HISTORIE LWOWSKICH POLAKÓW PIÓREM I PĘDZLEM PISANE – PROJEKT EDUKACYJNY

Pod tym tytułem powstała wystawa lwowskich Polaków, stworzona z inicjatywy Tomasza Banaszkiewicza z Lublina, a wykonana przez tegoroczną absolwętkę Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie, która 40 lwowian sportretowała. Tomasz Banaszkiewicz rozmawiał z polskimi lwowianami w ich domach. Opowiadali o swych losach, często dramatycznych. Powody pozostania po wojnie we Lwowie były różne: poszukiwali swoich bliskich, z uwagi na choroby rodziców lub dziadków, którymi musieli się zaopiekować, oraz by strzec dziedzictwa narodowego przed dewastacją. Nigdy nie zatracili polaskości, swoje dzieci wychowali w szacunku do Polski. Obecny ich los jest smutny. Borykają się z biedą, chorobami i samotnością. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o pokoleniu, które bezpowrotnie odchodzi. Młodzież Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie zapoznawała się z ich historiami. Dla nych nie są już tylko liczbą czy statystyką lecz osobami znanymi z imienia i nazwiska, co ocali od zapomnienia pokolenie wspaniałych Polaków, którym zawdzięczamy pamięć o Obrońcach Lwowa pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim, o inteligencji pozostałej po wojnie we Lwowie.

Nasz Oddział objął patronat nad powstaniem wystawy. Pan Tomasz Banaszkiewicz ma nadzieję, że w przyszłości uda się jeszcze wspólnie zrobić coś wartościowego dla pozostających we Lwowie Polaków, za co serdecznie dziękuje naszemu Oddziałowi oraz prezesowi Stanisławowi Łukasiewiczowi.

Hanna Dobias-Telesińska