JUBILEUSZ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

www.lwowiacy.pl

Dzisiaj mija pięć lat od ukazania się pierwszego wpisu na naszej stronie internetowej. Inicjatorem powstania strony jest Stanisław Łukasiewicz. Stronę opracował, utworzył i nadal technicznym wykonawcą jej jest Maciej Łukasiewicz. Początkowe wpisy są autorstwa Stanisława Łukasiewicza. Pierwszy ukazał się 23 czerwca 2011 r. Stanisław Łukasiewicz stronę prowadził do 19 listopada 2011 r. Od 7 stycznia 2012 r. prowadzenie strony powierzono Hannie Dobias-Telesińskiej, która robi to do dnia dzisiejszego.

Do tej pory opublikowanych wpisów było 280 na 15 stronach. Są to informacje dotyczące działalności naszego Oddziału, zapowiedzi i zaproszenia na uroczystości czy spotkania organizowane przez poznański Oddział oraz różnego rodzaju relacje i opisy wydarzeń i rocznic historycznych. Wpisy ilustrowane są fotografiami, których autorem najczęściej jest Jacek Kołodziej.

Częstotliwość publikowania wpisów zależała od ilości wydarzeń w danym roku. I tak np. w 2012 roku opublikowano 70 wpisów, a w 2014 r. 46.

Wpisy pogrupowane są wg kategorii. Niektóre wpisy znajdują się w kilku kategoriach (np.: aktualności, historia i pamięć oraz Salon Lwowski), inne tylko w jednej (np. aktualności).

I tak publikowane wpisy są w:

 • Aktualności ? 259

 • Dni Lwowa i Kresów ? 42

 • Historia i Pamięć ? 121

 • Kalendarium Kresowe ? 1

 • Komunikaty Zarządu ? 0 (kategoria utworzona niedawno)

 • Konkursy ? 2

 • Lwów i Kresy w fotografii ? 8

 • Napisali o nas ? 10

 • Piosenka Kresowa ? 0

 • Pomoc Charytatywna ? 22

 • Prasa Kresowa ? 1

 • Salon Lwowski ? 15

 • Spotkania i Imprezy Kres. ? 102

 • Uncatgoried ? 0

 • Wolontariat ? 16

 • Wycieczki Na Kresy ? 6

 • Wydawnictwa Kresowe ? 2

 • Zdjęcia i Filmy ? 21

Naszą stronę internetową odwiedza wielu zainteresowanych. Rekordową liczbę odwiedzających stronę stwierdziliśmy w listopadzie 2013 r. – 2.855. W tamtym roku odwiedziło stronę 20.213 osób. W ubiegłym 2015 r. odwiedzających było 22.978. W bieżącym roku (do VI) jest już 14.386. Średnio na dzień w poszczególnych latach odwiedza nas od 51 do 83 osób.  Osoby wchodzące na naszą stronę interesują się różnymi tematami. Najwięcej zainteresowanych było organizacjami polskimi na Ukrainie (1.785), a także kontaktami (900), lwowskimi korzeniami – księgi parafii Lwowa i okolic (601) i wycieczką do Lwowa w 360 rocznicę Ślubów Jana Kazimierza we Lwowie (485).

Nasza strona powiązana jest z FB. Stąd informacje docierają do wielu osób. Np. post „Poznańska część XIX Dni Lwowa i Kresów” dotarła do 361 osób, a informacja o relacji z XIX Dni Lwowa i Kresów, która ukazała się w „Kurierze Galicyjskim” do 147 osób.

W naszej siedzibie w środę 22 czerwca rozmawialiśmy o historii strony internetowej. W przeciągu pięciu lat strona się zmieniała, doświadczenia sprawiały, że należało ją modernizować i udoskonalać. Prezes Stanisław Łukasiewicz podziękował w imieniu zebranych Hannie Dobias-Telesińskiej za prowadzenie strony.

Zachęcamy do odwiedzania jej, gdyż tu znajdują się bieżące informacje na temat naszej działalności.

Hanna Dobias-Telesińska