CZY SŁYNNY LWOWIAK ZWIĄZANY Z POZNANIEM TADEUSZ ZYGFRYD KASSERN OTRZYMA W KOŃCU SWOJĄ ULICĘ?

Igor Megger

kompozytorzy

Tadeusz Zygfryd Kassern – wybitny lwowski kompozytor, który tworzył i działał w Poznaniu ponad 25 lat, mimo usilnych starań, nie może otrzymać ulicy w Poznaniu. Dlaczego?

Tadeusz Zygfryd Kassern urodził się 19 marca 1904 roku we Lwowie. Pochodził z rodziny inteligenckiej. W mieście tym rozpoczął studia muzyczne, które przez wojnę zostały przerwane i dokończył je dopiero w 1926 roku w Poznaniu. W Poznaniu zamieszkał od 1922 roku. Prócz muzyki Kassern studiował także prawo. Od 1929 roku zajmował się głównie kompozycją i jako publicysta muzyczny zatrudniony był w ?Nowym Kurierze? i ?Dzienniku Poznańskim?. Prócz tego pracował w zawodzie jako adwokat i pełnomocnik Urzędu Skarbowego. Jego wielki talent został wzbogacony wiedzą którą uzyskał na studiach kompozytorskich w Paryżu. W czasie okupacji, z racji swojego semickiego pochodzenia, ukrywał się w różnych miastach.

Po wojnie powrócił do Poznania, gdzie włączył się aktywnie w życie muzyczne miasta. Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Koła Poznańsko-Pomorskiego Związku Kompozytorów Polskich, kształcił również młodzież.

Ostatnie lata życia spędził w USA, gdzie zmarł w Nowym Jorku w 1957 roku. Pracował tam jako attache kulturalny polskiego poselstwa przy ONZ, później jako konsul generalny i delegat polski ds. kultury przy ONZ. W 1948 roku z funkcji tej zrezygnował i został emigrantem politycznym nie zrzekając się polskiego obywatelstwa. Do śmierci był czynny artystycznie.

Jego twórczość nawiązuje do stylu Karola Szymanowskiego oraz francuskiego neoklasycyzmu. Tadeusz Kassern skomponował liczne utwory symfoniczne, koncerty, utwory kameralne jak również utwory chórowe czy pieśni solowe. Skomponował także cztery opery. Zwany był ?Archaniołem Gabrielem polskich muzyków? – za opiekę nad polskimi muzykami tytuł ten ukuł Witold Lutosławski.

W 1994 roku Eugeniusz Jasielski – wybitny poznański muzyk, pianista, pedagog, złożył wniosek do Rady Miasta Poznania o nadanie imienia jednej z Poznańskich ulic imienia T. Z. Kasserna. Otrzymał wtedy odpowiedź, że ulica jest wpisana na listę oczekujących. Przez lata jednak nic się nie zmieniło. Pismo zostało ponowione w 2004 roku – w setną rocznicę urodzin – odpowiedź była taka sama, że nadanie nazwy jest ?kwestia czasu?. W roku 2010 Geopoz oświadczył, że przewiduje taką ulice na Łacinie w okolicach roku 2012. W tym też roku ukazał się na ten temat artykuł, w którym wypowiadała się także Krystyna Dymaczewska, krewna Kasserna, uznana kontrabasistka. W marcu 2011 roku ogłoszono, że na Łacinie powstanie 5 nowych ulic tj. Anny Jantar – piosenkarki, Krzysztofa Komedy – muzyka, Stanisława Mrowińskiego – rysownika, Zygmunta Warczygłowy – malarza, poznańskiego ?Nikifora? i właśnie T. Z Kasserna – wszystkie pięć osób związane kulturą i z Poznaniem. Nazwy te nadano w 2016 – jednak nadano tylko nazwy ulic Jantar, Warczygłowy i Komedy, a Kasserna i Mrowinskiego zastąpiono niezwiązanym z Poznaniem Czesławem Niemenem.

W lipcu br. nasze Towarzystwo zwróciło się z pismem o ponowne rozpatrzenie/ nadania toku sprawie nadania imienia ul. Kasserna. Czy wybitny Lwowianin związany z Poznaniem, czy Tadeusz Zygfryd Kassern doczeka się z końcu ulicy, o co walczy od 25 lat jego rodzina i przyjaciele, a teraz i Kresowianie? – nie wiadomo.

Bibliografia

Biogram T.Z. Kasserna w ?Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski?

?Muzyczny Archanioł czeka na swoją ulicę? – artykuł z dnia 11.12.2010 r. ze strony ?www.poznan.naszemiasto.pl?

?Jantar i Komeda na ulicach poznańskiej Łaciny?- artykuł z dnia 25.3.2011 ze strony ?www.poznan.wyborcza.pl?