CZERWIEC 56 OCZAMI POZNAŃSKICH KRESOWIAN

W tym roku przypada 65 rocznica protestu poznańskich robotników, powszechnie nazywanych „Czerwiec 56”. Z tej okazji oddajemy do Państwa rąk Biuletyn Informacyjny – wydanie specjalne – pt. czerwiec 56 O0CZAMI POZNAŃSKICH KRESOWIAN. Jest to szczególne podejście do tego historycznego wydarzenia. Zawiera wspomnienia Kresowian, którzy byli świadkami lub uczestniczyli w tych wydarzeniach. Członkowie naszego Oddziału przedstawiają swoje przeżycia. Są to wspomnienia kilku zdaniowe lub obszerne. Zawierają osobiste, często dramatyczne przeżycia. Biuletyn zawiera także interesujący wstęp prof. dra hab. Stanisława Jankowiaka, rys historyczny Igora Meggera obrazujący przyczyny, przebieg i skutki Poznańskiego Czerwca, a także artykuł Igora Meggera o jedynej ofierze z Kresów, studenta Politechniki Poznańskiej, Czesława Milanowskiego, oraz artykuł Hanny Dobias-Telesińskiej, o niestrudzonym obrońcy sądzonych robotników, mecenasie Stanisławie Hejmowskim. Biuletyn zamyka wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny „Rozstrzelano moje serce”. Praca ilustrowana jest pięknymi zdjęciami Jacka Kołodzieja obrazującymi historyczne miejsca wydarzeń.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi materiałami.

Hanna Dobias-Telesińska