Jubileusz u Lwowiaków

W środę 26 lutego 2014 r. w siedzibie naszego Oddziału odbyła się miła uroczystość. Marian Osada skończył 84 lata i z tej okazji zebraliśmy się w Zamku, by uczcić zacnego Jubilata. Liczne grono członków poznańskiego Oddziału TML i KPW składało życzenia panu Marianowi wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu lat działalności w Towarzystwie. Humory dopisywały, Jubilat zaśpiewał kilka lwowskich piosenek, jak zwykle tryskał energią. Pani Prezes Bożena Łączkowska składając życzenia w imieniu wszystkich, wręczyła mu bukiet róż, Stanisław Łukasiewicz wielki talerz chrustów przez siebie usmażonych, był szampan i 100 lat!!!

Życzymy Panu Marianowi wielu, wielu lat z nami!

Hanna Dobias-Telesińska

Marian Osada wśród członków poznańskiego Oddziału TML i KPW – fot. W. Butowska Marian Osada odśpiewał lwowskie piosenki – fot. W. Butowska Marian Osada bawił zebranych śpiewem – fot. W. Butowska Jubilat dziękuje za życzenia – fot. W. Butowska