Epitafium Alfreda Tomaszewskiego dla Zofii Hurko

EPITAFJUM ZOFJI HURKO
TO JUŻ LEGENDA. ZOFJA HURKO ODESZŁA NA DRUGĄ
STRONĘ TĘCZY. ŻEGNANA PRZED OŁTARZEM
FARY BRZEŻAŃSKIEJ, KTÓRĄ PODNIOSŁA Z RUIN
I PROFANACJI. NA WIEKI ZAPISANA W ANNAŁACH
HISTORJI KOSCIOŁA W BRZEŻANACH I WE WDZIĘCZNEJ
PAMIĘCI TYCH, KTÓRYM BLISKIE NASZE KRESOWE
DZIEDZICTWO. BYŁA ŚWIADKIEM ZRUJNOWANIA
I ZBEZCZESZCZENIA NASZEGO KOŚCIOŁA.
JEJ SERCE KRWAWIŁO. GDY PRZECHODZIŁA
OBOK ZDEWASTOWANEJ ŚWIĄTYNI.
WZNOSIŁA MODŁY DO STWÓRCY O JEJ ODRODZENIE
BÓG JĄ WYSŁUCHAŁ.
TO ONA NATCHNIONA ŁASKĄ BOŻĄ
SŁAŁA PISMA DO WŁADZ UKRAINY O ZWROT
ŚWIĄTYNI PRAWOWITYM WŁAŚCICIELOM.
JEJ MODLITWY I MARZENIA SPEŁNIONE.
FARA WŁASNOŚCIĄ WIERNYCH.
BYŁA ORĘDOWNICZKĄ ODBUDOWY KOŚCIOŁA.
TOWARZYSZYŁA W TRUDZIE KOLEJNYCH
PROBOSZCZÓW. WSPIERAŁA ICH.
BYŁA PRZYSTANIĄ DLA BRZEŻAŃCZYKÓW
I GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH BRZEŻANY.
WITAŁA KAŻDEGO SERDECZNIE NIE SKĄPIĄC
ZAPROSZENIA DO STOŁU. NIE PRZELEWAŁO
JEJ SIĘ. BYŁA UBOGĄ PROSTĄ KOBIETĄ.
W SWEJ PROSTOCIE UŚWIĘCONĄ.
FARA BRZEŻANSKA JEJ ŚWIĘTOŚCIĄ.
NASZ BÓL I NASZA TRAGEDIA UTRATĄ NASZEGO
DZIEDZICTWA PRZEPEŁNIAŁY JEJ
SERCE SKOŁATANE ŻYCIOWYMI TRUDAMI.
BYŁA MĄDRĄ I WRAŻLIWĄ POSTACIĄ.
TRWAŁA W BRZEŻANACH NA POSTERUNKU
PILNUJĄC I UCZESTNICZĄC W ODBUDOWIE FARY.
BYŁA Z NAMI.
POD DŹWIĘK ROZPACZY MSZALNYCH
DZWONÓW ŻEGNANO ZOFJĘ HURKO.
JEJ ZIEMSKIE PRZEBYWANIE DOBIEGŁO KRESU.
POZOSTAŁA PAMIĘĆ.
WDZIĘCZNA PAMIĘĆ.
POZOSTANIE NA WIEKI W SWOIM KOŚCIELE
UPAMIĘTNIONA STOSOWNĄ TABLICĄ
Z DZIĘKCZYNNYMI SŁOWAMI.
A NA GROBIE UFUNDUJMY JEJ PŁYTĘ,
PODOBNĄ JAK U MARJI RYDZ,
Z NAPISEM:
„FARA BRZEŻAŃSKA JEJ ŚWIĘTOŚCIĄ”.