„GŁOSY PODOLAN”

„Głosy Podolan” – czasopismo poświęcone byłem województwu tarnopolskiemu, wydawane od 1993r., od 2021 r. w Poznaniu jako kwartalnik. Skład redakcji: Igor Megger (Poznań) -Redaktor Naczelny, Hanna Dobias-Telesińska (Poznań), Alicja Kocan (Warszawa), , Robert Szczerkowski (Wrocław), Piotr Rudzki (Warszawa)- korektor.

Osoby zainteresowane wydawnictwem- prosimy o kontakt z redakcją – 728 252 793 lub email igor_mode@wp.pl

Archiwalne (wszystkie) numery czasopisma „Głosy Podolan” znajdują się w wersji cyfrowej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej :https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/4524#structure dostęp do zbiorów jest bezpłatny.

„Głosy Podolan” – czasopismo poświęcone byłem województwu tarnopolskiemu, powstało w listopadzie 1993 z pomysłu p. Ireny Kotowicz, czortkowianki, prezes klubu „Podole” przy stołecznym oddziale TMLiKPW, która to została także jego redaktorem naczelnym. Pierwsze numery, już jako dwumiesięcznik, wydawane metodą „chałupniczą” pomagał wydawać jej lwowianin p. Stanisław Parille który posiadał drukarkę. Nakład wtedy wynosił ok. 50 egzemplarzy a w skład nieformalnej redakcji wchodzili obok I. Kotowicz, Zbigniew Andruchów, Franciszek Siegel i Jerzy Stopa. W tym czasie „Głosom” nadano numer ISSN a w roku 1997 zarejestrowano tytuł w Sądzie. Także w 1997 roku sformalizowano redakcję i w jej skład obok p. Kotowicz weszli skałatczanka Ewa Popiel-Barczyk oraz dołączył tarnopolanin p. płk. Jerzy Stopa (jako zastępca red. naczelnej) który to wniósł duże umiejętności techniczne wydając biuletyn na komputerze oraz w profesjonalny sposób go łamiąc i wysyłając do drukarni.

W 2001 r. zmarła członek redakcji p. Ewa Popiel-Barczyk, którą zastąpił jej mąż prof. Wiesław Barczyk. W 2001 roku dołączył także skałatczanin p. Antoni Gołębiowski który wcześniej wraz z p. Ewą Popiel-Barczyk, a później z jej mężem wydawał numery specjalne poświęcone Skałatowi. Krótkotrwale (2001-2002) członkiem redakcji była także  czortkowianka p. Danuta Butrówna-Stancel. W czteroosobowym składzie tj. Irena Kotowicz, Jerzy Stopa, Wiesław Barczyk i Antoni Gołębiowski redakcja działała przez kilkanaście lat (2002-2015)

W roku zmarł p. Antoni Gołębiowski a w 2018 roku z prac w redakcji ze względu na wiek i stan zdrowia zrezygnowali płk. Jerzy Stopa i prof. Wiesław Barczyk, co spowodowało de facto zawieszenie wydawania czasopisma, które to w tym czasie miało nakład około 250-300 egz.

Na przełomie roku 2019/2020 p. Irena Kotowicz szukała osób chętnych do pomocy z wydaniem przynajmniej zaległych numerów „Głosów”. Do pomocy zgłosili się prenumeratorzy Igor Megger z Poznania, Cezary Żyromski i Robert Szczerkowski z Wrocławia, oraz Maria Sikorzyńska z Warszawy sekretarz warszawskiego Klubu „Podole”. Udało się wydać 3 z 4 zaległych numerów.

Niestety śmierć p. Kotowicz w listopadzie 2020 roku pokrzyżowała wydanie ostatniego zaległego numeru i otworzyła dyskusję na temat dalszych losów czasopisma. W związku że dalsze wydawanie Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez poznański oddział TMLiKPW w formie kroniki z życia oddziału ze stronami historycznymi, z powodu wielkiego spadku czytelnictwa, a także powielania treści na stronie internetowej traciło sens,  Poznański Oddział TMLiKPW zaproponował Klubowi „Podole” przekazanie tytułu do Poznania na co ten przystał.

Od 2021 tytuł wydawany jest w Poznaniu przez Poznański oddział TMLiKPW. Wielką pomocą w ustalaniu dotychczasowych czytelników były materiały przekazane przez p. Annę Szczepańską – córkę p. Kotowicz bez których to prace były by bardzo ciężkie. Nawiązano także kontakt z byłymi członkami redakcji tj. płk. Jerzym Stopą i prof. Wiesławem Barczykiem którzy udzieli wielu cennych porad, dużo pomogli także prenumeratorzy którzy pomogli odnaleźć tych z którymi nie było kontaktu, oraz pozyskać nowych.

W skład nowej redakcji weszły osoby mniej lub więcej współpracujące z p. Kotowicz, lub też pracujące przy innych wydawnictwach kresowych: Igor Megger (Poznań) jako Redaktor Naczelny, Hanna Dobias-Telesińska (Poznań), Alicja Kocan (Warszawa), Maria Sikorzyńska (Warszawa), Robert Szczerkowski (Wrocław) i Cezary Żyromski z Wrocławia jako korektor. W 2022 r. z prac w redakcji ze względu na stan zdrowia zrezygnował p. Żyromski choć pełnił jeszcze tą funkcję „z doskoku” do czasu znalezienia nowego korektora którym w 2023 roku został p. Piotr Rudzki. W lipcu 2023 zmarła p. Maria Sikorzyńska – przedstawiciel w redakcji byłego już Klubu „Podole”.

Przez 30 lat ukazywania się pisma wyszło 162 numery plus 14 specjalnych poświęconych w całości m.in ludobójstwu w pow. Czortkowskim, Miastu Czortków, Zaleszczykom, Skałatowi (5 zeszytów) oraz bibliografie.

Przez blisko 30 lat na łamach „Głosów” opublikowano (stan na lipiec 23) 162 numery plus 14 specjalnych zawierających na ponad 9000 stronach około 2000 artykułów napisanych przez blisko 400 autorów. Opisane zostało blisko 150 miejscowości byłego woj. tarnopolskiego oraz opublikowano ok. 350 pożegnań-wspomnień pośmiertnych.

Dzięki p. Jerzemu Stopie wszystkie numery „Głosów” znajdują się w wersji cyfrowej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/4524#structure  dostęp do zbiorów jest bezpłatny.

Serdecznie polecamy poszukiwania zacząć od Zeszytu Specjalnego nr 12 –  „Bibliografia 1993-2018”. Numer ten zawiera spisy treści, indeksy autorów, nekrologów oraz indeks geograficzny – wykaz miejscowości których dotyczą zamieszczone w „Głosach” artykuły.

Osoby zainteresowane wersją papierową – prosimy o kontakt z redakcją – 728 252 793