BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLIKPW

Informujemy, że Poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa posiada liczącą ponad 400 pozycji bibliotekę, zawierającą pozycje dot. historii Kresów Południowo-Wschodnich, miejscowości, zabytków, postaci z nimi związanych itd. Korzystanie ze zbiorów możliwe jest tylko na miejscu – tj. w naszej siedzibie (CK Zamek p. 336), w godzinach pracy biura (środy 16.00-17.00), lub po uzgodnieniu telefonicznym z opiekunką biblioteki p. Wandą Butowską – tel. 508-395-836. Z powodów technicznych (objętość) katalog biblioteki nie może być zamieszony na naszej stronie, ale przesłany zostanie osobom zainteresowanym drogą elektroniczną na e-mail.

Czytaj dalej