięcie wystawy „Wielkopolanie i Kresy”


WIELKANOCNE ŚWIĘTO

Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne naszego Oddziału odbyło się w Centrum Kultury ZAMEK w poniedziałek 16 kwietnia 2012 r. Gościa, pana Ryszarda Liminowicza, prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz zebranych członków naszego Oddziału powitała pani prezes Bożena Łączkowska. Spotkanie swym śpiewem uświetnił Maciej Adamczyk, kolejny raz przenosząc nas w odległe lata przedwojennego Lwowa. Jego występ ilustrowany był na ekranie fotografiami zabytków Lwowa, Cmentarza Łyczakowskiego, Cmentarza Orląt i in., przygotowanych przez Władysława Opiata. Zebrani raczyli się „specjałami” świątecznymi, były także tradycyjne jaja i rzeżucha. Zygmunt Drażewski wyrecytował swój wierszyk pt.: „Krótki dytyramb dla Poznańskich Lwowian”:

„To dobrzy ludzie i kontaktowi,

wszystkim przyjaźni, Panowie i Panie,

pomocą służyć zawsze gotowi…

nasi Poznańscy Lwowianie.

I ja pragnę spełnić ważne zadanie,

więc do Was kieruję me kroki,

by Wam powiedzieć Panowie i Panie –

Kochamy Was, my Stare Poznanioki”.

 

Spotkanie upłynęło jak zwykle w miłej atmosferze.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
Oddział w Poznaniu składa najserdeczniejsze życzenia radosnych

Świąt Wielkanocnych

oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa

Jednocześnie zapraszamy na nasze tradycyjne Spotkanie Wielkanocne do Centrum Kultury ZAMEK do sali 213 (II piętro) na godz. 17.00, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r.  (poniedziałek) Spotkanie umili  występ uczniów Gimnazjum nr 65  im. „Orląt Lwowskich”.
Prosimy o przyniesienie słodkich wypieków na nasz wielkanocny stół.

Serdecznie zapraszamy także do naszej siedziby w CK Zamek (ul. Św. Marcin 80/82, pok. 336) w każdą środę w godz. 16.oo – 18.oo.

Z lwowskim pozdrowieniem
„Ta daj Boży zdrowi!”

W imieniu Zarządu

Wanda Butowska

Pomoc dla Aleksandra Melnarowicza ze Lwowa

Staraniem naszego Oddziału udało się pomóc młodemu mężczyźnie ze Lwowa, o którą poprosiła nas jego matka. Pan Aleksander cierpiał na zwyrodnienie stawów biodrowych i konieczna była operacja obu bioder, gdyż chodzenie sprawiało mu niewyobrażalny ból.  Na początku wydawało się, że pomoc ta jest poza naszymi możliwościami finansowymi. Bo koszt operacji jednej nogi w szpitalu MSW miał wynosić 20.000,- zł.  Stanisław Łukasiewicz, który pilotował całą sprawę, był załamany, bo nie mieliśmy takich pieniędzy, a co tu mówić o dwóch operacjach. Ale wśród nas znalazł się człowiek niezłomny, który się nie poddał. Członek naszego Oddziału, pan Andrzej Wojciechowicz, zajął się całą sprawą i wychodził drogi, by pomóc naszemu Rodakowi. Nie było to łatwe, ale był nieugięty, jego wysiłki nie poszły na marne. I udało się. Jego wizyty w szpitalu MSW, później wraz ze Stanisławem Łukasiewiczem przyniosły rezultat. Ostatecznie operacji dokonano w Szpitalu Ortopedycznym im. Degi. Koszty operacji zmalały, szpital i personel zgodzili się na duże upusty i to już pozwoliło na ich sfinansowanie. Oto relacja Aleksandra Melnarowicza po obu operacjach:

„Moja mama w styczniu 2010 roku poznała we Lwowie pana Stanisława Łukasiewicza i poprosiła go o załatwienie konsultacji lekarskiej w Polsce dla mnie, Aleksandra Melnarowicza, bo chorowałem od 10 lat na zwyrodnienie stawów biodrowych.   Pan Stanisław polecił nam wysłać  wszystkie dokumenty o przebiegu mojej choroby i zdjęcia RTG. Wysłaliśmy wszystko, co było niezbędne. W czerwcu dostaliśmy zaświadczenie o szczepieniach.  Już we wrześniu 2010 roku pan Stanisław zaprosił nas do Poznania na Dni Lwowa  i na konsultacje u lekarza-ortopedy w szpitalu wojskowym. Lekarz zalecił leczenie chirurgiczne z wymianą obydwu stawów biodrowych, kolejno za pół roku, rok.  Mieszkaliśmy osiem dni u państwa Anny i Andrzeja Wojciechowiczów w Poznaniu. Pan Andrzej uzgodnił czas konsultacji, bo do lekarza była kolejka.   04 grudnia p. Stanisław i p. Andrzej zabrali mnie na konsultacje do Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej im W. Degi UM, do doktora hab. n. med. Wojciecha Strzyżewskiego. Pan doktor ustalił termin pierwszej operacji na 11.01.2011 roku. Mieszkałem też u p-wa Wojciechowiczów dwa dni. 10.01.11. bylem przyjęty na oddział 1B w Klinice ortopedii. Dokonano oceny klinicznej i radiologicznej oraz ustalono plan leczenia: totalna protezoplastyka stawu biodrowego lewego. Zabieg operacyjny wykonano  11.01.2011 roku. Na drugą dobę po operacji zrobiono RTG dla kontroli i już na oddziale rehabilitanci uczyli mnie ćwiczeń i poruszania się przy pomocy balkonika i zmieniano  opatrunek. Na czwartą dobę p-wo  Wojciechowiczowie  przynieśli mi parę kul łokciowych i już uczyłem się chodzenia z kulami. Przebieg pooperacyjny bez powikłań, w  dobrym  stanie wypisano mnie do domu  z zaleceniami:

1. Chodzenie w asekuracji pary kul łokciowych bez obciążania operowanej kończyny do czasu pierwszej kontroli  poszpitalnej.

2.  Wykonywanie ćwiczeń, wyuczonych w Klinice.

3.  Bandażowanie stóp i goleni.

4.  Leki: Fragmin  5000j 1 x dziennie w iniekcji podskórnej przez 30 dni.

5.  Kontrola w tutejszej Poradni Poszpitalnej  07.03.2011.

21.01. 2011 roku p. Andrzej zabrał mnie do swego domu na trzy dni, a szwy zostały zdjęte 24.01.2011.  W domu, we Lwowie, ćwiczyłem, bandażowaliśmy stopy i golenie, robiłem sobie zastrzyki przeciwzakrzepowe. 7.03.2011  pojechałem na kontrolę lekarską.  Z nowym  zdjęciem  RTG  byłem przyjęty  przez doc. W. Strzyżewskiego, który stwierdził, że wszystko  jest w porządku. Mieszkałem u p. Jerzego Mierzyńskiego przez dwa dni.
03.12.2011 pan Stanisław zabrał mnie autobusem znowu do Poznania  na drugą operację. Mieszkałem u p. Jerzego. 06.12.2011 zostałem przyjęty na ten sam oddział. 08.12.2011 zrobiono mi drugą operacją na stawie biodrowym prawym. Taka sama endoproteza EXCIA. Te same zalecenia i ćwiczenia po operacji.  Kontrola lekarska po drugiej operacji  odbyła się  30.01.2012 roku. Tym razem zamieszkałem w hotelu (bursie międzyszkolnej) na ul. Czeremchowej w Poznaniu.  Operacje były możliwe dzięki pomocy finansowej   panów: Andrzeja Wojciechowicza i Stanisława Łukasiewicza – wiceprezesa TML i KPW oddział w Poznaniu i dzięki przewodniczącemu Rady Arcybractwa Miłosierdzia Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Krakowie  p. Stefana Plazka i wiceprzewodniczącego Arcybractwa p. Stanisława Abrahamowicza.

Chcę  serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do  dobrych rezultatów moich operacji.  BÓG ZAPŁAĆ!

Aleksander Melnarowicz ze Lwowa.

Historia poznańskiego Oddziału TML i KPW

Jesienią 1988 roku we Wrocławiu, z inicjatywy Lwowian, zostało sądownie zarejestrowane Towarzystwo Miłośników Lwowa. Zarząd Główny na swą siedzibę obrał miasto Wrocław, gdzie znajdowało się najwięcej mieszkańców przedwojennego Lwowa, Kresów Południowo-Wschodnich i ich potomków. Od tego czasu ruszyła lawina oddziałów w całej Polsce, Poznański oddział, z inicjatywy Tomasz Naganowskiego oraz Ewy Dobias-Józefiak, powstał 23 lutego 1989 roku. Na pierwsze spotkanie do Sali Kominkowej w CK ZAMEK przybyło 111 osób.
Lwowiacy szybko znaleźli się w poznańskim środowisku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Andrzej Alexiewicz, następnie prof. Tomasz Naganowski, a obecnie mgr Bożena Łączkowska.
Przez dwadzieścia lat członkowie Towarzystwa spotykali się na wspólnych imprezach, odczytach, spektaklach, spotkaniach świątecznych, Dniach Lwowa, piknikach i wycieczkach. Powstało wiele ?nowych? znajomości i okazji do wspomnień z tamtych minionych miejsc i lat. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie kultury i historii, ponad 600 letnich dziejów Polski, o której nie można było mówić przez prawie 50 lat, a która zajmowała tak ważne miejsce w dziejach Polski. Organizowaliśmy spotkania z interesującymi ludźmi związanymi z Kresami np.: z pp. Dzieduszyckimi, Witoldem Szołginią, Jerzym Michotkiem, Dorą Kaznelson z Drohobycza, Kazimierzem Podhajeckim ze Stryja, Danutą Nespiak, prof. Stanisławem Nicieją i z wielu innymi. W roku 1997 obchodziliśmy bardzo uroczyście jubileusz 60-lecia pracy scenicznej Krystyny Feldman.
Poznański Oddział TML i KPW nie ogranicza się jedynie do spotkań i imprez towarzyskich. Od samego początku każdy wyjazd wycieczki na Kresy łączono z akcjami charytatywnymi. Od wielu lat, każdego roku w grudniu, wyrusza transport darów do Lwowa, Brzeżan, Mościsk, Przemyślan, Rohatyna, Podhajec i innych miejscowości na Kresach. Odwiedzamy polskie parafie, szkoły i przedszkola, starszych ludzi, którzy czekają na naszą pomoc. Każda akcja charytatywna, organizowana przez Stanisława Łukasiewicza, oparta jest na współpracy z kręgiem ?ORLĄT? ZHR z os. Rusa w Poznaniu, a także na ofiarności młodzieży szkolnej oraz niektórych zakładów i firm poznańskich, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz innych, w tym wielu osób nie zawsze z ?tamtych? stron. Na letni wypoczynek zapraszaliśmy grupę dzieci polskich z Brzeżan, które przebywały w poznańskich rodzinach, uczestnicząc w wielu bardzo atrakcyjnych wycieczkach po Wielkopolsce, oraz dzieci z Łucka, które w okresie zimowym zwiedzały Szlak Piastowski oraz Warszawę. Dzięki staraniom naszego Oddziału Siergiej ze Lwowa, ofiara wypadku podczas pokazów lotniczych w Skniłowie, otrzymał protezę nogi, która umożliwia mu normalną egzystencję i powrót do pracy.
Każdego roku we wrześniu Oddział organizuje DNI LWOWA w Poznaniu. Patronat honorowy obejmuje Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W b.r. odbędą się już dwunaste. Impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem poznańskiej społeczności. Ze swym programem chcemy wychodzić do innych miast Wielkopolski, w ubiegłym roku było to Leszno. W ramach DNI LWOWA organizowane są interesujące wystawy fotograficzne, ekslibrisu, pocztówek, znaczków, malarstwa o tematyce kresowej, itp., na Starym Rynku, przed Restauracją Kresową, odbywa się Piknik Lwowski, z udziałem zespołów ze Lwowa oraz różnych miast Polski. Gościliśmy chór ?Echo?, ?Lwowską Falę? ze Lwowa, ?Bukowińskie Kolory? z Czerniowiec, ?Werhowynę? z Żabiego, ?Wołyńskie Słowiki? z Łucka, oraz ?Pakę Rycha z Bytomia, ?Biedronki? z Brzegu, ?Baniaki?, poznański chór ?Arion? i Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tarnowa Podgórnego. Ważnym punktem programu Dni Lwowa była sesja naukowa, organizowana przez Juliusza Rozmiłowskiego poświęcona udziałowi lwowian w życiu naukowym i kulturalnym Wielkopolski, w której uczestniczyli zaproszeni naukowcy i ludzie kultury z Poznania. Na tę okoliczność wydawane były biuletyny zawierające życiorysy wybitnych postaci działających na terenie Poznania i Wielkopolski, a wywodzących się z terenów Lwowa i dawnych Kresów Południowo-Wschodnich. Zebrane w całość ukazały się w książce pt.: ?Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski. Biogramy i wspomnienia?. Od dwóch lat podczas uroczystej inauguracji DNI LWOWA wręczana jest statuetka Lwa ?Semper Fidelis?, którą   zaprojektował  artysta  Jarosław  Lebiedź. Przyznana została ministrowi Andrzejowi Przewoźnikowi  oraz prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu.
Współorganizotorami Dni Lwowa jest Wspólnota Polska, Biblioteka Raczyńskich, Restauracja Kresowa, Centrum Kultury Zamek oraz  ZHR Orlęta.
Towarzystwo wydaje BIULETYN, który poza artykułami redakcyjnymi publikuje ciekawe przedruki z krajowej prasy na temat Kresów i ich wybitnych mieszkańców. BIULETYN redaguje Danuta Szwarc, Hanna Dobias-Telesińska i Iwo Werschler.
Od 1989 roku akces do Towarzystwa zgłosiło ponad 600 osób. Nie wszyscy z zakładających przed dwudziestu laty Oddział Poznański Towarzystwa są nadal z nami. Pamiętamy o nich i wspominamy. Wspominamy również tych, którzy zostali zamordowani na kresach. W ich intencji odprawiane są uroczyste msze św. w Farze, podczas DNI LWOWA. Wiele osób, z uwagi na wiek, nie uczestniczy w naszych spotkaniach. Na większych imprezach spotyka się ok. 100 osób..
Swoją siedzibę Towarzystwo zmieniało wiele razy. Ale, poza jednym przypadkiem, zawsze mieściła się i mieści, dzięki gościnności Dyrekcji, w Centrum Kultury ZAMEK, gdzie w każdą środę w godzinach popołudniowych w pok. 336 odbywają się spotkania. Tu można nabyć także literaturę o tematyce kresowej, wydawaną we Lwowie i na terenie Polski. Funkcjonuje tu także bogata biblioteka lwowska.
Przez dwadzieścia lat wszystkie przedsięwzięcia staraliśmy się dobrze wykonywać. Nie byłoby to możliwe bez wspólnej pracy członków Towarzystwa oraz innych osób nam życzliwych. Do nich należy m.in. dyr. Szk. Podst. Nr 84 mgr Irena Roemet-Ciomborowska, rektor WSH i G dr Roman Dawid Tauber, dyr. Wydziału Kultury Włodzimierz Gorzelańczyk, dyr. CK Zamek Marek Raczak, dyr. Muzeum Sienkiewicza mgr Anna Surzyńska Błaszak, Janusz Borowczyk i inni. Mamy nadzieję, ze spełniliśmy oczekiwania.

Hanna Dobias-Telesińska

KONKURS

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu zaprasza młodzież szkolną mającą kresowe korzenie (Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie) do udziału w konkursie pt.: „Historia kresowa mojej rodziny”. Prosimy także wychowawców i nauczycieli historii o zainteresowanie zagadnieniem oraz pomoc uczniom w przygotowaniu prac.

Prace konkursowe o objętości 2-5 stron (A4) należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2012 r. na adres Towarzystwa w Poznaniu: Centrum Kultury ZAMEK 61-809 Poznań ul. Św. Marcin 80/82 pok. 336 lub drogą elektroniczną: handob@wp.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu” 15 września b.r.

Zwycięzców wybierze jury. Nagrodą dla dwóch pierwszych miejsc będzie tygodniowa wycieczka do Lwowa w ramach organizowanej corocznie akcji charytatywnej – dla pozostałych uczestników – upominki. Najciekawsze prace opublikowane zostaną w Biuletynie Oddziału oraz na naszej stronie internetowej www.lwowiacy.pl

Bożena Łączkowska – prezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW