JANUSZ FURMANIUK I IWO WERSCHLER HONOROWYMI CZŁONKAMI TMLiKPW

Ostatni Zjazd Krajowy przyznał trzy tytuły Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wśród wyróżnionych dwa tytuły otrzymali członkowie naszego Oddziału: Janusz Furmaniuk i Iwo Werschler (pośmiertnie).

Tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jest najwyższą formą wyróżnienia w naszym Towarzystwie. Przyznać go może tylko i wyłącznie Zjazd Krajowy. Tytuł nadawany jest od 2017 r. i do dziś otrzymało go zaledwie kilkanaście osób w tym były prezes ZG Andrzej Kamiński, Danuta Śliwińska (Bydgoszcz), Janusz Wasylkowski (Warszawa) czy Leszek Mulka (Oleśnica).

Poniżej publikujemy sylwetki odznaczonych:

dr Janusz Furmaniuk urodził się 20 października 1940 roku w Czortkowie (woj. Tarnopol). Z zawodu lekarz – specjalista ds. chorób tropikalnych. Jest członkiem naszego Towarzystwa od 1995 roku. Od samego początku bardzo aktywnie działa w życiu Towarzystwa, biorąc czynny, aktywny udział we wszystkich działaniach naszego Towarzystwa. W ramach corocznych „Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu” jest kuratorem oraz współautorem wielu bardzo ciekawych tematycznych wystaw propagujących piękno i historię Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich m.in. „Sport lwowski”, „Uśmiech dawnego Lwowa” czy „Skrzydła nad Kresami”. Prócz organizacji tych wystaw zajmuje się także ich prezentacjami w poznańskich szkołach, gdzie prowadzi także okolicznościowe wykłady.

Kolega Furmaniuk zajmuje się także z naszego ramienia kontaktami z innymi kresowymi Towarzystwami takimi jak „Stowarzyszenie Upamiętnienia ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów” czy „Wspólnota Polska”. Jest niestrudzonym działaczem na rzecz upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu. Z ramienia naszego Towarzystwa zajmował się przez lata kontaktami z „naszym” Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu.

Dr Furmaniuk bierze także czynny udział w trakcie naszej rokrocznej „Akcji Charytatywnej”, kwestując w poznańskich marketach, służąc jako kierowca-przewoźnik darów do miejsca zbiórki, oraz biorąc udział w pakowaniu darów przez cały okres akcji. Czynnie bierze także udział w akcji na rzecz starszych i schorowanych członków naszego Towarzystwa, którym społecznie pomaga.

Przez lata pełnił szereg funkcji kierowniczych w naszym Oddziale: Członek zarządu Poznańskiego Oddziału od 2000 roku, w latach 2007-2015 członek prezydium, w latach 2015-2021 wiceprezes oddziału. Członek Zarządu Głównego kadencji 2018-2021. Wielokrotny delegat na Zjazdy Krajowe. Przewodniczący kapituły przyznawanej przez nasz oddział statuetki „Semper Fidelis”. Janusz Furmaniuk otrzymał Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w 2002 r. Za pracę zawodową odznaczony został także medalem „Za Ofiarność i Odwagę”.

W 2020 za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Kresach Południowo-Wschodnich otrzymał nadany przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczony także odznaczeniami jubileuszowymi TMLiKPW.

Jest osobą działającą bez rozgłosu, skromnie nie szuka poklasku. Nigdy nie odmawia pomocy w sprawach związanych z Towarzystwem i Kresami. Jest osobą powszechnie lubianą i bardzo życzliwą.

Dr Iwo Werschler urodził się 29 lipca 1932 r. w Podhajcach, miasteczku powiatowym w województwie tarnopolskim. Rodzicami Jego byli: Józef, urodzony w Brzeżanach i Zofia z Dobrzańskich, urodzona w Przemyślanach, nauczyciele szkół powszechnych. Iwo Werschler często bywał we Lwowie, gdzie mieszkała Jego babcia Antonina Werschlerowa oraz kilkoro krewnych. Wakacje letnie rodzina spędzała w Karpatach, koło Delatyna. Do szkół powszechnych uczęszczał w Podhajcach, Lwowie i Grobli pow. Bochnia, a do gimnazjum i liceum uczęszczał w Bochni i Rybniku, następnie studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim, którą zakończył pracą magisterską: „Twórczość naukowa Karola Szajnochy”. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy „Działalność społeczno-polityczna Tadeusza Hołówki” nadany Mu został uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii UAM w 1979 r.

Iwo Werschler opublikował wiele prac: m.in.: „Tadeusz Hołówko – życie i działalność” – książka nagrodzona przez tygodnik „Polityka” oraz wyróżniona przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; „Z Podhajec do Rzymu. Życie i służba ks. Mieczysława Kowalczyka TChr”, liczne artykuły w „Dziejach Najnowszych”, „Mówią Wieki”, „Semper Fidelis” i biuletynach do użytku wewnętrznego, m.in. w naszym „Biuletynie Informacyjnym”.

Praca zawodowa, to praca nauczyciela historii i wychowania obywatelskiego oraz propedeutyki nauki o społeczeństwie i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie, w Zespole Szkół Budownictwa nr 2 w Poznaniu i w Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu.

Iwo Werschler wstąpił do Towarzystwa Miłośników Lwowa w maju 1989 r. Przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu Poznańskiego Oddziału Towarzystwa, przewodniczył Komisji Rewizyjnej, był członkiem Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczył Kapitule wybierającej laureata nagrody „Semper Fidelis”.

Redagował nasz „Biuletyn”, w których umieszczał bardzo interesujące, pisane piękną polszczyzną, artykuły o tematyce historycznej, dotyczące Kresów oraz ludzi tam mieszkających. Już w czasie choroby napisał swój ostatni artykuł pt.: „Piloci brytyjscy w Małopolsce Wschodniej w 1927 roku”, który opublikowaliśmy w ostatnim „Biuletynie Informacyjnym” w kwietniu2015 r. Przystąpił także do pracy nad publikacją nt. księży kresowych, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w Wielkopolsce. Sporządził listę księży, zebrał wiele materiałów, lecz ciężka choroba uniemożliwiła Mu kontynuowanie pracy.

Iwo Werschler był bardzo czynnym członkiem naszego Oddziału. Przez wiele lat uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach przez nas organizowanych. Pomagał w akcjach charytatywnych na rzecz rodaków na dawnych Kresach RP, a za swe zasługi w 1996 r. odznaczony został Złotą Odznaką naszego Towarzystwa.

Z żoną Krystyną stworzył wspaniałą, kochającą się rodzinę wychowując troje dzieci – córkę i dwóch synów. Doczekał się także wnuczek, wnuków i dwóch prawnuczek.

My Lwowianie i Kresowianie wspominać Go będziemy jako Człowieka szlachetnego, niezwykle dobrego, o wysokiej kulturze, zawsze wyrozumiałego, o ogromnej wiedzy historycznej, zwłaszcza o dawnych Kresach, którą dzielił się przy wielu okazjach np. w szkołach oraz na spotkaniach kresowych, w tym również podczas Dni Lwowa. Dziękujemy mu za „Modlitwy Wiernych”, które czytał każdego roku w Kolegiacie Farnej w Poznaniu podczas mszy św. na Dniach Lwowa.

Dr Iwo Werschler zmarł 25 maja 2015 r. w Poznaniu. Pochowany został na Cmentarzu Junikowskim.

Tekst: Igor Megger wiceprezes Poznańskiego Oddziału TMLiKPW