NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II RZECZPOSPOLITEJ – 11 LIPCA 81 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

11 lipca b.r. w kościele o.o. Dominikanów odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ofiarom ludobójstwa na Wołyniu oraz na Kresach południowo-wschodniej II Rzeczpospolitej. Rozpoczęto mszą świętą, a później część dalsza odbyła się pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni dokonanych przez Ukraińców na ludności polskiej podczas i po II wojnie światowej.

Polsko, rosnąca tutaj na piaskach

i w niezapominajkowych chatach.

Jak kwiat zdeptana niewolą

dźwigasz się pachnąc mową polską i rolą.

Przeglądaj się w rzekach i stawach:

czy radość na twarzy się zjawia…

Wzlatują w sadach orły kwitnące drzew,

w polach białe chust flagi – najpiękniejszy śpiew.

W boru gałęzie, nadziejne chorągwie sosen.

O, śpiewaj hymnem wiosennym, Ojczyzno, zwycięskim głosem!

Wiosno Wołynia, serca nam posil, szczęśliwie rośnij

i do strof młodych przeszum swą wiosnę.

Do Wołynia” Stefan Szajdak

Po mszy św. zebrani przeszli pod tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni. Przewodniczyła prezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Katarzyna Kwinecka, która powitała przybyłych gości oraz delegacje wielu organizacji. Powitała gospodarza miejsca, w którym odbywały się uroczystości przeora Ojca Roberta Głubisza OP. Szczególnie serdecznie powitała świadków tamtych wydarzeń oraz rodziny i ich potomków. Przybyli m. in. : Wiceprezydent Stołecznego Miasta Poznania Jędrzej Solarski, Tomasz Grudziak reprezentant Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Krzysztof Marciniak z-ca dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu reprezentant Agaty Sobczyk Wojewody Wielkopolskiej, prof. Lech Szajdak, prezes Marek Macutkiewicz z Towarzystwa Sybiraków, który jednocześnie reprezentował Wojewódzką Radę Kombatancką, Barbara Napieralska przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, Rafał Reczek dyrektor Poznańskiego Oddziału IPN, Tomasz Łęcki dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, dr Andrzej Peszko – pełnomocnik dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu do Spraw utworzenia Muzeum dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu. Katrzyna Kwinecka powitała także prezesów i przedstawicieli organizacji stowarzyszeń z Poznania i Wielkopolski: Bernadettę Orłowską (Zarząd Wlkp. Zw. Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych), Irenę Matuszak (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”), Henryka Józefowskiego (Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowy Zw. Żołnierzy AK), Arkadiusza Błachowiaka (Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Poznański)., Józefa Karwatkę (Związek Inwalidów Wojennych), Emilię Kloc (Stowarzyszenie Katyń), płk. Andrzeja Piaseckiego i Izabelę Bagrowską (Wlkp. Zarząd Wojewódzki Ligii Obrony Kraju), Ryszarda Liminowicza (Tow. Mił. Wilna i Ziemi Wileńskiej), Eugeniusza Jacka (Oddział Polskiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego Oddz. Śodowiskowy Poznań – Nowe Miasto), Jerzego Babiaka (Wlkp. Tow. Kulturalne w Poznaniu), Stanisława Mikołajczaka (AKO), Agnieszkę Szymańską i Pawła Kuleszewicza (Okręg Wlkp. Polskich Drużyn Strzeleckich), Lucjana Dutkiewicza (Stow. Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę).

W uroczystości brały udział Poczty Sztandarowe, Straż Miejska Miasta Poznania ze sztandarem stołecznego Miasta Poznania, Poczet Chorągwiany pod dow. por. Dominiki Adamskiej – chorągwianym jest kapral Łukasz Solarewicz, asysta st. kapral Robert Ruman, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, którą wystawiła 31 Baza Lotnictwa Taktycznego pod dow. kpt. Artura Francuzika.

Prezes Katarzyna Kwinecka zwróciła się do zebranych. Oto co powiedziała:

Szanowni Państwo,
Stajemy dziś tutaj, pełni zadumy i refleksji, aby uczcić pamięć tych, którzy padli ofiarą jednej z najtragiczniejszych kart naszej historii – ludobójstwa na Wołyniu, ale przecież wiemy, że nie tylko na Wołyniu ( 11 lipca to symboliczna data). Tragedia ta pozostawiła niezatarte piętno w naszych sercach i w naszej zbiorowej pamięci. Wołyń – ziemia, która przez wieki była miejscem współistnienia wielu narodowości, kultur i religii, stała się świadkiem wielkiego okrucieństwa. Setki tysięcy Polaków, niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, straciło swoje życie w bestialskich aktach przemocy. Te straszne wydarzenia nie mogą zostać zapomniane. Nie wolno też ich przemilczać. Dziś, stojąc przed tablicą pamięci, oddajemy hołd ofiarom tego niewyobrażalnego cierpienia. Nasza obecność tutaj jest wyrazem głębokiego szacunku dla tych, którzy stracili swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami. Ale nasze spotkanie tutaj to nie tylko czas na wspomnienie i żałobę. To także moment refleksji nad wartością pokoju, współistnienia i wzajemnego szacunku między narodami. Historia Wołynia przypomina nam, jak ważne jest budowanie mostów porozumienia i zgody, jak istotne jest, abyśmy, mimo różnic, potrafili żyć w pokoju i harmonii.
Niech ten dzień będzie również przestrogą, że nienawiść i przemoc rodzą tylko ból i zniszczenie. Uczmy się na błędach przeszłości, aby przyszłość była lepsza – pełna pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dobitnie pokazuje to wojna, która trwa tuż za naszymi granicami. Ukraina znów spływa krwią niewinnych ofiar i przypomina nam, jak kruche są pokój i stabilność. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do wszystkich, którzy cierpią z powodu agresji Rosji, do tych, którzy stracili bliskich, do tych, którzy musieli opuścić swoje domy. W tych trudnych czasach musimy być solidarni i wspierać naszych sąsiadów w dążeniu do pokoju. Jednocześnie mamy nadzieję, że tragiczne karty z naszej wspólnej przeszłości zostaną do końca wyjaśnione w prawdzie historycznej, a my będziemy mogli wreszcie godnie zapalić znicze na grobach naszych przodków. Niech pamięć o nich będzie dla nas zobowiązaniem do budowania lepszego, bezpieczniejszego świata dla pokoleń, które przychodzą po nas
„.

Zebrani zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod tablicą.

W Czerwonaku tego samego dnia odbyła się uroczystość pod pomnikiem „Chwała Orlikom Kresowych Stanic”. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Po południu w kościele p.w. św. Jana Kantego także obchodziliśmy rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Organizatorem tej części uroczystości był Marek Szpytko, który był także pomysłodawcą oraz inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej w dolnym kościele p.w. św. Jana Kantego w kaplicy św. Józefa.

W 81 rocznicę apogeum zbrodni ludobójstwa na Polakach, dokonanego przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w uroczystości udział wzięli : mieszkańcy Kresów Wschodnich – świadkowie zbrodni, ks. kanonik Tadeusz Magas – kapelan środowisk kresowych i patriotycznych, który wraz z proboszczem ks. kanonikiem Andrzejem Marciniakiem odprawił mszę św., państwo Ewa Ciosek i Bogdan Kowalski – przedstawiciele posła na Sejm RP pana Bartłomieja Wróblewskiego, prezes Stowarzyszenia Katyń/40 – pan Wojciech Bogajewski, przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej Oddz. Poznań – pani Anna Hekert, przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odz. w Poznaniu pani Katarzyna Kwinecka i w-ce prezes pan Igor Megger, prezes Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja Błasika – pani Maria Zawadzka, parafianie i mieszkańcy m. Poznania.

Mszę celebrowali ks. kanonik Andrzej Marciniak, proboszcz parafii p.w. św. Jana Kantego w Poznaniu i ks. kanonik Tadeusz Magas, który wygłosił wzruszającą homilię mówiącą o pojednaniu i przebaczaniu, nawiązując do wizyty św. Jana Pawła II we Lwowie.

Pan Marek Szpytko dziękował ks. Andrzejowi za przygarnięcie do kaplicy św. Józefa „tablicy pamięci” Ofiar ludobójstwa Polaków żyjących na Kresach II RP. Prezes Katarzyna podziękowała za umożliwienie lokalizacji „tablicy pamięci”. Ks. Andrzej odpowiedział rozkładając skromnie ręce – „ja tylko otworzyłem drzwi kościoła a pan Marek wszedł, umieścił upamiętnienie i tak już zostało”. I tak od wielu lat właśnie w tym miejscu obchodzimy te tragiczne dla Kresów rocznice.

Delegacje oraz osoby indywidualne złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, Katarzyna Kwinecka i Marek Szpytko

foto: Hanna Dobias-Telesińska, Katarzyna Kwinecka, Maria Berezowska

Czytaj dalej

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃCÓW Z OUN I UPA

Szanowni Państwo,

zapraszam w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Poznaniu na uroczystości rocznicowe: 

11  lipca – czwartek – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA  na obywatelach II Rzeczpospolitej.

— godz. 11.00 uroczystość rocznicowa w Czerwonaku ul. Okrężna pod pomnikiem „Chwała Orlikom Kresowych Stanic” – złożenie wiązanek kwiatów

— godz. 12.00 msza św. w kościele o.o. Dominikanów ul. Kościuszki 99, następnie w krużgankach klasztoru uroczystości przy tablicy pamiątkowej: Apel Pamięci oraz składanie wiązanek kwiatów

— godz. 17.00, Kościół p.w. św. Jana Kantego – kaplica dolna (ul. Grunwaldzka) – msza św.  w intencji ofiar ludobójstwa i składanie kwiatów pod  tablicą pamięci

wiceprezes Wanda Butowska

35 LECIE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW – KONCERT

15 czerwca 2024 r. poznański Oddział TMLiKPW obchodził 35-rocznicę swojego powstania.

Część oficjalna oraz koncert odbyły się w Kolegium Rungego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu al. Wojska Polskiego 52. Patron tego zabytkowego budynku, to wielce zasłużony dla nauki i rozwoju weterynarii nie tylko w Poznaniu, lwowianin.

Spotkanie było wyjątkowym wieczorem pełnym muzyki, emocji i wspomnień. Był hołdem dla pięknych lwowskich piosenek i świętowania 35-letniego istnienia poznańskiego Oddziału TMLiKPW.

Czytaj dalej

ZNÓW W POZNANIU MAMY SZKOŁĘ IM. ORLĄT LWOWSKICH

14 czerwca – a więc dzień przed oficjalną imprezą naszego 35-lecia, w Szkole Podstawowej nr 1 na poznańskim Strzeszynie odbyła się uroczystość nadania tej placówce dumnego imienia „Orląt Lwowskich” wraz z wręczeniem jej sztandaru.

Aula szkolna, wypełniona po brzegi, zgromadziła osoby związane ze szkołą, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rady rodziców, duchowieństwa, Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium i jednostek samorządowych, a także licznie przybyłych Sybiraków i Kresowian, w tym najstarszego członka naszego Oddziału Zbigniewa Maurycego Kowalskiego z Czerwonaka oraz Bogdana Kościańskiego z oddziału TMLiKPW w Brzegu – skarbnika Zarządu Głównego TMLiKPW.

Czytaj dalej

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRESOWIAN NA JASNĄ GÓRĘ

23 marca br. Z.G TMLiKPW zorganizował, już po raz trzeci, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Nastrój był podniosły ze względu na termin – okres Wielkiego Postu, dzień przed Niedzielą Palmową, co udziela się wszystkim pielgrzymom. Ale dla uczestników z naszego, poznańskiego Oddziału był dodatkowy powód do wzruszenia. Podczas tegorocznej pielgrzymki towarzyszył nam wizerunek MB Łaskawej ze Lwowa, który w swej wiernej poznańskiej kopii (na co dzień wystawiony w poznańskiej Katedrze) zawitał z nami do miejsca, gdzie króluje Królowa Polski. To bardzo symboliczne. Każdy, kto choć trochę zna historię Polski wie, co znaczą te dwa wizerunki Matki Bożej dla przełomowych dziejów naszego narodu. Lwów i Częstochowa są ze sobą silnie związane od czasu Potopu Szwedzkiego.

Czytaj dalej

LWOWIACY NA 31 KAZIUKU

3 marca br. w poznańskim Placu Wolności odbył się 31 Kaziuk Wileński – impreza plenerowa będąca nawiązaniem do odbywających się w Wilnie „Kaziuków” – targów odpustowych w dzień Św. Kazimierza, z których Wilno przed wojną słynęło.

Tak jak i na „oryginalnym” Kaziuku także w Poznaniu nie mogło zabraknąć rękodzieła, lokalnych specjałów spożywczych, czy drobnych pamiątek, no i słynnych wileńskich palm.

Korzystając z uprzejmości bratniego wileńskiego stowarzyszenia kresowian, mieliśmy tam swoje stoisko z publikacjami, gdzie chętne osoby mogły się dowiedzieć czegoś więcej o Kresach Południowo-Wschodnich i naszym Towarzystwie.

Korzystając z okazji pragniemy pogratulować wielkiego wyróżnienia jakim jest otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przez prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Poznaniu naszego kolegi Ryszarda Liminiowicza – z którym od lat mamy przyjemność współpracować. Drogi Wilniuku – szczerze gratulujemy.

tekst: Igor Megger

Foto: Wanda Butowska

35 LAT POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

Obchodzimy 35-lecie powstania poznańskiego Oddziału TMLiKPW. Poznański oddział TMLiKPW, z inicjatywy Ewy Dobias-Józefiak oraz Tomasza Naganowskiego, powstał 23 lutego 1989 roku. Na pierwsze spotkanie do Sali Kominkowej w CK ZAMEK przybyło 111 osób.
Kresowianie szybko znaleźli się w poznańskim środowisku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Andrzej Alexiewicz, następnie prof. Tomasz Naganowski, mgr Bożena Łączkowska, Stanisław Łukasiewicz, a obecnie Katarzyna Kwinecka.
Od tego czasu ruszyła działalność poznańskiego Oddziału. Liczba zapisanych przez 35 lat osób sięgała blisko 700 osób. Członkowie Towarzystwa spotykają się na wspólnych imprezach, odczytach, spektaklach, spotkaniach świątecznych, Dniach Lwowa i Kresów, piknikach i wycieczkach. Powstało wiele „nowych” znajomości i okazji do wspomnień z tamtych minionych miejsc i lat. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie kultury i historii, ponad 600 letnich dziejów Polski, o której nie można było mówić przez prawie 50 lat, a która zajmowała tak ważne miejsce w dziejach Polski. Organizowaliśmy spotkania z interesującymi ludźmi związanymi z Kresami np.: z p.p. Dzieduszyckimi, Witoldem Szołginią, Jerzym Michotkiem, Dorą Kaznelson z Drohobycza, Kazimierzem Podhajeckim ze Stryja, Danutą Nespiak, prof. Stanisławem Nicieją i z wielu innymi. W roku 1997 obchodziliśmy bardzo uroczyście jubileusz 60-lecia pracy scenicznej Krystyny Feldman.

Czytaj dalej