Zebranie Zarządu

Najbliższe  zebranie Zarządu

Zwyczajowo  w pierwszą środę miesiąca – odbędzie się 3 sierpnia o godz. 17.00 w CK Zamek ul. Św. Marcin 80/82 p.336 (III piętro).

Omawiane będą

  • zakończenie i  podsumowanie XIX Dni Lwowa i Kresów;
  • założenia programowe XX Dni Lwowa i Kresów;
  • program Salonu Lwowskiego do końca roku;
  • sprawy bieżące.
    Zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

Wanda Butowska – sekretarz Zarządu

Zebranie Zarządu

Zarząd TML i KPW na zebraniu 6 lipca 2016 r. wraz z obecnymi przedstawicielkami Grona Pedagogicznego Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich paniami: Heleną Paszkiewicz,  Ewą Kolasińską, Elżbietą Waraczewską i Małgorzatą Głowacką przyjął  uchwałę dotyczącą stałej współpracy Towarzystwa i Gimnazjum.

Ustalono:

1. Kontynuację udziału Gimnazjum w corocznej akcji charytatywnej prowadzonej przez Towarzystwo.

2. Udział Gimnazjum w organizacji imprez Towarzystwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Ustalono, że ?Dzień Patrona Gimnazjum? obchodzić będziemy 21 listopada.

4. Udział przedstawicieli Towarzystwa w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego.

5. TML i KPW zaproponuje, a Gimnazjum ewentualnie skorzysta z zespołów i wystaw prezentowanych podczas  imprez Towarzystwa, z kolei Gimnazjum zaproponuje występy na naszych okazjonalnych spotkaniach.

6. W przypadku wygaszenia Gimnazjum, TML i KPW poczyni starania w kierunku zachowania imienia dla Szkoły Podstawowej nr 1.

Ustalone postanowienia przyjęto jednogłośnie.

Osobą łączącą Gimnazjum z Towarzystwem będzie p. Małgorzata Głowacka, ze strony Towarzystwa Janusz Furmaniuk.

Podczas zebrania omawiano także oprócz spraw bieżących założenia akcji charytatywnej.

tekst i foto: Wanda Butowska

Spotkanie z przedstawicielkami Gimnazjum Nr 65 Zebranie Zarządu – 6.07.2016 r.