DARY ŚWIĄTECZNE DLA RODAKÓW NA KRESACH

AKCJA CHARYTATYWNA ?SERCE DLA LWOWA?

Rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu w ramach akcji charytatywnej 2017 roku do Lwowa.

SERCE DLA LWOWA

buzka

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku, zbiórki darów dla naszych Rodaków na Kresach odbędą się w 6 marketach PIOTR i PAWEŁ, dodatkowo w  P i P w Suchym Lesie (galeria Sucholeska). Zbiórki odbędą się w dniach: 10 (piątek), 12 (niedziela), 18 (sobota), 19 (niedziela), 25 (sobota) i 26 (niedziela) listopada.

Baza zbierania i pakowania darów w tym roku zmienia się ze Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Szczepana 3 na

Gimnazjum nr 43 im. PTPN w Poznaniu

ul. Łozowa 53

(do bazy wejście i wjazd przez dziedziniec szkolny)

Szkoła mieści się na Dębcu za budynkiem szkoły podoficerów pożarnictwa (straż pożarna) ok. 500 m od poprzedniej lokalizacji przy ul. Św. Szczepana.

Terminy dyżurów:

27 (poniedziałek), 28 (wtorek) i 29 (środa) listopada w godz. 13.00 do 20.00.

Oczekujemy na zgłaszanie się chętnych wolontariuszy do pomocy w przygotowywaniu paczek.

Uprzejmie prosimy również o dobrowolne wpłaty na pokrycie kosztów transportu, które można wpłacać do kasy Towarzystwa w środy podczas dyżurów u p. Marty Markuniny oraz na konto Towarzystwa nr: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455. Koszty transportu są bardzo wysokie.

Wyjazd do Lwowa nastąpi 1 grudnia, powrót do Poznania 9 grudnia. W tym okresie odwiedzimy z darami polskie szkoły, polskie oddziały przedszkolne, polskie parafie rzymskokatolickie oraz polskie organizacje we Lwowie, Brzeżanach, Przemyślanach i Nowym Rozdole. Bazą wydawania i rozwożenia paczek we Lwowie będzie Dom Pielgrzyma przy kościele Św. Antoniego. W okazji dnia Świętego Mikołaja odwiedzimy polskie instytucje i organizacje (Kurier Galicyjski, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, itd.).

Liczymy na włączenie się do akcji wszystkich członków Towarzystwa, za co z góry w imieniu naszych podopiecznych we Lwowie i innych kresowych miejscowości, serdecznie dziękujemy.

Prezes Stanisław Łukasiewicz