JANINA ZAMOJSKA NIE ŻYJE

Janina Zamojska (fot. Katarzyna Łoza)
Janina Zamojska – fot. Katarzyna Łoza Kurier Galicyjski

W dniu 30.12.2015 r. w wieku 94 lat zmarła Janina Zamojska, Wielki Człowiek, legenda polskiego Lwowa, Niezłomna Patriotka, Szlachetny Człowiek, Osoba niezwykłej dobroci i wrażliwości społecznej, która całe swoje życie poświęciła Wiernemu Miastu i jego polskim mieszkańcom.

Urodzona w 1921 r. we Lwowie była wyjątkowym świadkiem dramatycznej historii swojego ukochanego miasta, kronikarzem jej najnowszych dziejów oraz autorką licznych publikacji. Swoje życie całkowicie podporządkowała ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Była ikoną i ostoją polskości nie tylko we Lwowie, ale na całych Kresach. Z życzliwością i otwartością dzieliła się wiedzą z Polakami odwiedzającymi Lwów. Po zakończeniu wojny nie opuściła Lwowa poświęcając się całkowicie działaniom mającym na celu zachowanie i pielęgnowanie polskiej tożsamości narodowej. Żyła nie  dla siebie lecz dla ludzi, zajmowała się edukacją w duchu patriotyzmu dzieci z polskich rodzin oraz niesieniem pomocy osobom samotnym, niedołężnym i chorym. W swym domu wraz z gronem chętnych do pracy charytatywnej osób przygotowywała posiłki dla najuboższych, które noszono im do domów. Troszczyła się o zachowanie polskiej tożsamości, pielęgnowała tradycje narodowe wyniesione z rodzinnego domu, dbała o zachowanie języka i obyczajów polskich, zachęcała do tego także innych. Aktywnie działała w ramach wspólnoty wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie, który w latach najcięższych prześladowań poddawany represjom i ograniczeniom stał się głównym ośrodkiem podtrzymywania polskiej tożsamości i polskich tradycji. Wraz z ks. Rafałem Kiernickim, proboszczem Katedry Lwowskiej, organizowała potajemne katechizacje, narażając się na represje. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r. włączyła się w proces odbudowy i tworzenia nowych instytucjonalnych ram dla odradzającego się życia polskiej społeczności we Lwowie. Aktywnie działała w Klubie Inteligencji Katolickiej. Angażowała się w akcje mające na celu zwrot Kościołowi Katolickiemu skonfiskowanych przez władze świątyń.

Zmarła 30 grudnia 2015 r. we Lwowie.

W Katedrze Lwowskiej oraz na Cmentarzu Łyczakowskim żegnali Ją: rodzina, przyjaciele, lwowianie, kresowianie, a także przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Ministerstwa Kultury. Mszę św. w Katedrze odprawił i homilię wygłosił Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Spoczęła na Cmentarzu Łyczakowskim. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór patriotyzmu, zaangażowania społecznego i głębokiej wiary, jako wspaniały, dobry Człowiek. Z Jej śmiercią polski Lwów poniósł wielką stratę.