IMIĘ ORLĄT LWOWSKICH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo

Procedury i organizacja, by nadać Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu dumne imię Orląt Lwowskich weszły w decydującą fazę. Data uroczystego nadania imienia planowana to 14 czerwca br. o godz. 11.00. W związku z tym ważnym wydarzeniem przygotowywany jest dla szkoły sztandar – w załączeniu prezentujemy jego projekt. Sztandar ten zostanie uroczyście wręczony szkole w dniu nadania imienia.

 Aktualnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania sztandaru (ręcznie haftowanego wraz z ozdobnym drzewcem). Darczyńca, który wpłaci powyżej 500,- zł. ma prawo, podczas uroczystości, do wbicia w drzewiec sztandaru specjalnego ,,gwoździa” ze swoim imieniem i nazwiskiem. Firma wykonująca sztandar (jednocześnie sponsorująca gros kosztów), to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HERO-COLLECTION” KŁOSKOWSKI I WSPÓLNICY.

Wpłat na sztandar można dokonywać na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu ul. Św Marcin 80/82 Poznań

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Z dopiskiem na sztandar dla szkoły.

Więcej informacji zarówno o sztandarze jak i o nadaniu imienia znaleźć można na stronie szkoły : https://sp1.poznan.pl/2023/orleta-lwowskie-konkursy/

Zarząd TMLiKPW o/Poznań