„Opłatek” w Lesznie

    W Klubie Tęcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tradycyjnym „opłatku”  członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lesznie, w dniu 9 stycznia 2012 r. gościła delegacja poznańskiego Oddziału TML i KPW w składzie: Stanisław Łukasiewicz, Władysław Opiat, Włodzimierz Matkowski i Ryszard Piasek. Współpraca leszczyńskiego i poznańskiego Oddziałów Towarzystwa układa się znakomicie, czego wyrazem są wspólnie organizowane imprezy oraz  wieloletnie związki lwowskich działaczy Leszna i Poznania.
Opłatkowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością między innymi: Tomasz Malepszy pełniący już 4 kadencję funkcję prezydenta Miasta Leszna, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Rajewski, ks. prałat Konrad Kaczmarek – kapelan lwowiaków oraz Mieczysława Majsner – Prezesa LSM.
Po powitaniu uczestników spotkania i gości honorowych prezes leszczyńskiego Oddziału Towarzystwa Wiesław Marusza podsumował działalność Towarzystwa w 2011 r. Do znaczących osiągnięć Towarzystwa należą między innymi: zabawa karnawałowa wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP, dwa pikniki na polanie „Pod Trzema Dębami”, wycieczka na Kresy, 2 konkursy Gwary Lwowskiej i Poznańskiej, udział w Festiwalu Piosenki Kresowej w Górze, oraz przekazywanie zbieranych darów przez członków Stowarzyszenia patronackiej szkole w  Kowlu.
Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. prałata Konrada Kaczmarka wszyscy kolędowali,  łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia przy tradycyjnej lampce wina.
W imieniu  Towarzystwa Miłośników Lwowa z Poznania serdeczne życzenia dla wszystkich członków Towarzystwa w Lesznie oraz upominki przekazał wiceprezes Oddziału Stanisław Łukasiewicz; wśród nich znalazła się książka „Rodzina Kucharów„. (Rodzina Kucharów znalazła się również  w zbiorze „Arcylwowianie” Franciszka Smolki.) Warto zapoznać się z tym zestawieniem. https://lwowiacy.pl/wp-content/uploads/2017/03/plik_usinięty.png. Ludwik Kuchar (1865-1927) był twórcą muzyki do hymnu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (http://www.sokol.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=125).
Konsumpcji słodyczy i tradycyjnej kutii towarzyszyły występy Chóru VIOLA pod kierownictwem Grzegorza Adamczaka ze Świętochowy.
Zakończenie spotkania uświetnił pokaz filmów o Lwowie i Ziemi Świętej znakomitego podróżnika oraz  filmowca Ryszarda Piaska. O klasie jego twórczości świadczy fakt, że jest autorem ponad 130 filmów dokumentalnych i reportaży z najdalszych zakątków świata (http://www.ryszardpiasek.pl/). Wielu uczestników spotkania opłatkowego wykorzystało możliwość bezpośredniej rozmowy z twórcą filmów oraz zakupu prezentowanych filmów.
Urzekła nas rodzinna atmosfera tego opłatkowego spotkania w spółdzielczej Sali LSM. Wśród serdecznych życzeń leszczyńskich lwowiaków dla gości z Poznania nie zabrakło marzeń by i u Was na opłatku pojawili się Prezydent Miasta Poznania i Przewodniczący Rady Miejskiej, a może i prezesi choćby jednej z wielkich poznańskich spółdzielni? (http://leszno24.pl/Kutia_na_lwowskim_oplatku_%28zdjecia%29_,10259.html).

Władysław Opiat

„Opłatek” w Towarzystwie

Moim kochanym Rodakom z Poznania

Dzieląc się opłatkiem
Alicja Romaniuk

Gdy zapalicie świeczkę
i Wieczerza będzie
na obrusie bieli
proszę
byście o nas
pomyśleć zechcieli
o tych
co Kresy hen dalekie
nie opuścili przez wieki.

Winę tylko jedną mają,
że tak bardzo ziemię Ojczystą
Polskę kochają
ciągle wypatrują
w stronę, gdzie słońce zachodzi
mrużąc oczy wyblakłe od starości,
może wracają,
może ktoś bliski nadchodzi
niosąc dobre wiadomości.

O tych
co w samotności
wycierają łzy
dziękując Bogu
za kawałek chleba
dajcie im troszeczkę otuchy,
miłości,
której tak bardzo wszystkim potrzeba.

 

19 grudnia w Sali Zegarowej w Centrum Kultury ZAMEK, po wyborach do władz nowej kadencji,  spotkali się lwowiacy i sympatycy na tradycyjnym „Opłatku”. Gościem spotkania był wnuk siostry Zbigniewa Herberta prof. Rafał Żebrowski, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o swoim krewnym. Zebrani mogli nabyć książkę jego autorstwa: Zbigniew Herbert. „Kamień na którym mnie urodzono” oraz zdobyć autograf z dedykacją. Książka napisana jest bardzo ciekawie, zawiera wiele fotografii z życia poety i jego rodziny.

Na początku spotkania pani Bożena Łączkowska złożyła zebranym życzenia świąteczne.  Po czym Stanisław Łukasiewicz, organizator, zdał relację z akcji charytatywnej, o jej przygotowaniach, przebiegu, opowiedział o wzruszeniach, jakich doznawali przy przekazywaniu paczek Polakom w podeszłym wieku, do których docierali harcerze. Przekazał gorące podziękowania od obdarowanych.

Ks. kanonik Tadeusz Magas poprowadził modlitwę, uczestnicy święta podzielili się opłatkiem.

Spotkanie tańcami uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz inscenizacją lwowską młodzież z Gimnazjum Nr 65.

Przy świątecznie zastawionym stole, z lwowskimi słodkościami, kutią pani Danusi Szwarc i barszczem z Restauracji Kresowe,j zebrani śpiewali kolędy, wspominali, świętowali.

Hanna Dobias-Telesińska

DSC
Ks. Kanonik Tadeusz Magas

 

XV DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

4 stycznia 2012 r. na zebraniu Zarządu Oddziału przedstawiony został program XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Temat: „Wielkopolanie Kresom – Wzajemne relacje, udział Wielkopolan w życiu naukowym i kulturalnym Lwowa i Kresów”.  Planowany ramowy program przedstawia się następująco:

– Wystawa w hallu Urzędu Wojewódzkiego

– Prelekcja zaproszonego gościa w Domu Polonii

– Uroczysta inauguracja Dni Lwowa i Kresów w Urzędzie Miasta Poznania

– Msza św. za pomordowanych i poległych na Kresach oraz za członków poznańskiego Oddziału TML i KPW

– Piknik lwowski na Starym Rynku lub na stadionie

– Biesiada w Restauracji Kresowej

– Mecz piłki nożnej Pogoń Lwów z Wartą Poznań

– Koncert zespołu kresowego w Lesznie

Dni Lwowa i Kresów planowane są na 15-16 września. W ramach uroczystości odbędą się trzy koncerty Wojciecha Habeli z Krakowa: podczas inauguracji, w Restauracji „Meridian” i w Restauracji Kresowej oraz  zespołu „Vivaty” na Starym Rynku lub stadionie. Opublikowane zostaną okolicznościowe wydawnictwa. Wszystkie punkty programu znajdują się obecnie w sferze szczegółowych opracowań.

Nasze przedsięwzięcia zależne są od możliwości finansowych. Staramy się o pozyskanie środków od „dobrodziejów”. Mamy nadzieję, że uda nam się  zdobyć pieniądze na pokrycie kosztów imprez, przyjazd artystów itp. Wszystkich, którzy chcieli by w tej materii nam pomóc prosimy o kontakt.

Stanisław Sławomir Nicieja laureatem wyróżnienia statuetką Lwa „Semper Fidelis” w 2011 roku.

                                               

 

Podczas tegorocznych XIV Dni Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. w Poznaniu, wyróżnienie Statuetką Lwa ?Semper Fidelis? otrzymał Prof. Stanisław Sławomir Nicieja.

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja urodził się 4 października 1948 r. w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Jest historykiem. Studiował na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, tam też obronił pracę doktorską, habilitował się i otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Po przekształceniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Uniwersytet Opolski, w latach 1996-2002 oraz 2005-2008, pełnił funkcję rektora tej uczelni. Równocześnie prof. Nicieja uczestniczył w pracach wielu komisji, komitetów i rad, m. in. był członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, zespołu Odbudowy Cmentarza Orląt Lwowskich i Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Chociaż nie posiada korzeni kresowych, prof. Stanisław Sławomir Nicieja należy do najwybitniejszych znawców dziejów Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej, oraz jest autorem bądź współautorem wielu publikacji książkowych i filmów na temat ich dziejów. Swoje zainteresowanie Kresami Płd.-Wsch. zawdzięcza Profesor przypadkowemu, jeśli można tak powiedzieć, pobytowi we Lwowie w 1978 r. Wtedy to, zapewne pod wpływem szczególnego genius loci tego miasta, rozbudziło się w nim uczucie, które nakazało mu badać przeszłość Lwowa, a z czasem także innych miejscowości kresowych. W 1981 r., przebywając we Lwowie na stypendium naukowym, poszedł na zapuszczony, ulegający dewastacji, cmentarz Łyczakowski. Tam zrozumiał, jak bezcenne dla polskiej historii i kultury, jest to miejsce. Odtąd, przez szereg lat gromadził materiały dotyczące tego cmentarza i spoczywających na nim ludzi. W latach 1983-86 prof. Nicieja publikował w miesięczniku ?Opole? serię szkiców pt. Dzieje łyczakowskiej nekropolii, a w 1988 r wydał książkę ?Cmentarz Łyczakowski we Lwowie?, która natychmiast stała się bestsellerem i rozeszła się szybko w wielu tysiącach egzemplarzy. Ogółem prof. Nicieja napisał kilkanaście książek i ponad 400 artykułów historycznych, których lwia część traktuje o wydarzeniach z przeszłości Kresów.

Przy współpracy z śp. Jerzym Janickim, prof. Nicieja tworzył cykl  filmów o twierdzach kresowych Rzeczypospolitej, a następnie opublikował książkę im poświęconą. Spośród publikacji Profesora poświęconych Kresom, pragnę wymienić jeszcze następujące: – „Cmentarz Obrońców Lwowa”, ” Łyczaków ? dzielnica za Styksem”,  „Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta”,  „Kresowe Trójmiasto (Truskawiec ? Drohobycz ? Borysław)”, oraz  „Lwów. Ogród snu i pamięci” – dzieje Cmentarza Łyczakowskiego i ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010.

Spośród filmów o Kresach, których współautorem jest Profesor, chcę jeszcze wymienić: – Orlęta Lwowskie, – Snem wiecznym we Lwowie i Zadwórze ? polskie Termopile.                Prof. Nicieja opublikował również liczne artykuły w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. w Dziejach Najnowszych, Przeglądzie Wschodnim czy w Zeszytach Historycznych. Jest też laureatem szeregu nagród. Obok nieżyjących już Witolda Szolginii i Jerzego Janickiego, prof. Nicieja jest jednym z najbardziej zasłużonych dla utrwalania pamięci o Lwowie i Kresach Płd.-Wsch. autorów.

 

XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu to już historia….

W dniach 9-11 września 2011 r. po raz 14. w Poznaniu świętowano  Dni Lwowa i Kresów. Obchody rozpoczęła wystawa i prelekcja dr Bartłomieja Wróblewskiego pt.: „Gaudeamus igitur… uczeni, żołnierze, birbanci – o korporacjach akademickich w Poznaniu i Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym”. Wystawę przygotował Jarosław Lebiedź z Korporacji „MASOVIA”.

W sobotę  gościliśmy megagwiazdę profesora dr hab Stanisława Nicieję, który w Domu Polonii – Wspólnota Polska na Starym Rynku zaprezentował film poświęcony Cmentarzowi Łyczakowskiemu we Lwowie. Prelekcji towarzyszyła fascynująca gawęda profesora, w trakcie której przywołał cudowne wspomnienia zapomnianych Kresów, a zwłaszcza Cmentarza Łyczakowskiego. Po prelekcji znaczna część słuchaczy zafascynowanych gawędą Profesora zakupiło znakomita książkę „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986” z dedykacją autora.

Oficjalne otwarcie DNI LWOWA miało miejsce w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania; w części oficjalnej Iwo Werschler wygłosił laudację poświęconą profesorowi Nicieji, po czym Prezes Towarzystwa mgr Bożena Łączkowska wręczyła Wyróżnionemu za całokształt działań na rzecz Kresów statuetkę Lwa „Semper Fidelis” nadawaną corocznie przez Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa.

DSC
Prezes Bożena Łączkowska otwiera część oficjalną.Wręczenie statuetki lwa „Semper Fidelis” prof. St. Nicieji
DSC
Przemówienie tegorocznego laureata „Semper Fidelis”

Profesor mimo że nie pochodzi z Kresów, to pokochał Je do tego stopnia, że całą swą pracę i życie podporządkował pasji popularyzacji Kresów, pokazywaniu  piękna  miast, świątyń i cmentarzy oraz grobów. Już potwierdziła się teza, że  część  opisanych i sfotografowanych, lecz niszczejących oraz dewastowanych zabytków przetrwa wyłącznie w Jego książkach.

Dorobek  Profesora jest imponujący. W latach 1989-1993 był członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego, a od 1993 r. był członkiem zespołu Odbudowy cmentarza Orląt we Lwowie.  W latach 1996 – 2002 był rektorem Uniwersytetu Opolskiego, wypromował 7 doktorów. Napisał 10 książek, oraz  jest współautorem 6-ciu filmów w tym między innymi „Orlęta Lwowskie” , „Snem wiecznym we Lwowie”, „Muzy Lwowa”, oraz „Zadwórze – polskie Termopile”.  Do Jego osiągnięć Opolanie zaliczają między innymi remont zdewastowanego klasztoru dominikańskiego w Opolu i przekształcenie go w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, powstanie Collegium Pedagogicum oraz domu studenta „Niechcic”. Opolanie nazywają go Kazimierzem Wielkim Opola.

Z kolei wręczono złote odznaki zasłużonym członkom Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich nadane przez Zarząd Główny we Wrocławiu. Złotą otrzymali między innymi: znakomity historyk poznański  dr Marek  Rezler – autor licznych publikacji historycznych, współprowadzący program „Spacerkiem po Poznaniu” w telewizji WTK, mgr inż. Zbigniew Maurycy Kowalski  – kombatant AK oraz  Kawaler Orderu „Polonia Mater Nostra Est”, oraz  dyrektor gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Poznaniu pani mgr Helena Paszkiewicz.

DSC
Wręczenie honorowej odznaki TMLiKPW

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w której wystąpił zespół  Sześć Złotych ze Lwowa. Zespołem kieruje Marek Gierczak który w wieku 13 lat został organistą, jest absolwentem Akademii  Muzycznej we Lwowie. Pozostałą część imprezy uświetnił zespół Tyligentne Batiary z Bytomia. Zespołem kieruje Adam Żurawski grający w kabarecie rolę legendarnego lwowskiego Tońka.

DSC
Występ zespołu „6 złotych” ze Lwowa

DSC

DSC

Niedzielne obchody Dni Lwowa i Kresów rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Kolegiackiej  (Farze) w intencji zamordowanych i zmarłych Polaków na dawnych Kresach Polski, oraz  członków Towarzystwa. W mszy świętej wziął udział poczet sztandarowy  Gimnazjum im. Orląt Lwowskich. Oprawę dźwiękową Mszy Św. uświetnił Marek Gierczak który zachwycił swoim głosem, oraz grą na zabytkowych organach Friedricha Ladegasta. W partiach wokalnych wystąpiła solistka Dianą Pipasz, która wspaniale zaśpiewała pieśń  Ave Maryja.Przy okazji warto posłuchać wspaniałych organów Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy która znane jest pod nazwą Bazylika Kolegiacka. Warto obejrzeć ten cudowny zabytek, posłuchać wspaniałych koncertów organowych lub zakupić płyty z cudowną muzyką organową  muzyką organową.

DSC
Marek Gierczak gra na organach poznańskiej Fary, obok solistka Diana Pipasz.

Po mszy św. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu otwarto wystawę malarstwa kresowego. Wystawę otworzył  prof. Władysław Maławski z Lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Wystawę możemy zwiedzać do 22 września. Dochód ze sprzedaży wystawionych obrazów wspomaga  lwowskich artystów o polskich korzeniach.

IMG
Mieczysław Maławski – Prezes Lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”

DSC

Niedzielny Piknik Lwowski na Starym Rynku cieszył się dużym powodzeniem. Zabawiały publiczność zaproszone  zespoły „Sześć Złotych” oraz „Tyligentne Batiary”; sprzedawano  również ich nagrania. Restauracja „Kresowa” przygotowała dla gości smaczny barszcz oraz litewskie cepeliny.

Część gości odwiedziła nasze stoiska  mimo że przybyli na Stary Rynek na  „Święto mięs Polski”, na którym miała powstać najdłuższa kiełbasa o długości 550 metrów. Zasłuchani we lwowskie melodie  nie zauważyliśmy, czy rekord został pobity.

Cudowny, jakby „wyjęty ze środka lata” dzień spowodował, że część biesiadników przeniosła się wraz z artystami ze Starego Rynku do restauracji Meridian na Sołaczu, by pozostać w kresowym  nastroju na resztę dnia. Widzów było tak dużo, że dla spóźnialskich pozostały tylko miejsca stojące. Lwowscy i bytomscy artyści swą kresową muzyką oraz skeczami Szczepka i Tońka spowodowali, że słuchaczom wydawało się, że słuchają koncertu w Parku Stryjskim we Lwowie. Park ten powstał w 1879 r na terenie zrujnowanego cmentarza i przyległych do niego działek.

Dziękujemy uczestnikom  Dni Lwowa i Kresów za udział w obchodach, a poznańskich sympatyków Kresów  zapraszamy w każdą środę w godz 16 – 18 do CK Zamek pok. 336 III piętro.

Zespół „Sześć Złotych” na zakończenie Dni Lwowa i Kresów odwiedził Leszno, gdzie w przepełnionej sali Domu Kultury zaprezentował swój wspaniały program.

Tą patriotyczną podróż w klimaty kresowe odbyliśmy dzięki mecenatowi miasta Poznania, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Poznaniu oraz patronatom medialnym radia  Emaus, radia Merkury,  TV WTK, Głosu Wielkopolskiego, Przewodnikowi Katolickiemu i portalowi epoznan.pl.

Dziękujemy również sponsorom – Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii, Bankowi Kasa Stefczyka oraz Zakładowi Poligraficznemu Jean Marc.

Władek

 

XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu

Już za kilka dni rozpoczynają sie XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

Ja już od wielu lat przypadają w drugą sobotę i niedzielę września.

Tegoroczne Dni Lwowa i kresów organizowane sa pod hasłem  ” Lwowskie Malarstwo”.

 

 

Na XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu w dniach 10 i 11 09.2011 roku zaprasza Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu

Piątek – 9.09.2011

Godz 17.00

Wystawa i prelekcja n.t. ?Lwowskie i poznańskie Korporacje Akademickie? prowadz. dr Bartłomiej Wróblewski – Hall Collegium Maius UAM ul. Fredry 10

Sobota – 10.09.2011

Godz 11.00

Prelekcja prof. Dr hab. St. Niciei n.t.: „Lwów – ogród snu i pamięci” historia Cmentarza Łyczakowskiego? ? Dom Polonii ? Poznań Stary Rynek 51

Godz. 17.00

Uroczysta Inauguracja XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu ? Wręczenie statuetki Lwa ?Semper Fidelis?, występy zespołów: ?Sześć Złotych? (Lwów) i ?Tyligentne Batiary? (Bytom) – Sala Biała Urzędu Miejskiego Miasta Poznania ? Plac Kolegiacki 17

Godz. 20.00

Biesiada Kresowa w Restauracji Kresowej – ul. Kwiatowa 2 (bon konsumpc. 30,- zł)

Niedziela – 11.09.2011

Godz. 9.00

Msza Św. w int. zmarłych i pomordowanych na dawnych Kresach Polski oraz za członków Poznańskiego Oddziału TMLiKPW – Bazylika Kolegiacka (Fara) ? ul. Klasztorna 11

Godz. 10.00

Otwarcie wystawy malarstwa kresowego ?Zauroczeni Kresami? oraz prelekcja prof. Mieczysława Maławskiego ze Lwowa ? Dziedziniec Muzeum Archeologicznego ul. Wodna 27

Godz. 11.30

?Piknik Lwowski? Stary Rynek przed Muzeum Wojskowym. Występy zespołów: ?Sześć Złotych? oraz Tyligentne Batiary? – Stoisko z potrawami Kresowymi Restauracji KRESOWA

Godz. 17.00

Spotkanie sympatyków Lwowa na Sołaczu ? restauracja ?Meridian? ul. Litewska 22 Jerzy Garniewicz oraz ?Tyligentne Batiaty?

Godz. 20.00

Biesiada w Restauracji Kresowej ul. Kwiatowa 2 ( bon konsumpcyjny 30,- zł)

Poniedziałek – 12.09.2011

Godz. 17.00

Koncert zespołu ?Sześć Złotych? w Lesznie ? Dom Kultury ul. Bolesława Chrobrego 3a.

Pokazy wiosna-lato 2011

Serdecznie zapraszamy na pokazy tematyczne połączne z dyskusją. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu oraz zaproszenie swoich zanjomych.

Pokazy odbywają się w naszej siedzibie o godz. 16:30.

13 lipiec 2011

 Piękno Rosji: „Wołga”, „Kamienny las nad Leną”

 Przyroda polska: „Dzik”

„Dziwy natury i krajobrazu ze świata”

 27 lipiec 2011

„Budowle świata ? czyli gdzie są pieniądze? Dublin i Singapur”

 Czego jeszcze nie wymyślono? ? akrobacje sportowe

Czy matematyka może być piękna?

 10 sierpień 2011

„Piękna nasza Polska cała Jasna Góra”

„Piękno Polski”

 „Obrotowa Śluza”

 24 sierpień 2011

„Spacer po Ameryce Łacińskiej – Argentyna”

 „Czy piorun może być piękny?”

14 wrzesień 2011

„Wycieczka do Rosji: St. Petersburg”

„Wycieczka do Rosji: Carskie Sioło”

 Następny do tańca!! Proszę