35 LAT POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

Obchodzimy 35-lecie powstania poznańskiego Oddziału TMLiKPW. Poznański oddział TMLiKPW, z inicjatywy Ewy Dobias-Józefiak oraz Tomasza Naganowskiego, powstał 23 lutego 1989 roku. Na pierwsze spotkanie do Sali Kominkowej w CK ZAMEK przybyło 111 osób.
Kresowianie szybko znaleźli się w poznańskim środowisku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Andrzej Alexiewicz, następnie prof. Tomasz Naganowski, mgr Bożena Łączkowska, Stanisław Łukasiewicz, a obecnie Katarzyna Kwinecka.
Od tego czasu ruszyła działalność poznańskiego Oddziału. Liczba zapisanych przez 35 lat osób sięgała blisko 700 osób. Członkowie Towarzystwa spotykają się na wspólnych imprezach, odczytach, spektaklach, spotkaniach świątecznych, Dniach Lwowa i Kresów, piknikach i wycieczkach. Powstało wiele „nowych” znajomości i okazji do wspomnień z tamtych minionych miejsc i lat. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie kultury i historii, ponad 600 letnich dziejów Polski, o której nie można było mówić przez prawie 50 lat, a która zajmowała tak ważne miejsce w dziejach Polski. Organizowaliśmy spotkania z interesującymi ludźmi związanymi z Kresami np.: z p.p. Dzieduszyckimi, Witoldem Szołginią, Jerzym Michotkiem, Dorą Kaznelson z Drohobycza, Kazimierzem Podhajeckim ze Stryja, Danutą Nespiak, prof. Stanisławem Nicieją i z wielu innymi. W roku 1997 obchodziliśmy bardzo uroczyście jubileusz 60-lecia pracy scenicznej Krystyny Feldman.

Czytaj dalej

WIERSZE STANISŁAWY NOWOSAD

Informujemy, że ukazało się kolejne wydanie wierszy poetki ze Lwowa Stanisławy Nowosad. Jest to trzeci tomik jej wierszy, który został wydany przez nasz Oddział. Jak zwykle zawiera ok. 100 wierszy poświęconych Kresom, przesiąknięte patriotyzmem i głęboką wiarą oraz wielką miłością do Ojczyzny. Na pierwszym miejscu oczywiście LWÓW. Tytuł : „Nasza Polska”. Tomik ten jest dostępny w siedzibie poznańskiego Oddziału w każdą środę podczas dyżurów. Zachęcamy do zapoznania się tą piękną poezją.

Hanna Dobias-Telesińska

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział w PoznaniuStanisława Nowosad

Nasza Polska


Lwów – Poznań

BIULETYN INFORMACYJNY – PRZEŻYLIŚMY LUDOBÓJSTWO NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH. WSPOMNIENIA OCALAŁYCH MIESZKAŃCÓW HUTY PIENIACKIEJ

Informujemy, że kolejny numer Biuletynu Informacyjnego naszego Oddziału już się ukazał. Wydany naszym sumptem okolicznościowy Biuletyn będzie dostępny w naszej siedzibie w środy podczas dyżurów w godz. 16.00-17.00. Zachęcamy do jego lektury, gdzie publikujemy wspomnienia osób, które przeżyły dramat ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. W tym roku przypadła 80 rocznica Rzezi Wołyńskie,j a w przyszłym roku będziemy obchodzić 80 rocznicę mordów ludności polskiej z Huty Pieniackiej, dokonanych przez Ukraińców z SS Galizien oraz z sąsiednich wsi. Wspomnienia te obrazują dramat Polaków, z których tylko cześć ocalała. Biuletyn poświęcony został jednemu z ocalałych panu Franciszkowi Bąkowskiemu, który był inicjatorem wydania wspomnień tych, którzy uszli z życiem z Huty Pieniackiej. Niestety pan Bąkowski zmarł przed ukazaniem się tych wspomnień.

Hanna Dobias-Telesińska

fot. z domeny publicznej

1 LISTOPADA

Członkowie naszego Oddziału z okazji 1 listopada odwiedzili groby zmarłych przyjaciół z TML i KPW. Były to cmentarze komunalne, ale także parafialne, na terenie Poznania. Poniżej prezentujemy fotografie niektórych z nich.

Hanna Dobias-Telesiińska

Czytaj dalej

ROCZNICA 17 WRZEŚNIA – UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA 84 ROCZNICĘ NAPAŚCI WOJSK SOWIECKICH NA POLSKĘ

W Poznaniu uroczystość obchodzona w tym roku 19 września połączona była z obchodami Dnia Sybiraka. Zorganizował ją Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z Prezesem Związku Sybiraków Marianem Macutkiewiczem. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, przy ul. Fredry. Mszę celebrował ksiądz biskup Romuald Kujawski wspólnie z księdzem Tadeuszem Magasem. Ksiądz biskup wygłosił okolicznościową homilię. Po mszy, już pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru zebrani wysłuchali wystąpienia Wojewody Wielkopolskiego i Prezesa Związku  Sybiraków. Następnie po modlitwie ekumenicznej i apelu pamięci składano kwiaty. Każdą delegację poprzedzał żołnierz niosący wieniec. Jako pierwsi wspólnie podeszli przedstawiciele organizacji kresowych. Poznański oddział TMLiKPW reprezentowała Renata Zawirska-Wojtasiak. W uroczystości uczestniczyli także inni członkowie naszego oddziału: Krystyna Kubiak, Józef Wysoczański i Jacek Kołodziej, który oczywiście fotografował. 

Czytaj dalej

DOROCZNY ZJAZD CZORTKOWIAN – 04.09.2023

Zgodnie z zapowiedziami, jak i ponad 40 letnią tradycją, w pierwszą niedzielę września odbyło się spotkanie czortkowian w warszawskim kościele p.w. Św Jacka przy ul. Freta.

Spotkanie poprzedził różaniec i msza święta w intencji pomordowanych w 1941 roku braci Dominkanów oraz w intencji żyjących i zmarłych czortowian. Odczytano listę zmarłych od ostatniego spotkania czortowian.

Po mszy w salce spotkało się, niestety, dość mało liczne grono, ale za to pełne werwy, zainteresowania i ochoty do dyskusji. Milo także dodać, że znalazły się na zjeździe osoby które dowiedziały się o tym spotkaniu z naszych komunikatów.

Na spotkaniu wystawiona była także księga zmarłych czortkowian do wpisania zmarłych w ostatnim czasie naszych krajan.

Zgromadzeni ustalili, że po mimo coraz to gorszej frekwencji, nie ustajemy w działaniu i widzimy się za rok tj. 1 września – na co już dziś zapraszają organizatorzy.

tekst: Igor Megger

foto: Danuta Jarosławska

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II RZECZPOSPOLITEJ

Oficjalne obchody 80 rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca poprzedziła niedzielna msza św. w Katedrze Poznańskiej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności Wołynia, Polesia, Małopolski Wschodniej oraz o zakończenie wojny na Ukrainie. W modlitwie wspominaliśmy zmarłych niedawno Franciszka Bąkowskiego ocalonego z Huty Pieniackiej i Kazimierza Góraka.

Przy ołtarzu wystawiono obraz lwowskiej Matki Bożej Łaskawej. Mszę koncelebrowaną sprawował ks. bp Zdzisław Fortuniak. W asyście uczestniczył znany nam wszystkim ks. Jan Stanisławski.

Czytania członkowie Towarzystwa: Marta Markunina i Katarzyna Kwinecka, modlitwa wiernych Stanisław Łukasiewicz. Agnieszka Szymańska pięknym śpiewem uświetniła przebieg liturgii m.in. pieśnią „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa”.

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. o/Poznań, jako główny organizator w Poznaniu obchodów 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie, Polesiu i w Małopolsce Wschodniej , organizowanych pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego oraz Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego, zaprasza na następujące wydarzenia :

– 9 lipca 2023 r. (niedziela) godz. 10.00: uroczysta msza święta w katedrze poznańskiej (Ostrów Tumski)

11lipca (wtorek rocznica ,,Krwawej Niedzieli” ) – godz. 12.30: uroczystości pod tablicą, upamiętniającą ofiary, w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów (wejście od Alei Niepodległości) z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej Wojska Polskiego: modlitwa, Apel Poległych, salwa honorowa oraz składanie wiązanek kwiatów.

11 lipca, godz. 17.00: kaplica kościoła p.w. św. Jana Kantego (ul. Grunwaldzka)- msza św.  i upamiętnienie ofiar ludobójstwa przy tablicy.

Przesyłam szczegółowe zaproszenie w załączniku.

z wyrazami szacunku

Katarzyna Kwinecka

prezes TMLiKPW o/Poznań

Wspomnienie o moim Przyjacielu

Franciszek Bąkowski (1937-2023) Kustosz Pamięci o zagładzie Huty Pieniackiej

Jerzy Miller

W dniu 4 maja 2023 roku w Poznaniu odszedł na wieczną wartę Śp. Franciszek Bąkowski, szlachetny przyjaciel, zasłużony nauczyciel, działacz społeczny, zasłużony działacz ruchu kresowego, kustosz pamięci o zagładzie Huty Pieniackiej.

Czytaj dalej