DOROCZNY ZJAZD CZORTKOWIAN – 04.09.2023

Zgodnie z zapowiedziami, jak i ponad 40 letnią tradycją, w pierwszą niedzielę września odbyło się spotkanie czortkowian w warszawskim kościele p.w. Św Jacka przy ul. Freta.

Spotkanie poprzedził różaniec i msza święta w intencji pomordowanych w 1941 roku braci Dominkanów oraz w intencji żyjących i zmarłych czortowian. Odczytano listę zmarłych od ostatniego spotkania czortowian.

Po mszy w salce spotkało się, niestety, dość mało liczne grono, ale za to pełne werwy, zainteresowania i ochoty do dyskusji. Milo także dodać, że znalazły się na zjeździe osoby które dowiedziały się o tym spotkaniu z naszych komunikatów.

Na spotkaniu wystawiona była także księga zmarłych czortkowian do wpisania zmarłych w ostatnim czasie naszych krajan.

Zgromadzeni ustalili, że po mimo coraz to gorszej frekwencji, nie ustajemy w działaniu i widzimy się za rok tj. 1 września – na co już dziś zapraszają organizatorzy.

tekst: Igor Megger

foto: Danuta Jarosławska

MALCZEWSKI ZE LWOWA W POZNANIU

26 kwietnia 2023 roku poznański Oddział TMLiKPW zorganizował wspólne wyjście do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zachętą do oglądania wystawy w Muzeum były obrazy Jacka Malczewskiego przywiezione ze Lwowa. Należą one do kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego, przyjechały do Poznania, by ratować je przed barbarzyństwem wojny na Ukrainie. Temat wystawy: „IDĘ W ŚWIAT I TRWAM”. Podpisane 14 października 2021 roku przez Tarasa Vizniaka dyrektora Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego i. Tomasza Łęckiego dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu memorandum o współpracy umożliwiło przetransportowanie do Poznania ze Lwowa części obrazów Jacka Malczewskiego, by ochronić je przed zniszczeniem przez rosyjskich barbarzyńców. Niszczenie dzieł kultury traktuje się powszechnie jako zbrodnie wojenne., co nie powstrzymuje agresora rosyjskiego przed niszczeniem wszelkich dóbr nauki i kultury na Ukrainie. By temu choć w części zapobiec w geście solidarności w obronie dziedzictwa i człowieczeństwa, Polska przyjęła nie tylko wielką liczbę uchodźców, ale i dobra kultury i nauki, by nie przepadły na skutek wojny. Dzieła kultury na skutek wojny giną bezpowrotnie.

Czytaj dalej

ŚWIĘTA WIELKANOCNE U LWOWIAKÓW

W poświąteczną środę 12 kwietnia 2023 r. spotkaliśmy się w naszym „okrągłym pokoju” na spotkaniu wielkanocnym. Byli i stali nasi bywalcy, jak i dawno niewidziani członkowie. Po podzieleniu się symbolicznym jajkiem, i wzniesieniu świątecznego toastu, pani Prezes Katarzyna Kwinecka odczytała życzenia, które złożono naszemu Oddziałowi od nieobecnych członków i od zaprzyjaźnionych organizacji. Głos zabrał także niewidziany dawno senior naszego Towarzystwa pan Zbigniew Maurycy Kowalski z Czerwonaka, który podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat obecnej wojny na Ukrainie jak i problemem zainteresowania Kresami wśród społeczeństwa. Planujemy w najbliższym czasie przeprowadzić z nim spotkanie w naszym biurze, o czym Państwa wcześniej poinformujemy. Spotkanie przebiegało w miłej wręcz rodzinnej atmosferze, stoły uginały się od przepysznych wypieków naszych członkiń. Koledzy i koleżanki którzy nie przyszli naprawdę mają czego żałować.

Czytaj dalej

OPŁATEK 2022

14 GRUDNIA 2022 Godz. 17.00 – Sala pod Zegarem – spotkanie opłatkowe zorganizowane razem ze Stowarzyszeniem Sybiraków i Stowarzyszeniem Seniorów Harcerskich.

Obecnych powitali: pani Katarzyna Kwinecka – prezes TML i pan Marian Macutkiewicz – prezes Stowarzyszenia Sybiraków

Ks. kanonik Tadeusz Magas wprowadził zebranych w klimat wigilijnego oczekiwania, pobłogosławił opłatki. Składaliśmy życzenia.

W dalszej części spotkania kolega Stanisław Łukasiewicz podziękował za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej edycji akcji charytatywnej – przekazał dyplomy z podziękowaniami skierowanymi do szkół i zespołów biorących udział w zbiórkach i kwestach, a następnie kol. Jacek Kołodziej – na tle prezentacji „zdjęciowej” – opowiedział o szczegółach z ostatniego etapu akcji: przekroczenia granicy i pobytu we Lwowie.

Czytaj dalej

NIEPODLEGŁOŚCIOWY SALON LWOWSKI

W niedzielę 6 listopada 2022 r. uczestniczyliśmy w tradycyjnym już Niepodległościowym Salonie Lwowskim. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. spotkaliśmy się w Domu Polonii na Starym Rynku w Poznaniu.

Gości i członków poznańskiego Oddziału TMLiKPW powitała pani prezes Katarzyna Kwinecka, która przedstawiła honorowego gościa spotkania Stanisława Srokowskiego tegorocznego laureata wyróżnienia Semper Fidelis, przyznawanego przez nasz Oddział wybitnym osobom zasłużonym dla Kresów. Pan Srokowski przyjechał do nas z Wrocławia. Na początku po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wznieśliśmy toast za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Po czym przy akompaniamencie w wykonaniu Harcmistrza Bogusława Olejniczaka kombatanta Szarych Szeregów śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i popularne wojskowe. Następnie laudację przedstawił Stanisław Łukasiewicz:

Czytaj dalej

DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN 2021 R.

Podczas obchodów Dnia Jedności Kresowian w ramach Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu będziemy gościć cztery Lwowianki: panie: Marię Basza – z-ca red. naczelnego Nowego Kuriera Galicyjskiego, Teresę Dutkiewicz – z-ca prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, tegoroczną laureatkę Lwa „Semper Fidelis”, Halinę Makowską – kustosza pamięci miasta, Stanisławę Nowosad – poetkę lwowską i  pana Serhija Kamyka – osobę dobrze nam znaną i bardzo pomocną podczas akcji charytatywnych. Oprócz uroczystości wymienionych w zaproszeniach zapraszamy na spotkanie z gośćmi ze Lwowa w naszej siedzibie (p. 336 w CK Zamek) w środę 6 października o godz. 16.00. 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ZAPRASZA NAS NA BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU

?W wigilię św. Katarzyny 24 listopada 1410 roku król Władysław Jagiełło przybył do Poznania do kościoła Bożego Ciała?
Pragnęliśmy z przyjaciółmi w tym szczególnym 2020 r. na naszej cyklicznej imprezie Bigos Nowogródzko-Wileński po Wielkopolsku okazale uczcić doniosłe wydarzenia:
– stulecie Bitwy Warszawskiej
– stulecie urodzin Jana Pawła II
– 40-lecie NSZZ ?Solidarność?
– oraz okoliczności sprzed 610 lat ukazane na karcie pocztowej.
Uzyskaliśmy patronat arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ? Metropolity Poznańskiego. W Jego imieniu 24 listopada 2020 r. o godz. 18.00 biskup Damian Bryl będzie sprawował liturgię w kościele p.w. Bożego Ciała.
Pragniemy – w warunkach wykluczających pełen zakres naszej planowanej uroczystości – przeżyć godnie zbliżające się spotkanie uczestnicząc w koncelebrowanej Mszy św. Chcielibyśmy w głębokiej duchowości być razem.
Wysłuchamy również naszych osobistych świadectw ? czym dla mnie był i jest pontyfikat naszego Ojca Świętego Jana Pawła II (czas wypowiedzi 2 min.).
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej jako współorganizator zabezpieczy kwestie sanitarne, porządkowe oraz blok świadectw.
Jest naszym głębokim pragnieniem i oczekiwaniem, aby spotkać się i uroczyście przeżyć te chwile.


Z Panem Bogiem,
w imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
Ryszard Liminowicz
Prezes

OPŁATEK U LWOWIAKÓW

W innej niż dotychczas scenerii świętowaliśmy Boże Narodzenie. Z uwagi na remont w CK Zamek tegoroczny Opłatek odbył się w lokalu ?Ogród Smaków Pani Marii? w budynku Uniwersytetu Otwartego UAM w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78 (dawny Dom Partii). Przy odświętnie zastawionych stołach, na których ustawiono półmiski z rybą w galarecie, śledzie pod pierzynką, kutię pani Danusi Szwarc, barszcz z uszkami i różne słodkości, zasiedliśmy, by wysłuchać sprawozdania Jacka Kołodzieja, ilustrowanego fotografiami, z akcji charytatywnej ?Serce dla Lwowa?. Tegoroczna akcja nie obyła się bez przeszkód, bo autokaru z darami strona ukraińska nie przepuściła przez granicę. Relację z przebiegu akcji zaprezentowaliśmy wcześniej.

Początek spotkania opłatkowego to wręczenie Lwa Semper Fidelis za 2019 r. Tomaszowi Kubie Kozłowskiemu, przedstawicielowi Domu Spotkań z Historią z Warszawy, wybitnemu znawcy spraw kresowych, historii Kresów oraz ludzi stamtąd pochodzących. Odznakę trzydziestolecia Oddziału otrzymał także Adam Tiun. Były podziękowania dla szkół uczestniczących w zbiórkach darów, które odebrały nauczycielki z tych szkół oraz harcerzom.

Gościem uświetniającym swoim śpiewem nasze spotkanie była Maria Jaskulska-Chrenowicz, sopran, której akompaniowała Zdzisława Waliszewska. W repertuarze znalazły się utwory Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego oraz kolędy.

Czytaj dalej

WYBORY I OPŁATEK

Zarząd poznańskiego oddziału Towarzystwa  Miłośników Lwowa i Kresów Południowo ? Wschodnich w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia (sobota) o godz. 15.00  ( 15.15 w drugim terminie)  w lokalu ?Ogród Smaków Pani Marii? w budynku Uniwersytetu Otwartego UAM w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 78 (dawny Dom PartiiI) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które uprzejmie prosimy o przybycie.

Po zebraniu, w tymże lokalu odbędzie się przy wigilijnym stole tradycyjne opłatkowe spotkanie, którego gościem będzie nagrodzony wyróżnieniem SEMPER FIDELIS pan Tomasz Kuba Kozłowski. Świętowanie umili nam  MARIA JASKULSKA – CHRENOWICZ, sopran, ZDZISŁAWA WALISZEWSKA, fortepian. W programie znajdą się utwory Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego oraz kolędy.

           Ponadto przypominamy o składkach, ich wysokość wynosi:

– osoby pracujące, w tym emeryci pracujący – 80,- (ok. 7,-/miesiąc)

– renciści, emeryci –   40,- (ok.3,5/mies.)

– osoby, które ukończyły 80 lat  – 20,- (ok1,7/mies.)

– osoby nie pracujące np. uczniowie – 1,-  (10 gr/mies.)

Wpisowe (opłata jednorazowa) dla wszystkich wstępujących do TML 20,- zł.

Wpłacać można w środę w p. 336 w ZAMKU albo na konto bankowe: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Będziemy wdzięczni za uregulowanie składek jeszcze przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Za Zarząd Wanda Butowska